Turvallisuusratkaisut maineen rakentajana

/global/scaled/1000x435x0x111x1000x435/Other-certegoFI-photos-brand-library-Certego-Finnsec2019-web-16.jpg

Myös rakennusalalla on viime vuosina herätty siihen, ettei turvallisuus olekaan pelkkä kustannus, vaan itse asiassa liiketoiminnan mahdollistaja. Kun rakentaja huomaa turvallisuusratkaisujen merkityksen loppukäyttäjälle, se erottuu edukseen markkinoilla.

Turvallisuussuunnittelun lähtökohtana on ennakoitavuus ja jatkuvuuden turvaaminen loppukäyttäjälle. Suunnittelussa on ymmärrettävä rakennuksen lopullinen käyttötarkoitus ja kulkemisen kokonaisuus, jotta se on arjessa joustavaa, huoletonta ja turvallista. Ovi- ja porttiympäristön ratkaisujen on tuettava tätä. Valitsemillaan ratkaisuillaan rakennuttaja joko lyhyellä tähtäimellä minimoi kustannuksensa, tai pitkällä tähtäimellä maksimoi voittonsa asiakastyytyväisyyden kautta.

– Loppukäyttäjä on usein valmis maksamaan enemmän esimerkiksi nykyaikaisesta, mobiilista kulunhallinnan ratkaisusta, kun hän oivaltaa sen mukanaan tuomat mahdollisuudet monipuolisempien palveluiden, tiedolla johtamisen ja hyvän käytettävyyden muodossa, Certegon turvallisuus- ja asiakkuusjohtaja Reijo Tiilikainen toteaa.

Turvallisuuden elinkaariajattelu

Yksittäisen järjestelmän tai laitteen hankinta voi hankintahetkellä vaikuttaa edulliselta, mutta sen hinta voi myöhemmin tulla yllättävän kalliiksi. Pitkäjänteiseen turvallisuusratkaisuun kun pitää sisältyä järjestelmän ohella myös huolto- sekä muut palvelut.

Palvelujen lisäarvo on asiakaskohtaista. Palvelutoimittajalta vaaditaan ymmärrystä asiakkaan eli loppukäyttäjän, toimialasta ja toiminnasta, onpa kyse sitten sairaalasta, teollisuuslaitoksesta, asunto-osakeyhtiöstä tai kirjastosta. On ymmärrettävä heidän tarpeensa ja tunnettava asiakkaan prosessit.

– Näin toimimalla rakentaja pystyy tuottamaan aidosti lisäarvoa sekä varmistamaan osaltaan loppukäyttäjän häiriöttömän liiketoiminnan, Tiilikainen toteaa.

Turvallisuustoimittajan roolina on tarvittaessa toimia myös koordinaattorina tai johtajana asiakkaan eri toimintojen välillä.

Pirstaloitunut arvoketju, pitkät hankintaketjut ja epäselvät vastuut ja velvollisuudet aiheuttavat usein vain piilokustannuksia. Tänä päivänä asiakkaat ovatkin heränneet näkemään kokonaisvaltaisen palvelun hyödyt.

– Toimiva turvallisuusratkaisu ja -ympäristö vaikuttavat asiakastyytyväisyyden kautta positiivisesti rakentajayrityksen maineeseen ja liiketoimintaan.

Tiedolla johtaminen eli Big Data

Tällä hetkellä hyödynnetään vain noin 10– 15 % turvallisuusjärjestelmien sisältämästä tiedosta. Potentiaalia laajempaan käyttöön olisi siis runsaasti. Siinä on kuitenkin huolehdittava tiedon eheydestä, luottamuksellisuudesta, käytettävyydestä, kiistämättömyydestä ja todentamisesta.

Osaava turvallisuustoimittaja on kumppani, joka ei vain tunne järjestelmän teknisiä ominaisuuksia, vaan myös niiden mahdollisuudet.

– On muistettava, että järjestelmiltä puuttuu inhimillinen tunne ja kokemus. Ihminen tekee päätökset, Tiilikainen huomauttaa.

– Turvallisuusratkaisujen toimittajaa valitessa kannattaa lisäksi varmistaa, että yhtiöllä on riittävästi osaamista ja resursseja niin normaaleissa kuin häiriö- tai poikkeusoloissa, Tiilikainen lisää.

– Tällaisia voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa henkilöstöstä suurin osa sairastuu esim. influessaan tai koronaan.

 

Lisätiedot:

Reijo Tiilikainen, turvallisuus- ja asiakkuusjohtaja

p. 0400 416 707