Lenel OnGuard –ylläpitopalvelu jättää huolet ammattilaiselle

/global/scaled/981x428x53x0x981x427/Other-certegoFI-photos-brand-library-Lenel OnGuard VAR Certego.jpg

Asiantuntijana Samuli Reivonen, tuotepäällikkö, Lenel OnGuard

Onko Lenel OnGuard -kulunvalvontajärjestelmänne toiminnassa, ylläpitämisessä tai käyttämisessä parantamisen tarvetta? Tiedättekö, mitä kaikkea järjestelmällänne on mahdollista tehdä? Onko tarpeettoman vanhat tapahtumat puhdistettu tietokannasta? Ovatko varmuuskopiot tallessa?

Samuli Reivosen ensikohtaaminen Lenel OnGuard -järjestelmän kanssa tapahtui yli 20 vuotta sitten. Vuosien saatossa järjestelmästä on kasvanut yksi maailman käytetyimmistä turvallisuusjärjestelmistä sen luotettavuuden ja jatkuvan kehittämisen ansiosta. Samassa ajassa Reivonen on pystyttänyt melkoisen määrän Lenel OnGuard -järjestelmiä erityyppisiin yrityksiin.

Ylläoleviin kysymyksiin vastaaminen on tullut harvinaisen tutuksi. Moni yritys painiskelee järjestelmän kanssa yksin, vaikka sen monipuoliset ominaisuudet saataisiin usein täysmääräiseen käyttöön vasta kun yhteistyötahoksi löydetään järjestelmään vihkiytynyt, asiakkaasta kiinnostunut kumppani.

Järjestelmäasiantuntijoiden ammattitaitoa kannattaa hyödyntää. Esimerkiksi järjestelmän ylläpito ja pääkäyttö voidaan ulkoistaa ammattilaiselle omien henkilöstöresurssien sitomisen sijaan. Ammattilainen hoitaa järjestelmää tehokkaammin ja hyödyntäen monipuolisemmin järjestelmän toimintoja. Asiakas säästää niin kustannuksia kuin työaikaa. Myös yhdellä koulutuspäivällä voidaan saada pieniä ihmeitä aikaan”, kertoo Reivonen.

Flexim Securitynä aiemmin tunnetun CERTEGOn vahvuus piilee turvateknisten järjestelmien syvällisessä osaamisessa, asiakaslähtöisessä tavassa toimia ja kokonaisvaltaisten ylläpitopalveluiden tuottamisessa järjestelmien koko elinkaaren ajan. Reivonen nimitettiin CERTEGOn Lenel OnGuardista vastaavaksi tuotepäälliköksi maaliskuussa. Samaan aikaan CERTEGO on laajentanut turvajärjestelmien tarjoomaansa niin, että asiakkaille on tarjolla kaikissa kokoluokissa valikoidut, oman kokoluokkansa parhaat ratkaisut.

Vastuu palveluntarjoajalle

CERTEGOn Lenel OnGuard -ylläpitopalvelusopimuksen avulla asiakas saa siirrettyä huolen ja vastuun Lenel-kulunvalvontapalvelimen ylläpitämisestä CERTEGOn asiantuntevalle ICT-tiimille. Ylläpitosopimus voi sisältää ohjelmiston vuokrauspalvelun tai perinteisemmän asiakaskohtaisen palvelimen. Ylläpitopalvelut ovat mahdollisia liittää myös olemassa oleviin Lenel OnGuard -kulunvalvontajärjestelmiin.

Ylläpitopalvelu on asiakkaalle huoleton. Palveluntarjoaja vastaa palvelinlaitteiston ja käyttöjärjestelmän päivittämisestä sekä sen vakaasta toiminnasta. Huolehdimme myös OnGuard-sovellusohjelmiston ylläpitomaksuista ja ohjelmistopäivityksistä.

Samaan sopimukseen voidaan sisällyttää järjestelmän kiinteistössä sijaitsevan kulunvalvonnan sekä ovien lukitusratkaisuiden kunnossapitäminen. Sähköisen lukituksen yleistyessä oviympäristö on yksi kokonaisuus, jossa järjestelmien keskinäinen vuoropuhelu on tärkeää. Yhden kokonaisvaltaisen kumppanin toimintamalli on tehokas ratkaisu.

FAQ

Ovatko riittävän tuoreet varmuuskopiot tallessa? Onko tarpeettoman vanhat tapahtumat puhdistettu tietokannasta? Käytättekö paikallista palvelinta; muistatko milloin palvelin on viimeksi uusittu?

Ulkoista Lenel-kulunvalvontajärjestelmänne palvelimen ja sovelluksen ylläpito ammattilaiselle.

Onko teillä haasteita järjestelmän käyttäjien ajankäytön, lomien tai sijaisuuksien suhteen?

Jätä Lenel-kulunvalvontajärjestelmänne käyttäminen Certegon pääkäyttötiimin huoleksi.

Ilmeneekö teillä haasteita kiinteistönne rikosilmoittimen käyttämisessä tai epätietoisuutta onko rikosilmoitinjärjestelmä päällä?

Integroidaan kulunvalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmä yhteen.

Onko dokumentaatio kunnossa, onko epätietoisuutta siitä, miten kulkuoikeusryhmät on rakennettu tai muutoin toiveita niiden sisällön suhteen?

Tilaa katselmus dokumentaation kuntoon laittamiseksi ja järjestelmän ohjelmointien viimeistelemiseksi.

Tuleeko teille ilmoituksia ovien vioista kiusallisen paljon?

Ota yhteyttä Certegoon, valitsemme yhdessä teille sopivan lukituksen ja järjestelmien ylläpito-/huoltosopimus Certegon valikoimasta.

Kiinnostuitko?

Ilmoittaudu 31.10.2018 Backaksen kartanomiljöössä järjestettävään aamiaistilaisuuteen tästä. Aamupäivässä asiaa niin juuri julkaistun version 7.5 ominaisuuksista kuin järjestelmän ylläpito- ja huoltopalveluista. 
Mikäli et ehdi tilaisuuteen voit olla suoraan yhteydessä Reivoseen ja kuulla lisää; samuli.reivonen@certego.fi / p. 010 700 7575