Suunnittelulla pitkäikäistä kulkemista

/global/scaled/5586x2430x30x623x1000x435/Other-certegoFI-photos-brand-library-shutterstock_222500491.jpg

Otsikko pätee erinomaisesti myös turvaurakointiin. Lukitus ja oviautomaatio ovat tyypillisesti osa rakennusurakkaa. Loppukäyttäjä on harvemmin mukana suunnittelussa, vaikka rakennuksen käytettävyyden kannalta on luonnollisesti tärkeää, miten kulkeminen on hoidettu.

Antti Wahlström Certegolta kehottaakin kuuntelemaan asiakasta ja miettimään ennakolta, miten ihmis-, tavara- tai jopa ajoneuvovirrat liikkuvat kiinteistön alueella.

Hyvin suunniteltu on miltei puoliksi tehty

Lukituksen osuus kokonaisurakasta on yleensä vain 2,5 prosenttia luokkaa, ja ehkä siksi se ohitetaan helposti. Haasteena on, ettei suunnittelutoimistoista löydy alan kokonaisvaltaista osaamista, vaan tarvittava tietotaito on turva- ja lukitusurakoitsijoiden hallussa. Suomessa on tällä saralla paljonkin parantamisen varaa. Urakoitsijat saattavat kilpailuttaa lukitusurakoitsijoita muutaman tuhannen euron säästön vuoksi. Sen jälkeen joudutaan tekemään jälkikorjauksia ja ihmetellään miten sama lukko kestää toisessa kohtaa, mutta toisessa ei – vain siksi ettei suunnitteluun ole paneuduttu kunnolla.

– Kun pääsemme riittävän ajoissa mukaan, voimme jopa keventää sähkö- ja turvasuunnittelijan sekä arkkitehdin laatimia ratkaisuja ilman, että turvatasosta tarvitsee lainkaan tinkiä. Triplan keskikortteliin valmisteilla olevat toimistot ja hotelli ovat tästä erinomainen onnistunut esimerkki, jota olemme päässeet toteuttamaan uudella tavalla yhdessä YIT:n kanssa, Wahlström kertoo.

Tuotteet ja oviaukon toiminta voidaan optimoida tarkoituksenmukaisesti ottaen samalla huomioon myös tulevaisuudessa mahdollisesti eteen tulevat käyttömuutokset. Asialla on vaikutusta myös huoltovapauteen kun voidaan ennaltaehkäistä sellaisia tekijöitä, jotka oviaukon rikkoutuessa aiheuttavat lisäkustannuksia.

– Pienet yksityiskohdat voivat olla yllättävän ratkaisevia. Kokemuksesta osaamme kertoa ovitoimittajalle jo etukäteen millaisilla määrätyillä pikkumuutoksella ovi toimii asiakkaan ympäristössä vielä 10 vuoden kuluttua.

Hinta ja laatu kulkevat käsi kädessä myös turvaurakoinnissa

Lukitus ja oviautomaatio ovat tyypillisesti osa rakennusurakkaa. Loppukäyttäjä on harvemmin mukana suunnittelussa, vaikka rakennuksen käytettävyyden kannalta on luonnollisesti tärkeää, miten kulkeminen on hoidettu.

Turvasuojaustoiminta luvanvaraista

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista määrää, että hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä on saanut 1.1.2019 alkaen suorittaa ainoastaan turvallisuusalan elinkeinoluvan saaneet yritykset, yhteisöt tai toiminimimuotoiset elinkeinonharjoittajat ansiotarkoitukseen ja toimeksiantosopimukseen perustuen.

– Turvasuojaustoiminnan välittäminen ei kuitenkaan vaadi rakennusurakoitsijalta itseltään elinkeinolupaa, vaan riittää, että aliurakoitsijana käytettävällä yrityksellä on sellainen, asiakkuus- ja turvallisuusjohtaja Reijo Tiilikainen Certegosta kertoo.

Jokaisella turvasuojaustehtäviä suorittavalla tulee olla poliisilaitoksen myöntämä turvasuojaajakortti ja tilaajan on syytä tarkistaa, että näin on. Turvasuojaustehtäviksi katsotaan rakenteellisten suojausten tai sähköisten järjestelmien suunnittelu, asentaminen, korjaaminen tai muuttaminen sekä muiden turvallisuusjärjestelyjen suunnittelu.

Hyväksymistä edellyttävät turvasuojaustehtävät liittyvät sähköisiin ja mekaanisiin lukitusjärjestelmiin, murtoilmaisu- ja kulunvalvontajärjestelmiin sekä niiden asentamiseen, korjaamiseen tai muuttamiseen lukuun ottamatta kaapelointitöitä ja pelkkiä suunnittelutehtäviä.

– Meillä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltioilla tulee olla yrityksessä vähintään yksi poliisihallinnon kriteerit täyttävä ja sen hyväksymä vastaava hoitaja, lopettaa Tiilikainen.