‹ Katso kaikki artikkelit

CERTEGO julkaisee vastuullisuusraporttinsa vuodelle 2022

15. toukokuuta 2023

CERTEGO Group on tänään julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelle 2022. Tämän vuoden raportissa korostetaan olennaisuusanalyysiämme ja painopistealueitamme, mukaan lukien tavoitteet vuosille 2023 ja 2025. Raportti osoittaa myös ne kestävän kehityksen tavoitteet, jotka on tunnistettu CERTEGOn toiminnan kannalta olennaisimmiksi ja joiden saavuttamiseen voimme vaikuttaa eniten.

Lue raportti kokonaisuudessaan tästä

Olennaisuusanalyysi 2022

Vuonna 2022 CERTEGO toteutti GRI-säätiön vuoden 2021 standardien mukaisen olennaisuusanalyysin. Kaksinkertaisen olennaisuuden käsite sisältää sekä vaikutuksemme planeettaan, ihmisiin ja yhteiskuntaan että ympäröivän maailman taloudelliset vaikutukset meihin yrityksenä.

Raportissa käsitellään seitsemää aihetta, jotka määriteltiin olennaisiksi ja kriittisiksi kestävän kehityksen työmme kannalta. Näitä ovat monimuotoisuus ja inkluusio, liikenne, turvallisuus, terveys ja hyvinvointi, IT ja tietoturva, osaamisen kehittäminen, kestävä arvoketju sekä pakkaukset ja jätteet.Vuoden 2022 olennaisuusanalyysin parissa tekemämme työn myötä olemme ottaneet ensimmäisen askeleen kohti integroitua ja järjestelmällistä lähestymistapaa, jotta voimme dokumentoida, raportoida ja parantaa vastuullisuustyötämme. Analyysi auttoi meitä priorisoimaan painopistealueita ja se muodostaa perustan kestävän kehityksen strategiallemme ja viitekehyksellemme.

 Joakim Halfwordson, 
 Vastuullisuuspäällikkö ja CCO, CERTEGO Group

Vastuullisuus - osa ydinarvojamme

Pohjoismaisena itsenäisten kulunvalvontaratkaisujen asiantuntijana 1200 työntekijäämme ovat vahvasti sitoutuneet vastuullisuuteen tukiessaan asiakkaitamme kohderakennusten koko elinkaaren ajan.


Meille kestävyys tarkoittaa vastuullisuutta ja vastuun ottamista. Vastuu hyvän työpaikan luomisesta, ilmastoystävällisten valintojen tekemisestä sekä vakaan ja pitkällä aikavälillä kannattavan organisaation rakentamisesta. Kunnianhimomme on korkealla; Vuonna 2026 olemme alamme vastuullisin yritys!     

Jonas Granath, toimitusjohtaja, CERTEGO Group

Taistelu ilmastonmuutosta vastaan – Scope 3 -päästöjen mittaaminen

Vuonna 2023 CERTEGO saavuttaa tärkeän virstanpylvään. Scope 1 ja scope 2 -päästöjen (hallittujen ja omistettujen päästöjen) lisäksi mittaamme nyt myös scope 3 -päästöjä (epäsuoria päästöjä, jotka liittyvät tavaroiden ja palveluiden ostamiseen toimittajilta). 

Kaikkien kolmen päästöluokan mittaaminen auttaa meitä ymmärtämään koko arvoketjumme päästöjä. Tämän tiedon avulla voimme keskittää ponnistelumme niihin asioihin, joissa meillä on suurin mahdollisuus vaikuttaa. Ilmastonmuutoksen uhka on huomattava, ja meidän kaikkien on ehdottomasti ryhdyttävä päättäväisiin toimiin päästöjemme vähentämiseksi.  Pyrimme tehostamaan vastuullisuustyötämme entisestään asettaaksemme alamme standardin korkealle.

Yhdessä voimme luoda turvallisen ja kestävän tulevaisuuden!

Lue raportti kokonaisuudessaan tästä

‹ Katso kaikki artikkelit