KL 28.10.2019: "Kaikki, mitä tapahtuu tai nähdään vankilan sisällä, jää sinne"

Rise_Helsingin-vankila

Toimittaja: Perttu Räisänen, Kauppalehti | Kuva: Helsingin vankila

"Turvayhtiö CERTEGO on käynnistämässä merkittäviä urakoita Suomen vankilaverkoston turvatekniikan uusimiseksi," kirjoittaa Kauppalehti 28.10.2019. 

CERTEGO sai Rikosseuraamuslaitokselta viime vuoden lopussa kilpailutuksessa poikkeuksellisen suuren projektin, joka kattaa kaikki Suomen 15 suljettua ja 11 avovankilaa sekä kaikki uudet vankilat. Niiden turvatekniikkaa uusitaan pääosin seuraavien viiden vuoden aikana. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen arvo on yli 10 miljoonaa euroa.

Uusittava turvatekniikka kattaa videovalvonnan, sellipuhelinten, päällekarkaushälytinten sekä murto- ja aluevalvonnan järjestelmät. Kokonaisuuteen on mahdollista liittää esimerkiksi lennokkien havaitsemiseen sopivaa tekniikkaa.

Tähän projektiin ei kuka tahansa pääse mukaan

”Meiltä osallistuu tähän noin sata henkilöä, ja asiakkuus on kannaltamme erittäin tärkeä. Mukana ei ole ollenkaan alihankkijoita, vaan toimimme omalla porukalla, johon voimme luottaa ja jonka hallinta on meillä itsellämme”, kertoo CERTEGOn aluemyyntijohtaja Janne Antila.

Vankiloiden sisällä toimivista CERTEGOn työntekijöistä on tehty turvallisuusselvitykset. He ovat myös antaneet salassapitositoumukset.

”Kaikki, mitä tapahtuu tai nähdään vankilan sisällä, jää sinne. Tähän projektiin ei pääse kuka tahansa mukaan, vaan pitää olla näyttöjä, jotta hänen tekemisiinsä voidaan luottaa”, Antila kertoo.

Salassapito korostuu turvatekniikan uusimisessa

Salassapito on tärkeää vankiloiden teknisen suorituskyvyn turvaamiseksi, kertoo turvatekniikan hankintaa johtanut Pekka Keskinen, joka toimii Vaasan vankilan johtajana.

”Siinä puhutaan esimerkiksi siitä, millaista turvatekniikkaa haemme vankiloihin ja millaisia vaatimuksia siinä on. Esimerkkejä ovat laitteiden havainnointikyky ja se, miten haluamme päällekarkaushälytysjärjestelmän toimivan”, Keskinen sanoo.

Puolitoista vuotta kestäneessä kilpailutuksessa sovellettiin lakia julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista, joten esimerkiksi lopullinen tarjouspyyntö ja hankinnan kohteen kuvaus eivät olleet julkisia. Myös tarjousten jättäjien piti sitoutua vaitioloon yksityiskohdista.

Kilpailutuksessa edellytettiin aikaisempaa kokemusta turvallisuuskriittisten organisaatioiden kanssa toimimisesta. Lisäksi edellytyksenä oli koko maan kattava alueellinen palveluverkosto, sillä vankilat sijaitsevat ympäri Suomea.

Tarjouskilpailuun osallistui aluksi viisi yritystä, eikä Keskisen mukaan edellytykset täyttäviä tarjoajia olisi Suomesta juuri enempää löytynyt.

Turvallisuus korostuneessa asemassa

Vankiloissa korostuu myös asentajien ja vankien turvallisuuden varmistaminen. Vankilassa työskentelevää henkilöstöä koulutetaan työskentelypaikan erityisvaatimuksiin. Asennustyöt on otettava huomioon myös vankiloiden ja vankien toiminnassa.

Tähän mennessä CERTEGO ja Rikosseuraamuslaitos ovat tehneet kartoitusta siitä, mitkä vankilaprojektit ovat kiireisimpiä ja aloittaneet työt kiireisimmästä päästä.

Muutamia projekteja käynnistetään vielä tämän vuoden puolella. Niihin kuuluvat rakenteilla olevat Hämeenlinnan naisvankila ja Keravan uusi avovankila.

”Suljetut vankilat ovat periaatteessa keskenään hyvin samanlaisia. Avovankiloissa on enemmän eroja, koska ne voivat olla hyvinkin pieniä, esimerkiksi muutaman kymmenen henkilön laitoksia. Niissä korostuvat apuvälineinä video, äänentoisto ja henkilöturva”, Antila sanoo.

Juttu on julkaistu Kauppalehdessä 28.10.2019