‹ Katso kaikki artikkelit Hymyilevä mies istuu tietokoneiden ääressä
Kuvassa Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen uusi videoluokka ja yliopettaja Antti Hamari.

Suomen vankiloiden henkilökunnan turvateknistä osaamista kohotetaan ainutlaatuisella yhteistyöllä

21. tammikuuta 2022

Suomessa on 26 vankilaa, joissa työskentelee yhteensä noin 2 600 rikosseuraamusalan ammattilaista. Heistä valtaosa on saanut koulutuksensa Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa, joka on Suomen ainoa vankiloiden valvontaan ja ohjaukseen pätevöittävä oppilaitos. Vuoden 2021 syyslukukauden alkaessa koulutuskeskuksen toiminta on tehnyt harppauksen eteenpäin, sillä se alkaa ensimmäistä kertaa kouluttaa vankiloihimme asennetun turvatekniikan käyttöä kaikille alan opiskelijoille. Tämän mahdollistaa ainutlaatuinen yhteistyö CERTEGOn ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin kanssa.

1976 perustettu Rikosseuraamusalan koulutuskeskus sijaitsee Vantaan Tikkurilassa. Sillä on yhteiskunnallisesti tärkeä tehtävä: huolehtia vankiloidemme henkilökunnan ammattitaidosta. Oppilaitos tarjoaa täydennyskoulutusta alan työntekijöille, tutkintokoulutusta alalle aikoville sekä jatkokoulutusta Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa tutkintonimikkeellä rikosseuraamusalan sosionomi. Tämän lisäksi keskus tekee yhteistyötä yliopistojen kanssa kriminologisessa tutkimuksessa. Keskus työllistää 25 henkilöä, joista 13 on opettajia.

Koulutuskeskuksen uusin kehitysaskel on Suomen mittakaavassa uniikki ja kansainvälisessäkin mielessä merkittävä. Keskus alkaa opettaa vankiloidemme turvateknisten järjestelmien käyttöä täysin realistisessa ympäristössä. Taustalla on hiljattain valmistunut vankilan teknistä valvomoa täsmällisesti jäljittelevä opetustila sekä 20 työskentelypistettä sisältävä videoluokka, joka mahdollistaa kaikkien käytössä olevien turvateknisten laitteiden ja järjestelmien opettelun yhtenäisesti ja keskitetysti. Näihin kuuluvat muun muassa kameravalvontajärjestelmä lämpökameroineen, kaksi erilaista rikosilmoitinjärjestelmää laser-ilmaisimineen, päällekarkausjärjestelmä, ovipuhelinjärjestelmä, paloilmoitinjärjestelmä sekä kulunvalvontajärjestelmä. 

”Rikosseuraamusalan työntekijöiden teknisessä osaamisessa huomattiin ulkopuolisen arvioinnin yhteydessä olevan kehitettävää. Lisäksi Rikosseuraamuslaitos on linjannut, että jokaisen työntekijän tulee saada tehtävänkuvaansa sopivaa turvallisuuskoulutusta. Myös täydennyskoulutus on tärkeää erityisesti nyt kun uusia turvateknisiä järjestelmiä on otettu käyttöön. Nyt osaamisvajeita onkin helpompi lähteä paikkaamaan nyt kun siihen on erinomaiset puitteet”, avaa Antti Hamari, koulutuskeskuksen yliopettaja.

 

Lopputuloksen mahdollistaa kolmen toimijan yhteistyö

Mahdollistaakseen valtakunnallisesti keskitetyn teknisen koulutuksen Rikosseuraamuslaitos on yhdistänyt voimansa CERTEGOn ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin kanssa. CERTEGO on toiminut projektin käsinä ja jalkoina toimittaen ja asentaen kaiken koulutukseen tarvittavan turvatekniikan tavoitteenaan luoda koulutusympäristöstä mahdollisimman realistinen. Tehtävä oli verrattain helppo, sillä CERTEGO on jo entuudestaan uusinut useisiin Suomen vankiloihin turvateknisiä järjestelmiä ja ratkaisuita saumattomassa yhteistyössä Valtorin kanssa.  Koko paketti on rakennettu Rikosseuraamuslaitoksen turvaverkkoon, Valtorin runkoverkon päälle. CERTEGO on päässyt tekemään tässä ainutlaatuista yhteistyötä Valtorin kanssa.

