Älykästä kaupunkia rakentamassa

/global/scaled/1524x665x0x92x1000x435/Other-certegoFI-photos-brand-library-complete security solutions.jpg

Käsissämme on entistä monipuolisemmat mahdollisuudet rakentaa älykkäämpiä kaupunkeja, joissa ihmisten ja tavaravirtojen kulkemista, tunnistamista ja valvontaa voidaan tehdä entistä sujuvammin keskitetyn järjestelmän ja analytiikan kautta. Tähän artikkeliin olemme nostaneet esille toiminnallisuuksia, joita nykyaikainen järjestelmäratkaisu ja kamerateknologiat mahdollistavat jopa yksittäisen kaupungin asukkaan näkökulmasta.

Kulkuoikeudet yhdellä tunnisteella

Nykyteknologialla pääsyoikeuksia yleisiin tiloihin, kuten kirjastoihin, museoihin, liikuntapaikkoihin ja WC-tiloihin voidaan myöntää avautuvaksi turvallisesti puhelimella, biometrisella tunnisteella, RFID-tunnisteella tai jopa älykellolla. Kaupungin asukkaat voisivat kulkea heille annettujen oikeuksien mukaisesti tiloista toiseen myös heille myönnetyllä kulkukortilla.

Maksutonta ja maksullista kulkemista

Kulkuoikeus voidaan myöntää pysyväksi, määräaikaiseksi, ilmaiseksi tai maksulliseksi. Samalla logiikalla käyttöoikeus voidaan antaa henkilölle pukukaappeihin, säilytyslokeroihin, neuvotteluhuoneisiin tai koulujen liikuntasaleihin. Tilavarausjärjestelmä lähettää kulkuoikeudet kulunvalvontaan, josta tieto voi siirtyä laskutukseen ja mikäli tila ei vapaudu määräaikaan mennessä, voidaan käyttöoikeus evätä kunnes asia on selvitetty. Kaikkia kulkuoikeuksia ja tilavarauksia voidaan luotettavasti hallita esimerkiksi keskitetyn LenelS2 OnGuard -järjestelmän kautta.


Kamerateknologian ja videoanalytiikan älykkäät ominaisuudet

Turvallisuusjärjestelmään liitetyt kamerateknologiat antavat yhä monipuolisemmin informaatiota, jolla voidaan parantaa merkittävästi niin turvallisuutta kuin sujuvoittaa kaupunkilaisten elämää. Kameroista voidaan käyttää antamaan tietoa mm. ilman laadusta, vesistöjen virtauksista ja vedentasosta, ilmastosta, liikenneruuhkista sekä erottaa väkijoukoista poikkeavaa käyttäytymistä tai vieraita esineitä.

Videoanalytiikalla avulla voidaan havaita poikkeamatilanteet tehokkaasti ja niihin pystytään puuttumaan viipumättä. Esimerkiksi luvaton tai väärään suuntaan kulkeminen, oleilu paikassa, jossa henkilön ei ole lupa olla, kaatuminen tai suojavarusteiden puutteellisuus voidaan tunnistaa videoanalytiikan avulla. Kehittyneen analytiikan avulla voidaan pelastaa jopa ihmishenkiä ja ennaltaehkäistä rikollisuutta.

Kulkemisen hallinta poikkeustilanteessa

Näinä poikkeuksellisina aikoina, voi poikkeuksellisesti olla tarvetta seurata tai estää tartunnan saaneiden henkilöiden kulku määräajaksi yrityksen tiloissa. Tämä on mahdollista toteuttaa turvajärjestelmän avulla. Esimerkiksi LenelS2 OnGuardissa on saatavilla useita apuohjelmia, joiden avulla tilojen henkilömäärärajoitusten ylläpitäminen ja mahdollisesti tarvittava tartuntaketjujen selvittämistyö on helpompaa.

OnGuardin apuohjelmia:

-          Aluetilan seuranta ja automatisoitu poikkeustilan ohjaus

-          Henkilön lämpötilan mittaus / kontrolli lämpökameran avulla

-          Vierailijoiden ja henkilöstön itsearviointityökalu

 

LenelS2

LenelS2 OnGuard on luotettu globaali järjestelmäratkaisu, joka on tunnettu toimintavarmuuden lisäksi jatkuvasta innovatiivisuudestaan. Tämän vahvistaa myös se, että yli 90:tä Fortune100-kokoluokan yritystä käyttää Lenel®-tuotteita. IHS on sijoittanut LenelS2 OnGuardin kulunvalvontaohjelmistovalmistajana globaalisti sijalle 1 (lähde IHS).

lenel.com

Axis Communications

Axis Communications on vuonna 1984 Ruotsissa perustettu verkkokameroiden ja IP-pohjaisten verkkoratkaisuiden valmistaja. Axis Communicationsin tarjoamien kehittyneiden kamerateknologioiden avulla suojataan ihmisiä ja omaisuutta, optimoidaan prosesseja ja kasvatetaan liiketoiminnan tehokkuutta ja tiedonsaantia.

axis.com