Tyhjentyneet toimitilat heikentäneet toimitila- ja kiinteistöturvallisuutta

/global/scaled/2000x872x0x76x1000x435/Other-certegoFI-photos-brand-library-PDF ladattavat-Toimitila.jpg

Vallitseva poikkeusaika on luonut aukkoja toimitila- ja kiinteistöturvallisuuteen. Valtaosa asiantuntijoista työskentelee nyt etänä, ja tyhjenevistä liiketiloista puuttuu arjen normaali ihmisvilinä. Myöskään teknistä valvontaa ei ole aina nostettu poikkeusoloja vastaavalle tasolle.

Vaikka turvajärjestelmien tulee toimia niin normaali- kuin poikkeusoloissa, haluamme nostaa esiin huolemme siitä, ettei teknistä valvontaa ole kaikissa kiinteistöissä nostettu poikkeusoloja vastaavalle tasolle.

”Jos otetaan 100 kiinteistön otos, niin näkemykseni mukaan näistä suuren osan turvateknisistä järjestelmistä löytyy puutteita. Tämä on pysähtymisen arvoista, sillä turvatekniikka muodostaa merkittävän osan kiinteistön kokonaisturvallisuudesta ja sen luotettavuus korostuu erityisesti poikkeusoloissa”, CERTEGOn palveluiden kehityspäällikkö Timo Lähdesmäki sanoo.

Lähdesmäen mukaan toimitilaturvallisuus muodostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta: rakenteellisesta turvallisuudesta (mm. lukituksesta, porteista, murtosuojauksesta ja turvallisuusrakenteista) ja turvallisuusvalvonnasta (mm. turvatekniset järjestelmät, kuten valvontakamerat, kulunvalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmät sekä vartiointi- ja valvomotoiminta). Kun asiointi ja työskentely kiinteistössä vähenee, nojaa kiinteistön turvallisuus entistä enemmän rakenteellisiin ja teknisiin ratkaisuihin, joita pystyttäisiin tehostamaan etävalvonnalla ja -hallinnalla.

”Yksi tarkistamisen arvoinen kohde on niin itsestään selvältä kuulostava asia kuin toimiston ulko-ovi. Sulkeutuvathan kaikki ulko-ovet itsestään? Valvoohan jokin järjestelmä ovien luvatonta aukaisua tai auki jäämistä? Ovathan lukitusten aikaohjaukset säädetty vastaamaan muuttuneita tarpeita? Ovathan kiinteistön kulkuoikeudet muutettu vastaamaan vallitsevaa tilannetta? Osa rikollisista tunnistaa asian ja tarkistelee ovien aukioloa järjestelmällisesti”, Lähdesmäki kertoo.

Järjestelmät tarkastettava säännöllisesti

Tänä päivänä suurimmassa osassa isompiakin yrityskiinteistöjä valvonta on automatisoitu. Nopeasti yleistyneet tiedonsiirron automaatiot ja erilaiset integraatiot helpottavat arkea ja tuovat esille järjestelmien virheet. Lisäksi automaatio nopeuttaa vianselvitystä. Turvallisuusjärjestelmät kuitenkin vaativat toimiakseen säännöllistä huoltoa ja ylläpitoa ja niille tulee löytyä organisaatiossa nimetty vastuuhenkilö. Näin varmistetaan, että järjestelmät toimivat 100 % varmuudella kaikissa tilanteissa ja dokumentointi pysyy ajan tasalla.

”Aika ajoin on tärkeää käydä järjestelmien data läpi ja varmistaa, että esimerkiksi henkilötiedot ja kulkuoikeudet ovat ajan tasalla. Harvoin nimittäin kukaan valittaa siitä, jos kulkukortti sallii kulun suunniteltua laajemmin. On ollut myös tapauksia, joissa puolet kiinteistön liikeilmaisimista on kytketty irti. Lomautukset ja YT-neuvottelut muuttavat organisaation arkea nopeasti, eikä järjestelmissä oleva data välttämättä joko vastaa todellisuutta tai olennaiset muutokset tehdään viiveellä”, CERTEGOn Lähdesmäki toteaa.

Verkonvalvonnalla lisäarvoa

Niin ikään valvontakameroiden tuottama informaatio tulee tarkistaa säännöllisesti. Linssi voi olla pölyyntynyt tai esimerkiksi kattovalaisinta tai vappukoristetta laitettaessa käsi on voinut osua kameraan.

”Ei ole ollenkaan poikkeuksellista, että 10:stä kamerasta 5 kohdistaa kuvat minne sattuu. Harva myöskään huomaa, jos kameratallentimen emolevy on hajonnut tai onko kaikki kamerat ylipäänsä yhteydessä tallentimeen. Nykyaikaisella kameraverkonvalvonnalla pystytään varmistamaan, että yhteydet kameroihin toimivat,” kertoo Lähdesmäki.

Lähdesmäki muistuttaa vielä lopuksi: ”Nyt kun toimistot ovat pitkälti tyhjillään, ei luvatonta liikkumista päästä ratkaisemaan, jos dataa ei ole kamerasta saatavilla. Myös vakuutusyhtiöllä saattaa olla vaatimuksia turvajärjestelmien toiminnalle. On vaikeaa vaatia korvausta murrosta, jos ulko-ovi on jäänyt auki, eikä järjestelmä ole reagoinut asiaan.”


Annan mielelläni lisätietoja:

Timo Lähdesmäki, palveluiden kehityspäällikkö
puh. 050 329 9032
timo.lahdesmaki(a)certego.fi

Tai ota yhteyttä suoraan paikalliseen Certegon asiantuntijaan.