Johtaminen on palvelutehtävä

/global/scaled/1272x555x8x187x1000x435/Other-certegoFI-photos-Privacy Center-Esimiestyö.jpg

Certego panostaa esimiestyön kehittämiseen

Certego on palveluyritys, jolloin toiminnan keskiössä on luonnollisesti ihminen: asiakas ja palvelua toteuttava henkilöstö. Tämä on Certegossa hyvin ymmärretty, jonka vuoksi johtamiseen ja lähiesimiestyöhön lähdettiin tänä keväänä panostamaan tarkasti kohdennetuilla kehitysprojekteilla.

Johtamisosaamiseen liittyvän kehittämisen vaikutukset odotetaan näkyvän asiakasrajapinnassa, sillä uskomme työntekijäkokemuksen heijastuvan asiakaskokemukseen. Haluamme pärjätä siinä entistä paremmin.

Paneudutaan asioihin, joihin voi itse vaikuttaa 

Certegossa on kuunneltu henkilöstöä herkällä korvalla ja toimenpiteet on käynnistetty myös henkilöstökyselyn tulosten pohjalta. Johtoryhmällä on omat työpajansa, joissa paneudutaan niihin asioihin ja ilmiöihin, joihin heillä on omalla vastuualueellaan suora vaikutus. Keskijohdon valmennusohjelmassa puolestaan pohditaan yhdessä sitä, miten parhaiten tukea lähiesimiehiä heidän työssään ja miltä osin kunkin päällikön johtamis- sekä vuorovaikutustaidot voivat uudistua.

Nämä osiot toteutetaan yhdessä Avidia Oy:n kanssa, senior coach Ellen Lindellin toteuttamina. Lähiesimiehille puolestaan on oma, esimiestyön perusteisiin pureutuva tutkintotavoitteinen kokonaisuutensa, joka toteutetaan yhteistyössä AEL:n kanssa. Seuraava ryhmä käynnistyy tammikuussa 2019.

Kehitysprojektilla on kovat tavoitteet, mutta pehmeät toteutustavat

  1. Esimies- ja johtamisvastuissa toimivien osaamisten kehittäminen henkilöstön tarpeita ja ajan vaatimuksia vastaavalle tasolle
  2. Laadukkaan ja asiakaskeskeisen asiakaskokemuksen varmistaminen liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla
  3. Työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden parantaminen johtamis- ja vuorovaikutustaitoja kehittämällä
  4. Toimintatapojen ja johtamiskäytäntöjen läpinäkyvyys ja yhtenäistäminen, certegolaisen laadukkaan esimiestyön luominen

Ensivuonna tähän aikaan saamme toivottavasti kuulla huikeita onnistumis- ja kehittymistarinoita, joiden vaikutukset ovat todennettavissa asiakkaidemme liiketoimintaympäristöissä.

Yhteistyössä:

Ellen Lindell, valmentaja ja coach, Avidia Oy
ellen.lindell@avidia.fi
, tel. 040 509 4490