‹ Katso kaikki artikkelit

Miksi niin harva nainen hakee turvallisuusalalle?

2. toukokuuta 2024

CERTEGOssa pyrimme monimuotoisuuteen ja parempaan sukupuolten väliseen tasa-arvoon, ja siksi haluammekin tehdä osamme edistääksemme naisten edustusta turvallisuusalalla. Alalla on totuttu näkemään verrattain vähän naisia, ja tämä trendi on koskenut myös meidän yritystämme.

Se, mistä sukupuolten epätasainen jakauma johtuu, on monimutkainen kysymys. Olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että naisten määrää alalla on mahdollista kasvattaa. Monimuotoisemman työvoiman avulla saamme entistä enemmän hyödyllisiä näkökulmia ja monipuolisempaa kokemusta. Tämä antaa meille kaikille eväät tehdä työmme paremmin.

Turvajärjestelmäasentajien rekrytoiminen on toisinaan vaikeaa, sillä osaavaa työvoimaa on vähän suhteessa markkinoiden tarpeeseen. Haaste koskee yhtä lailla kaikkia alan toimijoita. Yksi ratkaisu työvoimapulaan olisi pyrkiä laajentamaan ja monipuolistamaan sitä ihmisryhmää, joka näkee uran turvallisuusalalla varteenotettavana vaihtoehtona.

Kysymmekin usein itseltämme: Miten saisimme naiset näkemään turvajärjestelmäasentajan työt houkuttelevampana? Värväsimme pohdintaan avuksemme turvajärjestelmäasentajat ja kaksossiskot Regina Gyarmatin ja Kristina Lindholmin Ruotsin Eskilstunasta.

Regina ja Kristina päätyivät turvallisuusalalle sähköasentajan perustutkinnon kautta. Tehdessään päätöstä kouluttautua sähköasentajaksi he, kuten monet muutkin naiset, painivat sukupuoleen kohdistuvien odotusten, oletusten ja ulkopuolisuuden pelon kanssa.

"Ajattelin, etten sopisi joukkoon. Merkitsevää oli, että työ ei tuntunut tyttöjen jutulta. Pelkäsin, että minusta tulisi jonkinlainen silmätikku alalla ja edistäisin samalla tuon ajattelutavan säilymistä. Ajattelin, että se olisi liian vaikeaa, ja ajattelin myös, että ehkä olen fyysisesti liian pieni. Tänä päivänä minulla ei ole ongelmia näiden asioiden kanssa, mutta näin ajattelin silloin, ja se pidätteli minua”, Regina sanoo.

"Lukiossa en uskaltanut astua normien ulkopuolelle ja minulla oli pitkään työ, joka tuntui hyväksyttävämmältä naiselle, huolimatta kiinnostuksestani tekniikkaan", Kristina lisää.

Syrjinnän ja syrjäytymisen pelko voi estää turva-alan uravalinnan

Kuten Reginan ja Kristinan kokemukset osoittavat, syrjityksi tulemisen pelko voi olla isossa roolissa uravalinnan tekemisessä, mutta työnantajana velvollisuutemme on varmistaa, että luomme kaikkia huomioivan työympäristön.

CERTEGOssa kaikkia työntekijöitä on kohdeltava tasa-arvoisesti, eikä minkäänlaista häirintää tai hyväksikäyttöä hyväksytä. Meillä onkin käytössämme vuosittain päivitettävä tasa-arvosuunnitelma, jonka toteutusta seurataan yhdessä luottamushenkilöiden kanssa, ja noudatamme häirintää ja epäasiallista kohtelua ehkäisevää ohjeistusta.

Olemme ryhtyneet muihinkin konkreettisiin toimenpiteisiin. Uuden kyselytyökalun avulla annamme kaikille työntekijöillemme mahdollisuuden vastata säännöllisesti syrjintää, kiusaamista ja häirintää koskeviin kysymyksiin. Lisäksi käynnistämme pian sisäisen koulutusohjelman liittyen monimuotoisuuteen ja osallistamiseen.

