‹ Katso kaikki artikkelit

CERTEGO Group julkaisi kestävän kehityksen raportin vuodelle 2021

15. kesäkuuta 2022

CERTEGO-konsernin vastuullisuusraportti 2021 käsittelee muun muassa päästöjen ja jätteiden hallintaa, työntekijöiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä sukupuolten tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämisen tärkeyttä toimialalla. Environmental, Social and Business Ethics (ESG) on olennainen osa strategiaamme, ja tehostamme nyt työtämme analysoidaksemme vaikutuksiamme yhteiskuntaan ja ympäröivään ympäristöön.

Tämä on CERTEGOn ensimmäinen vastuullisuusraportti itsenäisenä yrityksenä – vuoteen 2021 saakka, omistajanvaihdokseen asti, CERTEGO on ollut mukana ASSA ABLOY:n raporteissa. Oman raportin julkaiseminen ei ole vain tapa näyttää, kuinka otamme vastuuta, vaan se tarjoaa myös mahdollisuuden ymmärtää ja hallita paremmin vaikutustamme ihmisiin ja planeettaan. Lars Nilsson CERTEGO Groupin toimitusjohtaja sanoo:

Henkilökohtaisesti uskon, että jokainen voi tehdä oman osansa, mutta suurempien instituutioiden ja yritysten pitäisi ottaa johtoasema. Vastuullisuustyömme jatkuu ja pyrimme tehostamaan toimintaamme. Haluan johtaa yritystä, joka ottaa johtoaseman tietoturva-alan kestävyydestä.

Raportin sisältö

Koska CERTEGO sai uusia omistajia vuoden 2021 toisella puoliskolla, kestävän kehityksen raportista julkaistaan ​​kevyempi versio GRI-standardien (Global Reporting Initiative) inspiroimana. Raportissa käsitellään muun muassa CERTEGOn hallintorakennetta, vuorovaikutusta sidosryhmiemme kanssa ja tärkeimpiä kestävän kehityksen osa-alueitamme, nimittäin kasvihuonekaasupäästöjä, jätehuoltoa, turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia, monimuotoisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa ja etiikkaa.

Päästöt ja jätehuolto

Kuljetusten päästöjen minimoiminen on suuri osa CERTEGOn vastuullisuustyötä, sillä asennus- ja huoltopalvelumme edellyttävät usein käyntejä asiakkaan kiinteistössä. Pyrimme vähentämään kuljetuksia matkasuunnittelulla sekä ohjaamalla tukea ja vianetsintää digitaalisten työkalujen/etäavun avulla. Sekä huollon että uusien tuotteiden asennuksen yhteydessä olemme vastuullisuuden painopisteenä. Jätehuoltokäytäntömme perustuu kiertoajatteluun ja vuonna 2021 jätteestämme 55 % kierrätettiin ja 45 % energiahyödyntämiseen.

Vastuu turvallisuudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista

CERTEGO on sitoutunut olemaan turvallinen, kehittyvä ja houkutteleva työpaikka työntekijöillemme. Työskentelemme aktiivisesti hyvän turvallisuuskulttuurin luomiseksi ja meillä on jatkuvaa koulutusta työkaluista, rutiineista ja taidoista työterveys- ja turvallisuustyön vahvistamiseksi koko organisaatiossa.

Työntekijöiden hyvinvointia ja sitoutumista mitataan säännöllisesti henkilöstökyselyillä ja käytämme tuloksia ohjeena siihen, mitä tulee tehdä. Vuonna 2022 otetaan käyttöön toimenpiteitä tämän vuoden sitoutumis- ja johtajuusindeksin vertailuindeksin ylittämiseksi. Esimerkiksi sykkeenmittaustyökalut ja -rakenteet otetaan käyttöön CERTEGO Academylle kaikissa neljässä maassa, ja arvomme tarkistetaan vastaamaan yrityksen tavoitteita ja tavoitteita.

Naiset turvallisuusalalla

Raportissa korostetaan tarvetta saada enemmän naisia ​​hakemaan turvallisuusalalle. Haaste on yhteinen koko toimialalle ja vaatii yhteistyötä eri toimijoiden ja toimialajärjestöjen välillä. Aikuiskoulutus ja brändäys ovat kaksi tärkeää tapaa muuttaa alalla.

Yhteenvetona voidaan todeta, että CERTEGOn kestävän kehityksen työ tiivistyy tulevina vuosina. Koko toimialalla on haasteita, ja CERTEGO näkee vastuullaan edistää kestävää yhteiskuntaa.

 

Lue raportti kokonaisuudessaan täältä

 

‹ Katso kaikki artikkelit