Turvallisuuskulttuuri on asenneasia

/global/scaled/4605x2000x3x244x1000x435/Other-certegoFI-photos-brand-library-JeffMartin.jpg

Kutsuimme kiinteistömanagereita ja isännöitsijöitä kiinteistöturvallisuusteeman ympärille Tamro-talossa pitämäämme aamiaistilaisuuteen.

Teemaan virittäydyimme Abloyn uuden PULSE-lukitus- ja kulunhallintajärjestelmä kautta, josta meille kertoi Abloyn myyntipäällikkö Jani Piippo. Älykästä teknologiaa hyödyntävä ABLOY PULSE tekee vaikutuksen sen hallinnointia helpottavilla ominaisuuksillaan, avaimiin liittyvällä turvallisuudella sekä käyttömukavuudellaan. PULSE on omiaan vuokrakiinteistöissä, joissa asukkaat vaihtuvat ja avaimia häviää tiuhaan. Testilaboratoriossa PULSE on suoriutunut niin suolasateesta kuin jäästäkin.

Huolellisuutta arjen turvallisuusriskeihin

Certegon palvelu- ja kehitysjohtaja Teemu Sysmäläinen avasi omassa puheenvuorossaan Certegon tämän hetkistä tarjoomaa ja koseptoitujen palvelujen kokonaisuutta, joilla halutaan mahdollistaa asiakkaille sujuva ja helposti hallittava kokonaisturvallisuus. Aamupäivän pääasiantuntija Jeff Martin jatkoi sujuvasti miksi huomion kiinnittäminen arjen kiinteistöturvallisuuteen on niin tärkeää. Jeffin omat kokemukset Lontoon poliisin terrorismin torjuntayksiköstä viimeistään avasivat paikalla olijoiden silmät omassa työssä huomioitaville turvallisuusriskeille. Esimerkiksi sosiaalinen media on avannut aivan uudenlaisen temmellyskentän rikollisille.

Harva tulee ajatelleeksi, mikä vaara saattaa piillä työpöydällä lojuvassa kulkukortissa tai kirpputorille jätetyssä työnantajan logollisessa joululahjapusakassa. Tavallinen arki ja rutiinit avaavat rikollisille helppoja ovia. Kuinka vaivatonta vierailijan onkaan sopivassa vaatetuksessa ja tuttavallisessa hengessä päästä kiinteistöön. Ja miten helpon reitin kiinteistöihin antaa saatavilla oleva poistumisreittikartta, joka epähuomiossa antaa myös rikollisille kiinteistön tiedot. Lopuksi Martin antoi kolme kysymystä parempaan kiinteistöturvallisuuteen. Ensin pitää tiedostaa, mitä haluamme suojella ja miltä haluamme suojella sitä. Lopuksi onkin edessä se haastavin kysymys; miten teen sen? 

Se ei koskaan tapahdu meille…

Valitettavan usein turvallisuuteen aletaan kiinnittää huomiota vasta kun jotain on tapahtunut. Certegon turvallisuuskouluttaja Timo Lähdesmäki puhui kokemuksesta, jota hänellä on kertynyt muun muassa pitkältä vartiointi- ja kouluttajan uraltaan. On tavanomaista, että monikäyttäjäkiinteistöissä, kuten ostoskeskuksissa, kukin vuokralainen vastaa oman tilansa turvallisuudesta ja kiinteistöön jää sille ”jollekin muulle” vastuun paikkoja. Kiinteistöjä turvataan pääosin erilaisilla rakenteellisilla suojauksilla, kuten lukoilla ja kaltereilla sekä turvatekniikalla.

”Se ei koskaan tapahdu meille” on yleinen uskomus, joka vasta konkretisoituessaan saa ihmiset valppaiksi. Turvallisuusviestinnällä ja -koulutuksella saataisiin rakennettua aivan uudenlaista turvallisuuskulttuuria. Ennakoiva ja valveutunut turvallisuuskulttuuri minimoi riskejä ja ikäviä seuraamuksia. Esimerkiksi ymmärrys ja tietous siitä, miten erilaisia tilanteita tulisi kohdata, mahdollistaisi paremman toimimisen kriisitilanteessa. Hätätilanteen sattuessa ihminen luontaisesti toimii opittujen kaavojen mukaan. Esimerkiksi tulipalossa reagointiaika lasketaan muutamissa minuuteissa kuten myös väkivaltarikoksissa.

Kolme askelta paremman turvallisuuskulttuurin luomiseen

Niin kliseistä kuin se onkin, yrityksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen lähtee meistä itsestämme. 
- On tunnistettavissa kolme askelta kehittää turvallisuuskulttuuria. Muutos on aloitettava ylhäältä. Huolehdi velvoitteista, rakenteellisista, toiminnallisista ja teknisistä ratkaisuista. Samalla muodosta sellainen turvaryhmä, joka kokee asian tärkeänä ja on innostunut kulttuurin kehittämisestä. Yritykset tarvitsevat ihmisiä, jotka kiinnittävät huomiota mm. hätäpoistumisreittien sijainteihin ja esteettömyyteen. He tekevät samalla palveluksen kaikille kiinteistön käyttäjille. Kolmas askel on pitää turvallisuutta tapetilla viestimällä siitä monikanavaisesti ja ymmärrettävästi, listaa Lähdesmäki.

Kumppanuus helpottaa isännöitsijän työtä

Kuten monessa muussakin asiassa, niin myös lukitus- ja turvallisuusratkaisuissa ja niihin liittyvissä huolto- ja kunnossapitopalveluissa asiantuntevan ja luotettavan yhteistyökumppanin merkitys on liiketoiminnalle keskeinen. Vaikka vastuun kantaa viimekädessä aina kukin kiinteistön omistaja itse, voidaan omaa työtä varmistaa ja helpottaa asiantuntevan ammattilaisen avulla. Reim Kymin toimitusjohtaja Marko Siparilla ja Certegon aluejohtaja Ari Köllillä on takanaan jo yli kolmekymmenvuotinen yhteinen historia. Vuosien saatossa heille on muodostunut tiivis kumppanuussuhde, jonka avulla Reim Kymin isännöimien kiinteistöjen kaikki turvallisuusasiat ovat yhden toimittajan hoidossa, jolloin Sipari tietää niiden hoituvan luotettavasti, varmasti ja nopeasti. Tulevaisuuden suunnitelmissa on tiivistää yhteistyötä mm. avainhallintaan sekä rakentaa yhteistyötä valtakunnallisella tasolla.

Seuraava kiinteistösegmentin asiakastilaisuus järjestetään alkutalvesta 2018. Sitä ennen voit olla yhteydessä meihin ja sopia tapaamisajan asiantuntijoidemme kanssa: uutiskirje@certego.fi. Turvallista uutta vuotta 2018!