"Pelot siitä, ettemme sopisi joukkoon osoittautuivat CERTEGOssa turhiksi. Edellisellä työnantajalla tuntui olevan vaikea ymmärtää, miksi minä melko pienikokoisena tyttönä ajattelin, että uranvaihto asentajaksi olisi hyvä idea. Sain paljon kommentteja, kuten: Työ on raskasta ja väsyttävää, oletko ajatellut sitä? Niihin piti vain vastata, että ajatus on käynyt mielessä, työ on raskasta, joudun kantamaan kaapeleita ja niin edelleen. Keskustelukulttuuri oli erilainen kuin CERTEGOssa”, Kristina sanoo.

Lisää naisia turvallisuusalan johtotehtäviin

Naispuolisten työntekijöiden osuus CERTEGOssa on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2023 henkilöstöstä 20 prosenttia oli naisia, ja ensi vuonna tavoittelemme 25 prosentin osuutta. Naisten osuus on hieman suurempi, kun tarkastellaan pelkästään johtavissa asemissa työskenteleviä. Viime vuonna 25,8 prosenttia kaikista CERTEGOn johtajista oli naisia, ja vuodelle 2025 tavoite on 30 prosenttia. Reginan ja Kristinan mukaan naisten merkitystä johtotehtävissä ei pidä aliarvioida, kun kyse on sukupuolijakauman tasoittamisesta.

"Yksikönjohtajamme on nainen, ja se on hienoa. Hän tuo työhön laajaa näkemystä ja luotan häneen suuresti. Olen jopa ylpeä, että esihenkilöni on nainen", Regina sanoo.

"Tämä oli itse asiassa yksi syy siihen, miksi pidimme hyvänä ajatuksena aloittaa harjoittelumme CERTEGOssa. Meillä oli naispuolinen roolimalli ja näimme, että täällä on mahdollista luoda uraa ja kehittyä haluamaamme suuntaan. Ilmapiiri CERTEGOssa oli täysin erilainen verrattuna toiseen yritykseen, jossa olimme harjoittelussa”, Kristina jatkaa.

Naisten houkuttelu turva-alalle vaatii vielä työtä

Meillä on vielä paljon tehtävää viedäksemme viestiä kaikille niille naisille, joilla voisi olla hieno ura turvallisuusalalla. Reginan ja Kristinan päätyminen alalle johtuu pitkälti siitä, että he uhmasivat normeja kouluttautumalla sähköasentajiksi ja tulivat siten tietoisiksi turvatekniikasta.

"Kumpikaan meistä ei tiennyt tämän ammatin olemassaolosta ennen kuin opettajamme kertoi siitä meille. Hän oli itse työskennellyt CERTEGOlla hälytys- ja kulunvalvontajärjestelmien asentajana, ja työ kuulosti erittäin mielenkiintoiselta”, Regina kertoo.

"Meidän on heräteltävä tyttöjä esimerkiksi lukioissa ja ehkä jo yläasteella, jotta saamme heidät näkemään, että tämä vaihtoehto on olemassa, työ on palkitsevaa, ja alalla ei välttämättä edes kohtaa ’kovaa’ työkulttuuria. Kenenkään ei pitäisi rajoittaa valintojaan niin kuin minä tein nuorempana", Kristina sanoo.

Kysymykseen siitä, miksi naisten pitäisi harkita työskentelyä turvatekniikan parissa, Regina vastaa näin:

"Ei ole mitään syytä, miksi naisten ei pitäisi työskennellä tällä alalla. Meidän on vain osoitettava, että se on mahdollista. Olen erittäin ylpeä siitä, mitä teen ja että edustan ammattikuntaani naisena.”

Kiitos sekä Kristinalle että Reginalle, jotka halusivat jakaa kokemuksiaan tähän artikkeliin.

‹ Katso kaikki artikkelit