Lukitus- ja turvallisuusalan työt ovat luvanvaraista toimintaa 1.1.2019 alkaen

/global/scaled/4928x2147x0x362x1000x435/Other-certegoFI-photos-brand-library-HUS asentajat.jpg

Turvasuojausalan luvanvaraisuuden siirtymäaika päättyi vuoden vaihteessa. Turvasuojausliiketoiminta on luvanvaraista tammikuun 1. päivästä 2019 lähtien, jolloin jokaisella lukitusjärjestelmiä, kulunvalvontajärjestelmiä ja murtohälytysjärjestelmiä asentavilla, korjaavilla ja muuttavilla yrityksillä tulee olla turvallisuusalan elinkeinolupa myönnettynä Poliisihallitukselta.

Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä saa jatkossa suorittaa ainoastaan turvallisuusalan elinkeinoluvan omaava yritys ja näitä tehtäviä suorittavilla henkilöillä tulee olla turvasuojaajakortti. Laki velvoittaa lisäksi, että turvallisuusalan elinkeinonhaltijalla tulee olla osoittaa yksi tai useampi Poliisihallituksen hyväksymä vastaava hoitaja.

Certego Oy:llä on turvallisuusalan elinkeinolupa, joka koskee sekä turvasuojaus- että vartioimisliiketoimintaa. Uusi laki turvasuojausalan luvanvaraisuudesta ei sinänsä vaikuta Certegon toimintaan, mutta parantaa yleisesti turvallisuusalan palveluiden laatua ja asiantuntemusta.

Mitkä työt mm. vaativat turvasuojausalan elinkeinoluvan?

 • Lukon korjaukseen, huoltoon, sarjoitukseen ja asennukseen liittyvät työt
  • mm. lukoston sarjatietojen käsittely turvaurakointiliikkeen ja lukkovalmistajan välillä, lukkojen avausten suunnittelu ja käsittely tietojärjestelmissä tai manuaalisesti ja esimerkiksi haittalevyjen kasaus lukkosylinteriin.
  • Lukkorungon, avainpesän, painikkeen, vääntönupin tms. lukkokomponentin vaihto sekä työt, joissa avainpesän joutuu avaamaan.
 • Sähköisiin lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmiin liittyvät tehtävät ja pääkäyttäjätyöt
  • mm. lukon tai lukijan etäohjelmointityöt, oven aukiohjauksen, lukijan liittämisen kulkualueeseen ja kaikki kulkualueitten muutostyöt järjestelmissä.
  • mm. kiinteistöjen koodilukon koodien vaihdot kulunvalvontajärjestelmän muuttamistöinä ja lukitusjärjestelmän muuttamistöinä kerrostalon porrasovien aikaohjauksen vaihdot.
  • Kulunvalvontajärjestelmien ja niiden lukijoiden, ovipäätteiden ja rasioiden, sekä niihin liittyvien komponenttien asennukset, muutokset ja korjaukset.
  • Kameravalvontajärjestelmä, mikäli se integroidaan kulunvalvonta- tai murtohälytysjärjestelmiin
 • Murtohälytysjärjestelmiin liittyvät tehtävät
  • Murtohälytysjärjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden komponenttien asennukset, muutokset ja korjaukset sekä pääkäyttötyöt.

Mitkä turvasuojausalan tehtävät eivät vaadi elinkeinolupaa?

 • Kameravalvontajärjestelmien ja niihin liittyvien komponenttien asentaminen, korjaaminen ja muuttaminen
 • Turvallisuusjärjestelmien kaapelointityöt
 • Pelkät suunnittelutyöt
 • Avainluovutukset ja -palautukset
 • Yksittäisistä tyypillisistä huoltoyhtiölle kuuluvista tehtävistä esim. ovensulkijan vaihto ei edellytä lupaa.

Lisätietoja turvallisuusalan elinkeinoluvasta:

https://www.poliisi.fi/yksityinen_turvallisuusala/turvallisuusalan_elinkeinotoiminnan_lupa-asia
https://www.lukkoliikkeet.fi/fi/turvallisuusalan-elinkeinolupa/yleista   
https://www.kiinteistoliitto.fi/uutiset/nayta/?id=6134