Security-solutions-for-energy-and-telecom-1920x607

Luotettavat ratkaisut kriittisen infrastruktuurin asiakkaille

CERTEGO toimittaa kokonaisvaltaisia turvallisuusratkaisuja eri toimialoilla toimiville organisaatioille, joiden liiketoiminta edellyttää erityisen korkeaa turvallisuustasoa. Meillä on vahva osaaminen kriittisen infrastruktuurin turvaamisesta.

Energian tuotanto ja jakelu, tietoyhteiskunnan palvelut, logistiikka sekä finanssiala ovat tiukassa keskinäisriippuvuuden verkossa. Yhteiskunnan toimivuus edellyttää kaikkien näiden toimijoiden keskinäistä toimivuutta ja häiriö yhteenkin heijastuu laajalti koko yhteiskuntaan. Huoltovarmuuden näkökulmasta hyvinvoinnillemme kriittinen infrastruktuuri tulee suojata siten, että tärkeimmät toiminnot voidaan kaikissa olosuhteissa taata.

CERTEGOn kriittisen infrastruktuurin asiakkaita:

 • Energiayhtiöitä (sähkö, vesi, lämpö, infra)
 • Teleoperaattoreita
 • Maan puolustukseen ja turvallisuuteen liittyviä toimijoita
 • Valtion hallinnon toimijoita
 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijoita
 • Pankki- ja finanssialan toimijoita
 • Ydinvoimateollisuuden toimijoita

CERTEGOn vahvuudet kriittisen infrastruktuurin asiakkaiden kumppanina:

 • Valtakunnallinen palveluverkosto
 • Vahva asiakkaan toimintaympäristön tuntemus
 • Asiakaslähtöiset, yhdessä kehitetyt turvallisuusratkaisut ja -palvelut
 • Asiakkaisiin kohdistuvien turvallisuuteen liittyvien vaatimusten tunteminen ja niihin vastaaminen
 • Räätälöitävät palvelut

Turvallisuusalan osaamista korkean turvallisuustason kohteisiin

Jatkuvuuskriittiset organisaatiot vaativat turvallisuusratkaisujen toimittajalta erityisymmärrystä turvallisuusteknisistä vaatimuksista ja niiden huolellisesta täyttämisestä.

Korkean turvallisuustason asiakkaille toimittamamme ratkaisut liittyvät hyvin usein henkilöiden, materiaalien ja ajoneuvojen sujuvaan ja turvalliseen liikkumiseen kiinteistöissä ja niiden ulkoalueilla. Tarjoamme kokonaisvaltaisia turvallisuusratkaisuja, joihin on integroituna kaikki asiakkaan tarvitsemat äärimmäisen luotettavat ja nykyaikaiset, monipuoliset turvallisuusjärjestelmät ja -palvelut.

Jatkuvuuden varmistaminen, kaikissa olosuhteissa

Kaikkia korkean turvallisuustason asiakkaille tarjoamiamme turvallisuusratkaisuja yhdistää joustava integroituminen asiakkaan toimintaympäristöön. Turvallisuuskumppanina varaudumme aina häiriö- ja poikkeustilanteisiin ennakolta ja huomioimme jo suunnitteluvaiheessa toiminnan jatkuvuuden poikkeustilanteissa, kaikissa olosuhteissa. Perusedellytys on, että tarjoamme ratkaisut täyttävät ja ylittävät niille asetetut vaatimukset kaikissa käyttökohteissa.

Segmentille toimittamiamme järjestelmiä ovat mm. kulunvalvonta-, työaika-, rikosilmoitin- ja kameravalvontajärjestelmät sekä lukitukset ja oviautomatiikka. Huolto- ja kunnossapitopalvelumme takaavat, että järjestelmät toimivat kaikissa olosuhteissa juuri niin kuin niiden kuuluu.

Referenssejä