37 000 avaimesta alle 1 500 avaimeen

/global/scaled/999x433x0x3x999x434/Other-certegoFI-photos-brand-library-Helen2018.jpg

Helen Oy on maailman paras kaupunkienergian tuottaja, jolle turvallisuus on toiminnan perusedellytyksiä. Yhdessä Abloyn kanssa olemme olleet mukana kehittämässä Helenin turvallisuutta ja tehokkuutta.

Helen tuottaa ja jakelee sähköä, lämmitystä ja jäähdytystä 400 000 kotitalouteen Suomessa. Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen on siis elintärkeää. Mutta kun 1 100 työntekijää joutui huolehtimaan 37 000 avaimesta eri tiloissa, avainten hallinta vaikeutui ja samalla turvallisuus vaarantui.

"Oli yksinkertaisesti liian paljon avaimia, joita hallita eikä mitään mahdollisuutta tarkasti seurata, missä mikäkin avain liikkui ja kenen matkassa", kertoo Mats Fagerström, Helenin yritysturvallisuuspäällikkö.

"Yrityksessämme tämä on ratkaisevaa tietoa. Abloylla oli tuote, jota me etsimme. Eikä pelkästään tuote, vaan tapa tehdä työtä jatkuvasti myös tulevaisuus silmällä pitäen. "

Helenin henkilökunta on tyytyväinen muutokseen, jossa useampi avain on korvattu yhdellä. Nykyään jokainen työntekijä saa järjestelmässä hyväksytyn avaimen, joka aktivoidaan työpäivän alkaessa kymmeneksi tunniksi kerrallaan. Kun avain ladataan seuraavana aamuna uudelleen, tallennettu kulkutieto siirtyy avaimesta palvelimelle mahdollista myöhempää analyysia varten. Abloyn PROTEC2 CLIQ -järjestelmä on mahdollistanut Helenille avaintarpeen vähenemisen 37 000:sta avaimesta 1 428:een.

"Suurin etu on se, että turvallisuutemme on parantunut merkittävästi."

Jos avain katosi vanhassa järjestelmässä, lukot ja avaimet oli korvattava uusilla. Tänä päivänä hävinnyt avain vain kuoletetaan, järjestelmässä. Jos avain jossain kohtaa löytyy, se voidaan aktivoida uudelleen. PROTEC2 CLIQ -järjestelmän tuomien kustannussäästöjen ja tehostuneen hallinnoinnin ansiosta myös ovien kunnossapito on parantunut huomattavasti.

Helen työskentelee tiiviisti Abloyn kanssa ja Certego hoitaa järjestelmän avainten hallinnan ja dokumentaation. Olemme kuitenkin vielä kaukana valmiista. Helen Sähköverkko valmistautuu PROTEC2 CLIQ -järjestelmän käyttöönottoon monen tuhannen kiinteistön osalta, jossa yritys jakaa energiaa.

Alkuperäinen artikkeli ASSA ABLOY

Lisätietoja Protec2 Cliqistä täältä >>