Vaatiiko avainhallinta elinkeinoluvan?

/global/scaled/1000x435x67x53x1000x435/Other-certegoFI-photos-brand-library-pulse.jpg

Turvasuojaustoiminta – mitkä työt ovat turvasuojaustehtäviä ja edellyttävät elinkeinolupaa?

Mitä lakimuutos tarkoittaa käytännössä avainhallinnan osalta?

Viranomaisen hyväksyntää vaativa turvasuojaustehtävä tarkoittaa sähköisiin ja mekaanisiin lukitus-, murtohälytys- sekä kulunvalvontajärjestelmiin liittyviä töitä. Töihin luetaan kyseisten järjestelmien asennus, korjaus sekä muutostyöt, lukuun ottamatta kaapelitöitä. Lakia voidaan tulkita niin, että se ei käytännössä koske fyysisten avainten luovuttamista toiselle henkilölle.

Avainten luovuttaminen ei ole turvasuojaustehtävä, mutta heti kun puhumme ovella tai etänä tapahtuvasta lukituksen muutostyöstä, toimenpide on käytännössä turvasuojaustehtävä, mutta ei kuitenkaan vaadi viranomaisen hyväksyntää – Selkeää?  Ei minusta ainakaan.

Alan etujärjestöt ovat tehneet ansiokkaasti töitä, että turvasuojaus nostettaisiin sille kuuluvaan arvoon ja asemaan, mutta asian suhteen on vielä tarkennettavaa. Miten tärkeiksi määrittelet esimerkiksi seuraavat turvasuojaustehtävät:

  • Sarjanmuutos ja siihen liittyvät toimenpiteet, kuten sarjatiedon käsittely, haittalevyjen muutos ja siihen liittyvät asennustyöt
  • Lukoston tunnus- ja mastertietojen käsittely (sellaisten tietojen käsittely, joilla on mahdollista tehdä muutostöitä lukostoon)
  • Lukon ja avaimien ohjelmointityöt (elektromekaaninen lukitus)
  • Kulunvalvontajärjestelmien pääkäyttötehtävät, kuten uuden tunnisteen luonti, kulkualueen määrittely, kulkuraportin tuottaminen jne.

Suora tulkinta on, että yllä olevat eivät ole asentamista, eikä niiden tekeminen vaadi erityistä lupaa.

Miettikäämme asiaa sellaisen henkilön kannalta, joka käyttäisi työtehtävissään saamiaan tietoja väärin. Kummalla taidolla olisi mahdollista tehdä enemmän vahinkoa, avainpesän ruuvaustaidolla vai sillä, että järjestelmän käyttäjänä kykenee helposti ohjelmoimaan itselleen yleisavaimen tai kaksi?

Nykyisen lain tulkinnan mukaan työ, jossa tarvitaan ruuvimeisseliä, vaatii elinkeinolupaa ja sen mukaisia pätevyyksiä, kun taas järjestelmän käyttö ei niitä vaatisi.

Arvoisa turvateknisten järjestelmien tilaaja ja käyttäjä. Laki ei vaadi, mutta mitä sinä vaadit?