pexels-pixabay-221047

Älykästä ajoneuvoliikenteen kokonaishallintaa

Suomessa on pitkät välimatkat ja tavaraa kuljetetaan paljon rekkaliikenteellä. Nykyaikaisella rekisterinumeron tunnistusteknologialla on mahdollista toteuttaa teollisuuden ja logistiikan solmukohtiin järjestelmiä, joissa huomioidaan oman liikennöinnin lisäksi myös muiden liikennevirtojen kiire.

Turvallisuus ja tuotannon tarpeet kulkevat lähes poikkeuksetta käsi kädessä teollisuuden ja logistiikan kohteissa. Älykäs rekisterintunnistusteknologiaan perustuva ratkaisu auttaa toteuttamaan tuotannon tarpeita turvallisuutta unohtamatta. Ratkaisu on tarvittaessa integroitavissa kohteen kulunvalvontajärjestelmään, jolloin henkilö-, yritys-, kiintiö-, ja kulkulupatietoja voidaan hyödyntää kummankin järjestelmän toiminnoissa.

Other-certegoFI-photos-brand-library-Vidamin-ajoneuvoliikenteen_hallinta-800x450

Järjestelmistämme on hyötyä paikoissa, joissa ajoneuvo- ja kuljetuslogistiikan prosesseja tulee hallita ja tehostaa, kuten

• Logistiikkakeskuksissa
• Aineksenkäsittelyasemilla
• Teollisuusalueilla
• Pysäköintitaloissa
• Autopesuloissa
• Business Parkeissa

Katso video käyttökohteista

Nykytilanne:

 • Kiinteät kulkuoikeudet
 •  Fyysiset tunnisteet joudutaan jakamaan kuljettajille
 • Aikaprofiilit joustamattomia nopeille muutoksille
 •  Ajoneuvon ja kuljettajan luvat yhdistetty kiinteästi
 • Asiakaspalvelu kuormittuu
 • Asiakaspalvelulta puuttuu ennakoitavuus sekä reaaliaikainen tilannevalvonta
 • Kulunhallinta päättää itsenäisesti kulkuluvista

Näin voidaan parantaa:

 • Rinnalle joustavammat tunnistusmenetelmät, esim. rekisterinumerontunnistus
 • Dynaaminen kulkuoikeus – päivä jaettuna esim. 3h aikaikkunaan
 • Kulkuoikeudet muodostuvat tuotannon järjestelmien ja kulunhallinnan yhteistuotoksena
 • Ajoneuvot ja kuljettajat luvitettu erikseen – ajoneuvot saattavat vaihtua
 • Automatisointi ja opastus vähentää manuaalista työtä
 • Parempi ennakoitavuus ja seurattavuus

Älykkään tunnistusteknologian hyödyt

 • Antaa tarkkaa tietoa ajoneuvon kulusta, painosta, aika- ja paikkaleimoista, säilytyslämpötiloista
 • Kehitetty huomioimaan teollisuuden ja logistiikan turvallisuusvaatimukset ja sujuvoittamaan asiakkaan liiketoimintaa
 • Teollisuusstandardien mukainen järjestelmä, joka ei edellytä kalliita erikoiskomponentteja
 • Täysin digitalisoitu, IP-pohjainen järjestelmä
 • Joustava, modulaarinen ratkaisu
  esim. eri tunnistustapojen yhteiskäyttö helppoa
 • Luvitus pysyy hallussa
 • Sähköistää logistiikan siirtoasiakirjat
 • Kehitetty pohjoismaisiin vaativiin ympäristöolosuhteisiin

Vidamin-järjestelmä huomioi:

 • Ajoneuvot
 • Kuljettajat
 • Kappaletavarat
 • Materiaalivirrat
 • Tapahtumavalvonta
 • Aluevalvonta
 • Opastus
 • Jonotus

Vidamin

Keskittynyt ajoneuvoliikenteen hallintaan vuodesta 2008

 • Rekisterinkilpitunnistuksessa ykkösbrändi, jolla kokonaisvaltainen lähestymistapa

Pitkälle kehitetty joustava, modulaarinen hallintapalvelinjärjestelmä

 • Skaalautuvuus pienistä ratkaisuista konsernitasolle. Monipuoliset valmiit integraatiot ja helppo integroitavuus

Laadukas ajoneuvotunnistus ja –ohjaus

 • Ajoneuvoliikenteen hallinnan lisäpalvelut ja toimialakohtaiset lisäarvoratkaisut
Vidamin Oy