CERTEGO HSY:n jätevedenpuhdistamon turvajärjestelmätoimittajaksi

HSY
Kuva: HSY

CERTEGO on valittu Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) rakennuttaman uuden Länsi-Uudenmaan jätevedenpuhdistamon turvajärjestelmätoimittajaksi. Turvaurakointisopimus on solmittu kohteen talotekniikan projektinjohtokumppanina toimivan Aren kanssa. HSY tuottaa jäte- ja vesihuoltopalveluita yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle.

CERTEGO vastaa vaativan kriittisen infrastruktuurin kohteen kulunvalvontajärjestelmätoimituksesta ja järjestelmäintegraatioista toimittamiinsa rikosilmoitin-, videovalvonta- ja ajoneuvorekisteritunnistejärjestelmiin. Lisäksi CERTEGO vastaa valvomon työasemien ja näyttöjen toimituksesta turvajärjestelmien kattavaan etähallintaan.

”Espoon Blominmäkeen rakenteilla oleva uusi puhdistamo tulee edustamaan moderneinta ympäristöteknologiaa, ja on ollut innostavaa päästä suunnittelemaan samoista kestävistä ja nykyaikaisista lähtökohdista myös kohteen turvatekniikan kokonaisuutta. Turvallisuusjärjestelmäalustaksi valikoitui Globaalissa mittaluokassa alan johtava LenelS2 OnGuard –järjestelmä sen laajojen integraatiorajapintojen ja jatkuvan kehittymisen vuoksi”, kertoo asiakkuusjohtaja Paula Saarelma CERTEGOsta.

Kohteena uusi jätteenpuhdistuslaitos on ainutlaatuinen. Kokonaisuus on laaja ja koostuu useista rakennuksista ja maanalaisista tiloista. Turvajärjestelmätoimittajan näkökulmasta keskeisessä roolissa ovat monipuoliset järjestelmäintegraatiot, joiden avulla 24/7 valvomoympäristö saa tarvitsemaansa tietoa operoidakseen. Blominmäen jätevedenpuhdistamo valmistuu vuonna 2022.

Lisätiedot

Paula Saarelma
asiakkuusjohtaja
paula.saarelma(a)certego.fi

Tommi Kuisma
hankintapäällikkö
Are Oy
tommi.kuisma(a)are.fi