Opas turvallisuusjärjestelmien hankintaan ilmestynyt

/global/scaled/5249x2283x31x280x1000x435/Other-certegoFI-photos-brand-library-parker-byrd-139348-unsplash.jpg

Turva-alan yrittäjät ry. on julkaissut Turvaa oikein -oppaan edistääkseen turvallisuusjärjestelmien hankinta-, toimitus- ja ylläpitoprosessin laatua.

Oppaassa kuvataan turva-alan hyvien suunnittelu-, urakointi- ja ylläpitokäytäntöjen periaatteet hankintojen valmistelijoita, esittelijöitä ja päättäjiä palvelevalla tavalla. CERTEGO on ollut mukana oppaan työstämisessä ja edistämässä turvallisuusjärjestelmien kokonaisprosessin laatua. Suosittelemme tutustumaan oppaaseen: https://www.turva-alanyrittajat.fi/doc/2018/Turvaa-oikein--opas_v1_0.pdf

Uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (LYTP, 1085/2015) tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Se muuttaa lukitus-, murtoilmaisu- ja kulunvalvontajärjestelmien asentamisen, korjaamisen ja muuttamisen niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta 2019 alkaen elinkeinoluvanvaraiseksi toiminnaksi.

Oppaan tarkoituksena on myös helpottaa luvanvaraisia turvasuojaustöitä suorittavien yritysten siirtymistä uuden lain mukaiseen toimintaan. Oppaassa kuvataan myös turvasuunnittelun ja -urakoinnin salassapito- ja tietoturvakäytäntöjen periaatteet, joita noudattamalla turvasuunnittelijat ja -urakoitsijat varmistavat toimintansa lainmukaisuuden koskien asiakkaidensa luottamuksellisten turvallisuustietojen käsittelyä ja säilytystä.

Lisätietoja oppaasta:

Kimmo Arenius: kimmo.arenius(a)turva-alanyrittajat.fi