Kokonaisvaltaista lisäarvoa turvallisuuteen panostamalla – Case Yara

Yara ja CERTEGO ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään, mutta yhteistyö on nyt nousemassa uudelle tasolle Yaran lähtiessä panostamaan entistäkin enemmän vastuullisuuteen ja turvallisuuteen. CERTEGO uudistaa Yaran kulunvalvonnan päivittämällä sen ABLOY OS –järjestelmän piiriin. Tämä mahdollistaa koko kulunvalvonnan hallinnoinnin helposti yhden järjestelmän kautta.

Yara on Norjassa päämajaansa pitävä, maailman johtava kivennäislannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristönsuojelutuotteiden toimittaja. Suomessa yrityksellä on tuotantolaitoksia Uudessakaupungissa, Kokkolassa ja Siilinjärvellä. Näistä Siilinjärven tehdas on suurin ja myös CERTEGOn kannalta merkittävin. CERTEGO on toimittanut ja asentanut laitokseen kulunvalvonnan, lukituksen, portit, puomit, aidat, työajanvalvonnan ja suurimman osan kameravalvonnasta.

Työturvallisuus prioriteettina

Turvallisuusasiat ovat korostuneet Yaran laitoksissa ymmärrettävästä syystä kautta niiden historian: vaikka lopputuotteet ovatkin vaarattomia, niiden valmistamiseen käytetään vaarallisia kemikaaleja. Kemikaalien aiheuttamien riskien vuoksi ympäristön, työntekijöiden sekä muiden tehdasalueella oleskelevien turvallisuuden varmistaminen vaatii jatkuvaa huolenpitoa, ja tähän Yara suhtautuu erittäin vakavasti.

”Meille työturvallisuus on aivan ykkösprioriteetti, ja siihen panostetaan hurjasti. Periaatteenamme toimii, että mieluummin asiat tehdään turvallisesti kuin nopeasti”, kommentoi Yaran Security Engineer Tommi Kokkonen Yaralta.

Yaran tapauksessa työturvallisuus nivoutuu hyvin myös kulunvalvontaan. Kemikaaliriskit sijoittuvat tietyille alueille, joten on ensisijaisen tärkeää valvoa sitä, kenellä on pääsy riskialttiimpiin paikkoihin. Siilinjärven tehtaalla kaikki alueet ovat aidattuja, ja alueiden välillä kulkiessaan tulee työntekijän aina leimata itsensä sisään kulunvalvontajärjestelmään. Näin voidaan aina tarkistaa, kuinka monta henkilöä kullakin alueella on. Tämä tieto on elintärkeä mahdollisessa hälytystilanteessa, jotta voidaan olla varmoja siitä, että kaikki henkilöt ovat poistuneet vaara-alueelta. Tehdasalueella on lisäksi oma palokuntansa sekä useita suojahuoneita, joihin tulee myös leimata itsensä sisään.

Siilijärven tehtaan suuren koon tuomat haasteet heijastuvat sen turvallisuusjärjestelyissä, mutta Kokkolan ja Uudenkaupungin toimipisteillä on omat haasteensa, pitkälti niiden sijainnista johtuen.

”Yaran Kokkolan laitos sijaitsee teollisuusalueella, jossa toimii useita eri yrityksiä. Kulunvalvonnan kannalta Kokkola poikkeaa siis muista toimipisteistä, sillä alueen portit ja puomit eivät ole yksin Yaran hallinnassa”, avaa Yaran Country Category Manager Katja Pietilä.

”Yara Uudenkaupungin tehdas sijaitsee saaressa. Lähellä on paljon kesämökkejä ja muuta asutusta. Tämä nostaa alueturvallisuuden merkitystä, sillä asiattomat kulkijat on pystyttävä pitämään poissa riskialueilta. CERTEGO on auttanut meitä näissä haasteissa ammattitaitoisesti”, kertoo Yaran turvallisuusasiantuntija Rauno Lanne.

Yaralla turvallisuuteen suhtaudutaan siis hyvin vakavasti, ja turvallisuusasioissa noudatetaan tarkkoja, kirjattuja periaatteita työntekijöiden, yhteistyökumppanien ja ympäristön turvaamiseksi. Turvallisuus ei ole kuitenkaan pelkkää vaaratilanteiden ehkäisyä. Hyvin hoidettu turvallisuusympäristö mahdollistaa myös paremman laadun lopputuotteessa.

”Huolellisilla turvallisuusjärjestelyillä saavutamme vahingoilta välttymisen lisäksi myös sujuvuutta ja varmuutta toimintaan, ja sitä kautta turvallisemmat ja paremmat lopputuotteet. Turvallisuuteen sijoittaminen tuo siis kokonaisvaltaisesti lisäarvoa toimintaamme”, avaa Yara Siilijärven HESQ Manager Jukka Taskinen.

Yhteistyö mahdollistaa sujuvan arjen

CERTEGOn ja Yaran yhteistyö on kehittynyt ja syventynyt ajan saatossa. Viimeisimpänä askeleena yhteistyössä tulee olemaan Yaran Suomen toimipisteiden siirtyminen ABLOY OS –järjestelmän piiriin, joka mahdollistaa kaiken kulunvalvonnan hoitamisen saman järjestelmän kautta. ABLOY OS –järjestelmään siirtymisellä haetaan korkeamman turvatason lisäksi parempaa integroitavuutta, suurempaa läpinäkyvyyttä ja helppoutta jokapäiväiseen käyttöön. Yara on tämän ohella vaihtanut vanhat mekaaniset avaimensa elektromekaanisiin ABLOY PROTEC2 CLIQ -avaimiin, minkä myötä tarvittavien avainten määrä on romahtanut, ja niiden hallinnoinnista on tullut merkittävästi vaivattomampaa.

Tulevaisuudessa suunnitelmana on helpottaa valvontaa entisestään esimerkiksi automatisoimalla kameratunnistukseen liittyviä työtehtäviä. Tällä hetkellä voitaisiin jo automatisoidusti tunnistaa muun muassa, käyttääkö työntekijä suojakypärää vai ei. Suunnitelmissa on myös valjastaa kauko-ohjattuja lennokkeja tunnistamaan mahdollisia turvallisuusriskejä.

Yaran ja CERTEGOn välinen sopimus sisältää laajan kattauksen erilaisia turvallisuusteknisiä tuotteita. Tästä syystä ylläpitoon tulee kiinnittää erityisen suurta huomiota, jotta koko välineistö pysyy toimintakunnossa ja ajantasaisena. CERTEGO ja Yara pitävät kaksi kertaa vuodessa palavereja juuri tämän varmistamiseksi.

”Jos Yaran turvallisuusympäristössä on huomattu tarpeita, asiaa on yhdessä lähdetty kehittämään eteenpäin. Tämä yhteistyö on ajan myötä tullut yhä jouhevammaksi”, kommentoi aluemyyntijohtaja Janne Antila CERTEGOlta.

Hyvin hoidettu turvallisuus, välineistön ylläpito sekä ennaltaehkäisevä, proaktiivinen toiminta näkyvät parhaimmillaan kustannussäästöinä, ajan säästämisenä sekä ennen kaikkea sujuvana arkena.

”Uskon, että yhteistyömme ilmenee Yaralla sujuvina prosesseina jokapäiväisessä arjessa. Turvallisuus on hoidettu hyvin juuri silloin, kun se ei näy”, Antila jatkaa.

Lisätiedot:

Janne Antila
Aluemyyntijohtaja

janne.antila(a)certego.fi
+358 50 469 4508