Kiinteistön teletila voi luoda huomattavan tietoturvariskin – Onko lukitus ja valvonta kunnossa?

Other-certegoFI-photos-brand-library-thomas-jensen-592813-unsplash-1-1

Tiedätkö, missä oman taloyhtiösi tai yrityskiinteistön teletila sijaitsee, mitä tietoa sen kautta liikkuu, kenellä on sinne pääsyoikeus ja kuka tilassa on viimeksi vieraillut?

Jokaisessa taloyhtiössä ja kiinteistössä on oma teletilansa, jonka kautta kiinteistön kaikki verkkoliikenne- ja -käyttäytymistiedot kulkevat. Kiinteistöllä on vastuu teletilojen hallinnoinnista siten, että lakisääteinen velvoite viestintäsalaisuuden pitämisestä ja tietoturvasta toteutuu. Käytännössä kiinteistön pitää olla tietoinen, kenellä on pääsy teletilaan ja avaimen lainauksesta tulee jäädä dokumentaatio. Teleoperaattoreilla, sähkö-, tele- ja antenniurakoitsijoilla, energia- ja vesilaitoksilla, pelastustoimella ja hissiyhtiöillä tulee olla pääsy oman alueensa teletiloihin.

Turvaa teletila valtakunnallisella KTL1E-lukitusjärjestelmällä

Yhteisiä teletiloja ovat talojakamot, alijakamot, kerrosjakamot, vaihdehuoneet ja yhteisiin tiloihin asennetut kytkentäpaikkoja tai telelaitteita sisältävät muut ovelliset kotelot ja rasiat. Valtakunnalliset teleoperaattorit, Yrityssuojeluyhdistys, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Finanssiala, Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto, Suomen Turvaurakoitsijaliitto, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ja Abloy ovat sopineet valtakunnallisesti yhteisestä teletilojen sarjasta KTL1E, jolla uudet ja saneerattavat tilat sarjoitetaan.

”Valitettavan useassa kiinteistössä teletilan tietoturvallisuus ja viranomaissuositusten mukainen lukitus on jätetty hoitamatta. Kiinteistöissä vallitsee niin sanottu villisarja. Koska teletilan kautta kulkee kaikki asukkaiden verkkoliikenne, on teletilan lukitus tietoturvan kannalta keskeinen. Esimerkiksi etätöiden yleistyessä on yritysten tietoturva samalla vaarannettuna”, kertoo CERTEGOn myyntipäällikkö Mikki Anttila.

Suositusten mukainen lukitus ainoa vaihtoehto

”ABLOY®PROTEC2 CLIQ -lukitukseen perustuva KTL1E-lukitusjärjestelmä on suosituksen mukainen tapa lukita kiinteistöjen tekniset teletilat sekä reittiavaimille tarkoitetut avainsäilöt. Samalla kun tietoturva varmistetaan, mahdollistetaan myös kriittisten toimijoiden vaivaton ja turvallinen pääsy tilaan. Teletilojen asianmukainen lukitus on kiinteistön omistajan vastuulla ja huomioitava myös lukitussaneerausten yhteydessä. Jälkiasennus tuo aivan turhaan ylimääräisiä kustannuksia”, avaa Jarmo Kelo, Yrityssuojeluyhdistys ry:n toiminnan johtaja KTL1E-lukitusjärjestelmän tärkeyttä.

Vuosien aikana teletiloihin on päässyt usealla eri avaimella ja tele-alan toimijoiden avainten käyttäjät ovat todennäköisesti vaihtuneet. Vanhojen avainten patenttisuojaus on myös päättynyt, joten niitä voi teettää kopiona vapaasti. Tiloissa, joissa on vanha lukitustyyppi, ei voida siten tietää tarkalleen kenellä sinne on pääsy. Luonnollisesti tämä muodostaa hälyttävän tietoturvariskin kiinteistölle. KTL1E:n hyödyntämä elektromekaaninen lukitus mahdollistaa muun muassa kadonneen avaimen mitätöinnin lukolta ilman lukon vaihtoa tai perinteistä sarjanmuutosta.

Kelo kehottaa taloyhtiöitä ja kiinteistöjä tarkistamaan teletilojensa lukituksen ja hoitamaan sarjoituksen KTL1E-järjestelmään. Tämä on ainoa hallittu ja valvottu vaihtoehto kestävään tietoturvaan.

CERTEGO kuuluu valtakunnallisiin toimijoihin, joilla on valtuutukset toimittaa ja asentaa KTL1E-järjestelmän mukaiset lukitukset.

”Operaattorit maksavat itse avaimensa ja latausyksiköt, kiinteistön maksettavaksi jäävät lukko, asennus ja taloyhtiöavain. Tämä on kuitenkin varsin maltillinen hinta turvallisuudesta ja helpottaa samalla monen toimijan työtä, kiteyttää Anttila.

Lue lisää valtakunnallisesta suosituksesta täältä.