Valtorin, eli Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen, tehtävä on tuottaa valtionhallinnolle toimialariippumattomia ICT-palveluita. Se on rakentanut muun muassa edellä mainitun valtakunnallisen julkishallinnon instituutioita yhdistävän runkoverkon, jota hyödyntävät lukuisat viranomaiset, kuten poliisi ja tulli. Verkko toimii pohjana, jonka päälle on kustannustehokasta rakentaa palveluita, ja se mahdollistaa viranomaisten yhteistyön tietoturvallisesti. Tämä verkko luo yhteyden koulutuskeskuksen ja ympäri Suomea sijaitsevien vankiloiden välille. Voidaan jopa sanoa, että ilman Valtorin tarjoamaa verkkoa koko projekti ei olisi ikinä onnistunut.

”Meillä ei olisi ollut resursseja rakentaa verkkoa alusta alkaen itse, eikä se olisi ollut taloudellisestikaan järkevää”, kommentoi Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusinsinööri, Ari Pakarinen.

 

Lisää laatua olemassa olevilla resursseilla

Uusi ratkaisu mahdollistaa siis yhtenäisen turvallisuusteknisen koulutuksen. Aiemmin tekninen koulutus on ollut hajanaista ja järjestäytymätöntä vanhempien työntekijöiden vastatessa usein uudempien koulutuksesta. Tämä on herkästi johtanut tilanteisiin, jossa ei-niin-optimaaliset toimintatavat ovat lähteneet leviämään. Henkilökunnan yleisen turvateknisen osaamisen kehitystä on haitannut myös se, että eri vankiloissa on ollut käytössä eritasoiset järjestelmät.

”Keskitetty koulutus mahdollistaa tekniikan ja henkilökunnan käyttämisen tehokkaammin. Vankiloissamme olevaan turvatekniikkaan on sijoitettu suuria määriä rahaa, mutta hyötyä siitä ei saada irti, ellei henkilökunta tunne työkaluaan”, kertoo Pakarinen.

Henkilökunnan teknisen osaamisen kehittäminen tuo lisää laatua olemassa olevilla resursseilla. Kun tekniikkaa osataan käyttää tehokkaasti jää jäljelle enemmän aikaa ja energiaa, jonka voi sijoittaa ihmisläheiseen työhön, joka on erittäin tärkeä osa rikosseuraamusalan arkea. Toki parempi osaaminen nostaa myös vankiloiden turvallisuustasoa. 

 

Pian päästään vauhtiin

Koulutuskeskuksen uusi koulutuslaitteisto, mukaan lukien videoluokka, ovat olleet valmiina nyt jo noin vuoden. Keskus on pandemian vuoksi joutunut koko tämän ajan tarjoamaan koulutusta etänä, mutta pian uudet laitteet saavat käyttöä. 2021 syyskuussa koulutuskeskuksessa aloitti 80 tutkinto-opiskelijaa, joista jokainen suorittaa turvatekniikan kurssin tulevana keväänä, ja täydennyskoulutuksetkin ovat pian alkamassa. Koulutuskeskus saa vieraileviksi opettajikseen turvateknisten toimittajakumppanien edustajia, ja yksi vierailevista opettajista on projektissa ratkaisevassa roolissa ollut certegolainen aluemyyntijohtaja, Janne Antila.

”Tämä projekti on ollut meille erittäin mielenkiintoinen ja yhteistyö Rikosseuraamuslaitoksen ja Valtorin kanssa on toiminut moitteettomasti. On myös todella hienoa päästä kertomaan opettajan roolissa, miten turvatekniikka voi auttaa jokapäiväisessä työssä”, pohtii Antila.

 

Yhteystiedot:

Janne Antila, aluemyyntijohtaja | Certego Oy

p. +358 50 469 4508 | janne.antila(a)certego.fi

 

Antti Hamari, yliopettaja | Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

p. +358 50 4422 207 | antti.hamari(a)om.fi

‹ Katso kaikki artikkelit