Security-for-healthcare-and-hospital-1920x607

9Solutions henkilöturva- ja hoitajakutsuratkaisut

CERTEGO suunnittelee, toimittaa, asentaa ja ylläpitää 9Solutions Oy:n kehittämiä terveydenhuollon turvallisuusjärjestelmiä sairaaloihin, terveyskeskuksiin ja palvelutaloihin.

9Solutions on Suomen johtava paikantavien turva- ja viestintäjärjestelmien sekä älykkäiden hoivaratkaisujen toimittaja. Yhtiö kehittää ja valmistaa muun muassa jatkuva-aikaisen tilannekuvan mahdollistavia henkilöturva-, hoitajakutsu-, kulunhallinta- ja paikannusratkaisuja sekä turvapuhelimia ja -ohjelmistoja sairaaloihin, palvelutaloihin ja kotihoitoon. 9Solutions-ratkaisu on käytössä yli 1300 terveydenhuollon organisaatiossa.

certegoFI-9solutions-800x450

9Solutions turva- ja paikannusratkaisu sairaaloihin ja terveyskeskuksiin

9Solutions-sairaalajärjestelmä on kattava paikantava turva- ja viestintäratkaisu, joka on suunniteltu lisäämään turvallisuutta, tehostamaan viestintää ja sujuvoittamaan prosesseja terveydenhuoltoympäristössä. Jatkuva-aikainen ihmisten ja laitteiden paikannus mahdollistaa työnkulun optimoinnin ja resurssien tehokkaan käytön, ja ennen kaikkea tuo avun nopeasti tarvittaessa. Moderni langaton järjestelmä skaalautuu ja mukautuu helposti vastaamaan sairaaloiden muuttuvia tarpeita ja vaatimuksia. Järjestelmä on myös helposti siirrettävissä, mikä mahdollistaa tilojen optimaalisen käytön.

Case: OYS

9Solutions-turvajärjestelmä palveluasumiseen

Palveluasumiseen suunniteltu 9Solutions-turvajärjestelmä on luotettava ja helppokäyttöinen. Järjestelmä tarjoaa monipuoliset arkea turvaavat ja hoivatyötä helpottavat ominaisuudet. Samaan järjestelmään liitetty jatkuva-aikainen paikannus, hoitajakutsu, henkilöturva, dementiaturva ja kulunhallinta antavat esimerkiksi muistisairaille vapauden liikkua turvallisesti kiinteistön sisällä sekä mahdollistaa tarvittaessa nopean avun saannin. Erilaiset liike- ja aktiivisuussensorit auttavat ennakoimaan vaaratilanteet ja tuovat lisäturvaa. Jatkuvasti päivittyvä järjestelmä on pitkäikäinen investointi, joka ei vanhene.

Case: Mainiokoti Kaisla