Sote-segmentin kokonaisvaltaiset turvallisuusratkaisut

/global/scaled/1600x697x0x305x1000x435/Other-certegoFI-photos-brand-library-Sairaala pieni.jpg

Certego Oy:n monipuolisen turvallisuusosaamisen ja valtakunnallisen verkoston ansiosta sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden on mahdollista keskittää lukituksen, oviautomatiikan ja turvallisuusjärjestelmien hankinta ja ylläpito yhdelle luotettavalle toimijalle.

Sote-segmentin erityistarpeet tiedossa

Sosiaali- ja terveysalan toimijat muodostavat Certegon merkittävän asiakassegmentin. Certego on toimittanut turvallisuusratkaisuja niin sairaanhoitopiireille, terveysasemille, hoivakodeille kuin yksittäisille sairaaloille.

"Sote-segmentille toimittamamme ratkaisut liittyvät hyvin usein henkilöiden, materiaalien ja ajoneuvojen sujuvaan ja turvalliseen liikkumiseen rakennuksessa ja sen ulkoalueilla. Voimme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaisen turvallisuusratkaisun, johon on integroituna kaikki asiakkaan tarvitsemat nykyaikaiset, monipuoliset turvallisuusjärjestelmät ja -palvelut. Sote-segmentin turvallisuusratkaisuissa on tärkeää joustava integroituminen asiakkaan toimintaympäristöön sekä häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen ja jatkuvuuden huomioiminen", aluejohtaja Reijo Tiilikainen kertoo. 

Ammattimainen suunnitteluvaihe kantaa pitkälle tulevaisuuteen

Certego perehtyy tarjousvaiheessa huolellisesti jokaiseen kohteeseen ja kohteen turvallisuustarpeisiin. 

-Yhä useammin osallistumme jo ratkaisun suunnitteluvaiheeseen yhteistyössä asiakkaan kanssa, emmekä ainoastaan toimita turvallisuusratkaisua valmiiden suunnitelmien perusteella. Näin saadaan suunniteltua kohteen erityispiirteet huomioiva ratkaisu, joka palvelee käyttäjiään tarkoituksenmukaisesti ja pitkäikäisesti, korostaa Tiilikainen.

24/7/365-periaatteella toimivissa sote-kohteissa korostuu ammattitaitoisten ylläpitopalvelujen ja nopeiden huoltopalvelujen merkitys. Kun palvelut on keskitetty Certegolle, voi asiakas olla varma huoltohenkilöstön järjestelmä- ja toimialatuntemuksesta ja siten sujuvasta yhteistyöstä.

Tiilikainen muistuttaa lopuksi, että erilaiset turvallisuusjärjestelmät ovat vain yksi - joskin tärkeä - osa turvallisuutta. Turvallisuus perustuu sote-kohteissa ensisijaisesti huolellisuuteen ja ohjeiden noudattamiseen jokapäiväisissä toiminnoissa. Turvallisuusajattelun on oltava henkilökunnalla ”selkäytimessä”. 

Kirjoitus julkaistaan KunnallisSairaala-lehdessä / Kirjoittaja: Anne Pitkänen