‹ Katso kaikki artikkelit Abloy-valtuutettu Certego auttaa järjestelmävaihdoksessa

Tärkeää tietoa ABLOY FLEXIM 4-6 -järjestelmien käyttöoikeuden jatkosta

24. marraskuuta 2023

ABLOY FLEXIM 4-6 -järjestelmien käyttöön on myönnetty jatkoa vain sitä 30.11.2023 mennessä pyytäneille. Lue lisää tärkeistä päivämääristä!

Continuation for ABLOY FLEXIM 4-6 systems use is approved only to those who've requested it by 30 November 2023. Read more about important dates!

Olemme lähettäneet tarkempaa tietoa FLEXIM 4-6 -järjestelmien käyttöoikeuden jatkosta asiakkaillemme sähköpostitse. Seuraavassa lyhyesti tietoa aikataulusta, jota kuvattu myös ABLOYn 22.11.2023 julkaistussa tiedotteessa.

Käyttöoikeuden jatkoa myönnetty vain jatkoa pyytäneille

Jos asiakkaamme on ilmoittanut meille 30.11.2023 mennessä tarpeestaan jatkaa FLEXIM 4, 5 tai 6 -järjestelmänsä käyttöä, Abloy Oy pidentää käyttöoikeutta 31.12.2024 asti. Käyttöoikeuden jatko koskee myös paikallisia OnPremise-ratkaisuja.

Meiltä on pyydetty paljon käyttöoikeuden jatkoa myös ensi vuoden loppua pidemmälle ja tunnistamme erittäin hyvin vaikeudet, joita pyydettyä lyhyempi käyttöoikeuden jatkoaika aiheuttaa. Teemme kaiken voitavamme, jotta asiakkaidemme FLEXIM 4-6 -järjestelmät ovat käytettävissä vuoden 2024 loppuun saakka.

Huomaattehan, että tämän jälkeen jatkoaikaa ei enää tulla myöntämään lisää. Viimeistään ensi vuoden loppuun mennessä on siis pakko siirtyä käyttämään muita työajanhallinnan sekä kulunvalvonnan järjestelmiä.

HUOM! ABLOY FLEXIM 5 ja 6 -järjestelmissä käytössä olevan Mobiilityöaika-toiminnallisuuden tekninen käyttötuki päättyy valmistajan ilmoittaman mukaisesti jo 30.6.2024

Vanhan järjestelmän käyttöön liittyy huomattavia riskejä

Pyydämme huomioimaan, että vanhan järjestelmän käyttöön liittyy riskejä, eikä järjestelmiin tehdä muutoksia jatketun käyttöoikeuden aikana. Myös Abloyn tuki konesalipalvelunsa piirissä olevien järjestelmien osalta on erittäin rajattu.

Pahimmillaan käyttöoikeuden jatkoaikana syntyviä vikatilanteita ei pystytä korjaamaan lainkaan, eikä järjestelmää palauttamaan käyttöön, jos se lakkaa toimimasta. Siksi suosittelemme järjestelmän vaihtoa uuteen työajanhallinnan ja kulunvalvonnan ratkaisuun mahdollisimman pian.

Jos jatkoaikaa ei ole pyydetty 30.11.2023 mennessä, käyttöoikeus päättyy 30.3.2024

Ilman käyttöoikeuden jatkopyyntöä FLEXIM 4-6 -järjestelmien käyttöoikeudet päättyvät 30.3.2024 ja SaaS-palveluna toteutetut FLEXIM-ympäristöt suljetaan 30.4.2024. Olemme lähettäneet asiakkaillemme sähköpostitse linkin kyselyyn, jossa käyttöoikeuden jatkopyynnön voi meille vielä jättää 30.11.2023 mennessä.

Jos järjestelmänne käytön jatkumisen tai päättymisen osalta herää kysyttävää, asiakaspalvelumme auttaa osoitteessa: asiakaspalvelu@certego.fi

 


We've sent out further information about the usage continuation of FLEXIM 4-6 systems to our customers via e-mail. The following summarises the schedule also announced in ABLOY's release published on 22 November 2023 (release in Finnish).

Continuation approved only to those who have requested it

If you have informed us of your need to continue using your FLEXIM 4, 5 or 6 system by 30 November 2023, Abloy Oy will extend your usage rights until 31 December 2024. This extension also applies to local OnPremise solutions.

We have received many requests to extend the use rights beyond this date and understand very well the difficulties caused by a shorter usage continuation than requested. We will do everything we can to keep your system running until the end of 2024.

Please also note that after this no further usage extension will be granted. This means you must switch to other worktime management and access control systems before the end of next year.

NOTE! Technical support for the FLEXIM Mobile application used in ABLOY FLEXIM 5 and 6 systems will end already on 30 June 2024, as announced by the manufacturer. 

Considerable risks are involved in the use of End-of-Life systems

Please note that there are risks associated with using old systems and no changes will be made during the usage continuation period. Abloy's support for the systems based on their data center service is also very limited.

At worst, system faults that arise during the continuation period cannot be fixed at all, and the operation cannot be restored if the system stops working. Thus, we recommend switching to new time management and access control solutions as soon as possible.

If the continuation has not been requested before 30 November 2023, the use rights will end on 30 March 2024

Without a continuation request, usage of the system will end on 30 March 2024 and related SaaS FLEXIM environments will be closed on 30 April 2024. We have sent out an e-mail to our customers with a questionnaire link for leaving their continuation request before 30 November 2023.

If you have any questions about the continuation or termination of your systems' usage, please contact our customer service at: asiakaspalvelu@certego.fi.

‹ Katso kaikki artikkelit