Yhteistyöllä kehittäen vuoteen 2020

/global/scaled/1000x435x0x151x1000x435/Other-certegoFI-photos-brand-library-Certego-Finnsec2019-web-29.jpg

Vuosi 2019 oli meille tulevaisuutta suuntaava. Menneen vuoden aikana olemme osallistuttaneet asiakkaitamme, ulkopuolisia asiantuntijoita ja opiskelijoita palveluidemme kehitykseen yli 50 henkilön voimin.

Yhteistyön tulokset ovat luoneet meille entistä vahvemman pohjan jatkokehitykselle. Haluamme kiittää kaikkia yhteistyötahoja, jotka ovat antaneet panoksensa kuluvan vuoden tutkimustoimintaan.  

Vuoden 2019 aikana panostimme kehitykseemme ja loimme vankkaa pohjaa tulevaisuutta varten. Olemme valmistelleet kaksivaiheisen tutkimuskokonaisuuden, jonka tarkoituksena oli tuottaa tietoa palvelukehityksellemme. Tutkimuskokonaisuuden ensimmäinen vaihe toteutettiin asiakashaastatteluina 2019 kesän aikana, joihin osallistui yhteensä 44 henkilöä yli 20 organisaatiosta. Haastatteluissa keskityttiin keräämään tietoa asiakkaiden tulevaisuuden näkymistä sekä heidän palvelutarpeistaan. Tutkimuskokonaisuuden toinen vaihe lähti vauhtiin syksyllä 2019 yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa tulevaisuuteen suuntautuneen ja koko toimialan kattavan tutkimuksen muodossa.

Yhteiskunnan megatrendit turvallisuustoimialan taustalla

Halusimme erityisesti kiittää tutkimukseen osallistuneita asiakkaita heidän arvokkaasta panoksestaan ja järjestimme 4. joulukuuta 2019 kiitostilaisuuden, jossa he pääsivät myös kuulemaan tutkimuksien lopputulokset. Tilaisuuden avasi Certegon asiakkuus- ja turvallisuusjohtaja Reijo Tiilikainen, jonka jälkeen opiskelijaryhmän edustaja Aleksi Heinonen pääsi esittelemään yliopistoyhteistyön kautta saavutetut tulokset.

Heidän työnsä tutkii turvallisuustoimialaa markkinoilla vallitsevien ilmiöiden ja megatrendien kautta. Lisäksi työssä on syvennytty tarkastelemaan, miten trendit näyttäytyvät alan kehityksessä ja mitä potentiaalisia kehityssuuntia on havaittavissa. Tutkimuksen tekemiseen tarvittiin laajaa taustatyötä, johon osallistutettiin alan johtavia asiantuntijoita, sekä käytettiin lukuisia julkisten tahojen ja alan korkeakoulujen julkaisemia raportteja, sekä tutkimuksia.

”Meidän ensimmäinen tehtävä oli haarukoida miltä tulevaisuuden Suomi ja turvallisuusala näyttää vuonna 2030.
Aleksi Heinonen

Tutkimuksessa nostettiin esille useampia yhteiskuntaan vaikuttavia megatrendejä. Heinonen korostaa kuitenkin ”digitalisaatio” ja ”24/7-yhteiskunta” trendien merkitystä toimialalla. Älykaupungit tekevät tuloaan myös Suomessa, jossa kyberturvallisuudenhallinta on keskeisessä asemassa. Datan määrä jatkaa rähähdysmäistä kasvuaan ja tehokasta analysointia tarvitaan. Muutosten ohella, myös erilaiset turvallisuusjärjestelmät ovat kehityksen alla ja yhä enemmissä määrin kytkeytyneenä tietoverkkoihin.

Tarpeet eivät mahdu virastoaikaan

Digitalisaation myötä on muodostunut 24/7-yhteiskunta, jonka tarpeet eivät mahdu enää vanhaan virastoaikaan. Tuotannon odotetaan toimivan ilman katkoksia ja organisaatiot haluavat saada jatkuvaa tukea myös kumppaneiltaan. Ongelmatilanteiden syntymistä tulisi ennakoida, jotta vältetään erilaiset häiriöt ja katkokset toiminnassa. Lisäksi tapahtuneisiin ongelmiin on pystyttävä reagoimaan entistä nopeammin, Heinonen toteaa.

Aalto-yliopiston tutkimustyön tulokset tukevat Reijo Tiilikaisen esittelemiä asiakashaastattelujen tuloksia. Asiakkaiden näkemykset ovat monelta kohtaa yhteneväiset. Yleisellä tasolla tutkimuksien lopputuloksista voidaan todeta, että yhteiskunnan muutokset ja kehittyvä toimiala tarvitsee uudenlaisia ratkaisuja ja osaamista. Toimintaympäristön muuttuessa asiakasorganisaatiot haluavat tuekseen entistä enemmän laajan turvallisuuden ja teknisen osaamisen palvelutaloja, jotka ovat valmiita toimimaan päivistä ja kellon ajoista riippumatta. Palveluntuottajien kyky vastata haasteeseen on keskeisessä asemassa menestyäkseen nyt ja tulevaisuudessa. 

Mikäli haluat kuulla tutkimustuloksista tarkemmin, olethan yhteydessä:

asiakkuus- ja turvallisuusjohtaja Reijo Tiilikainen
reijo.tiilikainen(a)certego.fi
+358 (0)400 41 6707