CERTEGO Kemin uuden biolämpölaitoksen turvallisuuskumppani

kemi-biolampolaitos
Oikeanpuoleinen piippu kuuluu uudelle biolämpölaitokselle

Kemin energian keväällä 2021 valmistunut uusi biolämpölaitos tuottaa eloperäisistä materiaaleista kaukolämpöä Kemin asukkaille.

Uusi laitos mahdollistaa turpeen polton lisäksi puuhakkeen ja muun ylimääräisen puumateriaalin käytön polttoaineena. Tämä vähentää turpeen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä sekä laskee kaukolämmön kustannuksia. Kaikki laitoksen käyttämä puumateriaali tuotetaan alle 100 kilometrin etäisyydellä ja koostuu muun muassa metsäteollisuuden ylijäämäpuusta, esimerkiksi oksista, kannoista, latvoista ja kuoresta. Koko puu pystytään siis käyttämään hyödyksi.

CERTEGO vastasi kokonaisvaltaisesti biolämpölaitoksen turvallisuusratkaisuista. CERTEGOn toimesta laitokseen asennetiin Abloyn lukitus sekä Abloy OS –kulunvalvonta ja rikosilmoittimet. ”Asiakkaalle oli urakoitsijan valinnassa olennaista helppo asiointi koko projektin ajan ja kaikkien tuotteiden saaminen samalta toimittajalta, ilman turhia välikäsiä”, kertoo yhteistyöstä palvelupäällikkö Ari Hahtimaa Certegolta.

Vaikka projekti kokonaisuudessaan venyikin, toimi aikataulujen sopiminen hyvin ja työskentely oli joustavaa molemmin puolin. Kemin Energian ja Veden kaukolämpöjohtaja Jani Peurasaari: ”Yhteistyö CERTEGOn kanssa sujui erinomaisesti, kuten on aina ennenkin sujunut.

 

Lisätiedot:

Ari Hahtimaa
palvelupäällikkö

ari.hahtimaa(a)certego.fi
+358 10 700 7352