Opas turvallisuusjärjestelmien hankintaan

/global/scaled/5249x2283x31x280x1000x435/Other-certegoFI-photos-brand-library-parker-byrd-139348-unsplash.jpg

CERTEGO on ollut mukana työstämässä Turva-alan yrittäjät ry.:n toimittamaa Turvaa oikein -opasta tukeakseen turvallisuusjärjestelmien hankinnassa. Oppaan tavoitteena on edistää turvallisuusjärjestelmien hankinta-, toimitus- ja ylläpitoprosessin laatua.

Oppaassa kuvataan turva-alan hyvien suunnittelu-, urakointi- ja ylläpitokäytäntöjen periaatteet hankintojen valmistelijoita, esittelijöitä ja päättäjiä palvelevalla tavalla. Toivomme, että koet oppaan hyödyllisenä. Oppaaseen voit tutustua oheisen tästä>>

Uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (LYTP, 1085/2015) tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Se muuttaa lukitus-, murtoilmaisu- ja kulunvalvontajärjestelmien asentamisen, korjaamisen ja muuttamisen niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta 2019 alkaen elinkeinoluvanvaraiseksi toiminnaksi.

Oppaan tarkoituksena on myös helpottaa luvanvaraisia turvasuojaustöitä suorittavien yritysten siirtymistä uuden lain mukaiseen toimintaan. Oppaassa kuvataan myös turvasuunnittelun ja -urakoinnin salassapito- ja tietoturvakäytäntöjen periaatteet, joita noudattamalla turvasuunnittelijat ja -urakoitsijat varmistavat toimintansa lainmukaisuuden koskien asiakkaidensa luottamuksellisten turvallisuustietojen käsittelyä ja säilytystä.

Lisätietoja oppaasta: 
Kimmo Arenius; kimmo.arenius(a)turva-alanyrittajat.fi