Certego mukana Vastuullinen työnantaja-kampanjassa

/global/scaled/3477x1512x0x138x1000x435/Other-certegoFI-photos-brand-library-Certego-85.jpg

Vastuullisuus on tänä päivänä yhä tärkeämpi arvo, johon moni kuluttaja ja yritys nojaa valinnoissaan. Vastuullisia tekoja odotetaan yhä voimallisemmin myös työnantajilta. Certego on mukana Suomen suurimmassa työelämän vastuullisuuskampanjassa ja tavoitteenamme on olla alan halutuin työnantaja.

Tavoitteemme saavuttaminen vaatii meiltä tekoja, jatkuvaa parantamista. Olemme sitoutuneet Vastuullinen työnantaja -kampanjan kuuteen periaatteeseen, joilla olemme rakentamassa ja kehittämässä parempaa työelämää.

 

1. Syrjimättömyys tarkoittaa Certegossa sitä, että kohtelemme jokaista yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Arvostamme erilaisuutta ja kunnioitamme toinen toistamme sukupuoleen, taustaan tai ikään katsomatta. Tämä näkyy meillä puuttumisena epäoikeudenmukaiseen kohteluun. Otamme käyttöömme kuukausittaisen henkilöstön Pulssi-kyselyn, joka mahdollistaa anonyymin palautteen antamisen ja sitä kautta välineen kehittämiseen.

2. Joustaminen ja työelämän tasapaino näkyy Certegossa joustavana suhtautumisena eri elämäntilanteisiin. Konkreettisia esimerkkejä ovat töiden joustava organisointi erilaisten tarpeiden mukaan, liukuva työaika, mahdollisuus etätöiden tekoon sekä opinto- ja / tai vuorotteluvapaisiin. Välitämme työntekijöistämme, joka näkyy mm. pitämällä huolta työkuormasta ja kiinnittämällä huomiota työaikoihin. Tarjoamme ePassin kattavat liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedun ja meillä on aktiivisessa käytössä varhaisen puuttumisen malli. Haluamme, että meillä on aidosti jokaisen hyvä tehdä töitä.

3. Esimiestyöhön panostaminen näkyy Certegossa säännöllisinä esimiesinfoina ja jatkuvana esimiesten kouluttamisena. Esimiehillä on meillä keskeinen rooli tavoitteidemme saavuttamisessa ja työssä viihtymisessä. Säännölliset ja yhdenmukaiset palaverikäytänteet sekä kehitys- ja toimenkuvakeskustelut ovat varmistamassa esimiestyön tasalaatuisuutta ja helpottavat esimiehen työtä. Haluamme, että esimiestyöskentelymme olisi ihmislähtöistä, kuuntelevaa ja osallistavaa.

4. Työn sisältö ja merkitys on tärkeä osa työssä viihtymistä. Tarjoamme alan monipuolisimmat, kiinnostavimmat ja aidosti merkitykselliset työtehtävät. Avoimilla keskusteluilla pyrimme löytämään jokaiselle motivoivan tehtäväkokonaisuuden ja mahdollisuuden jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.  Olemme kehitysmyönteisiä ja järjestämme säännöllisesti koulutuksia koko henkilöstölle mahdollistaen näin osaamisen kehittämisen.

5. Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus tarkoittaa Certegossa sitä, että maksamme työntekijöillemme asianmukaisen korvauksen tehdystä työstä ja toimimme lakien, TES:n ja muiden asetusten mukaisesti. Kehitämme palkitsemisjärjestelmäämme edelleen, koska kannustava palkitseminen on osa työntekijäkokemusta ja arvostuksen tunnetta.

6. Hyvä hakijakokemus on meille tärkeää, koska se on usein ensikosketus Certegoon. Pyrimme tekemään hakijakokemuksesta mahdollisimman vaivattoman ja informatiivisen selkeillä työpaikkailmoituksilla ja huolehtimalla riittävästä viestinnästä hakijoiden suuntaan. Kehitämme ja parannamme rekrytointiprosessiamme jatkuvasti. Esimerkkinä tästä on käynnissä oleva HR-järjestelmähanke, jonka avulla varmistamme, ettei yksikään hakija jää pimentoon rekrytointiprosessin eri vaiheissa.