Nummelan lentokenttä on pian etävalvonnassa

/global/scaled/2873x1248x555x462x1000x435/Other-certegoFI-photos-brand-library-NummelanLentokenttä_012.jpg

Kuva: Matti Vuohelainen

Kiinteistöjen etävalvonta kamera- ja hälytysjärjestelmien avulla on ollut jo vuosien ajan arkipäivää. Vihdin Nummelan lentokenttä on Suomessa ensimmäinen, jota ollaan varustamassa etälennonjohdossa tarvittavilla järjestelmillä.

Ajan mittaan Nummelan kentän seutu on muodostunut suosituksi ulkoilualueeksi, mikä on tuonut ristiriitoja kenttäalueen erilaisten kehittämissuuntien välille. Välillä niskan päällä oli muualtakin tuttu linja, jonka mukaisesti ”tarpeeton alue” tulisi valjastaa asuntojen rakentamiseen. Kun debatti Malmin kentän ympärillä jatkui ja kiihtyi, vihtiläinen ilmailuväki näki tilanteessa mahdollisuuden ja päätti ryhtyä ajamaan Nummelan kentän kehittämisen asiaa. Kolme vuotta sitten virallinen tahti Vihdissä muuttui, ja kunnan johto vähitellen lämpeni sille linjalle, että lentokenttä saatetaan säilyttää lentokenttänä.

– Esittelimme vision, jonka mukaisesti kentän infraa kehitetään niin, että jatkossa mahdollistuu sekä virkistyskäyttö että elinkeinoelämän tarvitsema lentoliikenne, kertoo Nummelan lentokenttäyhdistys ry:n varapuheenjohtaja ja ilmailualan teknisiä ratkaisuja ja palveluja tuottavan FutureSky oy:n toimitusjohtaja Markku Roschier.

Keväällä 2018 infran kehittämissuunnitelmat olivat esiteltävinä liikenne- ja viestintäministeriössä. Kehittämishanke sai investointiavustusta 450 000 euroa. Samana vuonna herui ministeriöltä vielä 200 000 euroa, mikä mahdollisti kentän varustamisen valoilla, kulunvalvonnalla ja sääasemalla sekä näihin toimintoihin tarvittavalla tietotekniikalla.

Tässä vaiheessa heräsi ajatus kentän kehittämiseksi niin, että sen mahdollisuuksia voisi hyödyntää täysimääräisesti. Erityisesti huonossa säässä ja yöllä tapahtuva kentän käyttäminen vaatisi erityisiä ratkaisuja turvallisuuden säilyttämiseksi.

– Lentäjälle on ehdottoman tärkeää tietää, ettei kiitotiellä ole esteitä. Uudistuneet ilmailumääräykset mahdollistavat jopa kaupallisen ilmailun valvomattomille lentopaikoille. Siinä operaattori tekee riskiarvion ja sen perusteella päätöksen. Toimivat ja luotettavat järjestelmät ovat avainasia, Janne Antila korostaa.

Ensimmäiseksi päätettiin hankkia kulunvalvontajärjestelmät, joita koskevan urakkakilpailun voitti Certego Oy. Certego on jo toimittanut kentälle IP-osoitteellisen kamera- ja tutkajärjestelmän ja ulkotornikaiuttimet.

– Aluksi kameroilla ja tutkilla katettiin keskeisin noin 500 metrin pituinen alue eli noin puolet kenttäalueesta. Kamerat rekisteröivät liikkumattomat kohteet, ja tätä havaintoaineistoa täydentävät maatutkahavainnot. Nämä havainnot siirtyvät datateitse Saabin etälennonjohtojärjestelmään, kertoo Certegon myyntijohtaja Antila.

Etälennonjohdon infra valmistumassa

Kokonaisuuteen kuuluvat tornikaiuttimet, joiden kantama riippuu tuulen suunnasta ja on vähintään 200 metriä.

– Niin kaiuttimet kuin myös tutkat ja kamerat ovat vain tähän hankkeeseen räätälöityjä ratkaisuja. Komponentit sen sijaan ovat tavanomaista tehdastuotantoa, joista on sitten muodostettu tarkoituksenmukainen kokonaisuus, Janne Antila kertoo.

Urakan takuuaika on normaalit kaksi vuotta, mikä tietysti on eri asia kuin etälennonjohdossa tarvittavien laitteiden odotettava käyttöikä. Antilan mukaan lyhin käyttöikä on kameroilla; niiden uusiminen on todennäköisesti edessä noin kymmenen vuoden kuluttua.

– Laadukkaillakin, pimeänäköominaisuuksilla varustetuilla kameroilla kymmenen vuotta on ankarissa ulko-olosuhteissa melko pitkä ikä. Muilta osin järjestelmä pelittää paljon pidempään, Antila kertoo.

Vaikka investointi ylittää puoli miljoonaa euroa, kyse on toistaiseksi koehankkeesta, jossa on tarkoitus kerätä kokemuksia etälennonjohtotoiminnasta ja kehittää sitä. Vielä tänä vuonna Nummelan lentokenttä saa myös valot.

– Urakassa kaapeloidaan hieman toista kilometriä eli koko kentän matkalta. Sähkö- ja valokuitukaapeleiden suojaputket on asennettu jo valmiiksi, joten urakka on varsin nopea toimenpide. Sen jälkeen Nummelan kenttä on teknisesti valmis etälennonjohdon tarpeisiin.

 

Lue koko artikkeli tästä >>

Teksti: Vesa Tompuri

Toni Palermaa (kuvassa vasemmalla) ja Joni Tarkkinen Certego oy:stä katselmoivat kenttää kaapelointeja ja kamera-asennuksia varten.