Metsien kuninkaan jämäkkää turvallisuutta – Case Ponsse

Suomalainen Ponsse on yksi maailman johtavista metsäkonevalmistajista. Yrityksen nopea kasvu toi kaksi vuotta sitten mukanaan uuden haasteen, kun Ponssen vanhat kulunvalvonnan ratkaisut olivat jäämässä jälkeen yrityksen tarpeista. Ponsse päätti ratkaista ongelman aloittamalla vuoden 2019 loppupuolella kulunvalvontansa päivittämisen ABLOY OS –järjestelmään yhteistyössä CERTEGOn kanssa.

Ponsse on erikoistunut tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja kehittämiseen, ja sen toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yritys on ollut jo pitkään markkinajohtaja Suomessa; joka toinen Suomessa myyty metsäkone on Ponssen valmistama. Viime vuosina Ponsse on kuitenkin kasvanut vauhdilla myös kansainvälisesti. Yrityksellä on toimintaa noin 40 maassa, ja jopa 80 prosenttia sen liikevaihdosta tulee tänä päivänä viennistä.

Ponsse on perustettu perheyrityksenä Pohjois-Savon Vieremällä 70-luvulla, ja sen tehdas sijaitsee edelleen ensimmäisen tehtaan paikalla, tosin nyt jo neljän hehtaarin kokoon kasvaneena. Tehtaan lisäksi Ponssen toimintaan kuuluu yli 200 huoltopalvelukeskusta, joista 14 on Suomessa. Vieremän tehdas pyritään pitämään teknologisesti maailman kärjessä sekä ympäristöystävällisenä. Esimerkiksi osa tehtaan käyttämästä sähköstä saadaan tehdashallin katolle sijoitetuista aurinkopaneeleista. Abloyn kotimainen, edistyksellinen kulunvalvontateknologia sopi ympäristöön siis loistavasti.

Siirtymä ABLOY OS -järjestelmään ei ole ensimmäinen uudistus, jonka CERTEGO on toteuttanut Ponsselle. Yritykset tekivät yhteistyötä jo vuosituhannen alussa, jolloin Ponsse siirtyi paperisesta työajanseurannasta sähköiseen FLEXIM-järjestelmään, jonka CERTEGO (silloinen Flexim Security) toimitti ja asensi. Sittemmin yhteistyö on jatkunut erinäisten huoltosopimusten myötä. CERTEGO on valikoitunut hyväksi kumppaniksi hajautettuja huoltopalvelukeskuksia hallinnoivalle Ponsselle muun muassa valtakunnallisen ulottuvuutensa johdosta.

Ennaltaehkäisevä turvallisuusremontti

Ponssen kulunvalvontajärjestelmän päivittämiselle oli useita syitä, joista monet liittyivät yrityksen nopeaan kasvuun, ja siitä seuranneeseen kulkuoikeuksien manuaalisen hallinnoinnin vaikeutumiseen. Tähän liittyvät turvallisuusriskit olivat lisääntymässä, etenkin kun kyse oli ulkopuolisten urakoitsijoiden kulkemisen hallinnoinnista. Tämän lisäksi monet käytössä olevat päätelaitteet olivat tulleet elinkaarensa päähän, eivätkä ne mahdollistaneet uusien turvallisten teknologioiden hyödyntämistä. Tämä näkyi myös päätelaitteiden kyvyssä vastata tämän päivän tietoturvavaatimuksiin.

”Tietoturva-asioita ei voi enää väheksyä, kun puhutaan yrityksen kulunvalvontajärjestelmästä. Puutteellinen tietoturva tuo nykypäivän ympäristössä selkeän liiketoimintariskin sekä yritykselle itselleen että järjestelmän toimittajalle. Yrityksen tulisikin aina pyrkiä pysymään viimeisimmässä ohjelmistoversiossa, jotta ympäröivän maailman kehittyvät riskit eivät ohita järjestelmän kykyä vastata niihin. Olen iloinen siitä, että Ponssella on ollut tahtotila hoitaa nämä asiat hyvin”, kommentoi myyntipäällikkö Jarkko Mellanen CERTEGOlta.

”Voisin verrata tilannettamme taloon, joka pysyy pitkään asumiskunnossa melko pienellä huollolla, mutta jossa ilman merkittävämpää ennaltaehkäisevää remonttia tulee lopulta vastaan se todella iso remontti, joka estää talossa asumisen. Näimme, että meillä oli Ponssella pian tulossa vastaan juuri tällainen remontti, joten päätimme toimia hyvissä ajoin”, avaa Ponssen henkilöstöasiantuntija Arto Oksman.

CERTEGO sai ensimmäisen yhteydenoton Ponssen kulunvalvontajärjestelmän päivitysprojektin tiimoilta kesällä 2019. Kun projekti päästiin seuraavana keväänä kunnolla aloittamaan, meni urakassa kokonaisuudessaan noin kaksi tai kolme kuukautta. Suunnitteluvaiheessa CERTEGOn asiantuntija istui muutaman päivän Ponssen edustajien kanssa pohtimassa, miten yrityksen erityistarpeisiin voidaan parhaiten vastata ja saapui vielä käyttöönottopäivänä paikan päälle varmistamaan, että kaikki toimii kuten pitääkin.

Järjestelmäratkaisu arjen turvana

”Uusi järjestelmä on helpottanut hallinnoijan arkea huomattavasti”, kertoo Oksman. Uuden järjestelmän myötä huoltopalvelukeskuksien kulkuoikeuksia voidaan muokata helposti etänä Vieremältä käsin. Samoin mahdollisten ongelmatilanteiden selvittäminen käy nykyään kätevästi etäyhteydellä. Uusi järjestelmä mahdollistaa lisäksi läpinäkyvät raportointitoiminnot, eli kaikki relevantit tiedot saa helposti ulos nähtäviin ja analysoitavaksi.

Ponssen kannalta yksi merkittävimmistä ABLOY OS –järjestelmän tarjoamista eduista on sen mahdollistama monipuolinen roolitus. Työntekijälle voidaan siis helposti asettaa tietty rooli tietyillä kulkuoikeuksilla, ilman tarvetta pohtia luovutettavia oikeuksia aina tapauskohtaisesti. Mikäli työntekijä tarvitsee roolinsa ulkopuolisia oikeuksia, voidaan oikeudet asettaa loppumaan automaattisesti, kun niiden käyttötarve päättyy.

Puolet Ponssen tuotekehityksen henkilökunnasta on valjastettu olemassa olevien tuotelinjojen paranteluun, ja toinen puolisko keskittyy uuden huipputason teknologian kehittämiseen. Esimerkkisovelluksena roolituksen käyttötarpeelle Oksman esittää juurikin Vieremän tehtaan tuotekehitysyksikön. Aiemmin saattoi olla niin, että kulkuoikeudet eri henkilöstöryhmillä menivät historiatiedon mukaan henkilöille, joilla ei tosiasiallisesti ollut tarvetta tuotekehityksen kulkuoikeuksille. Nyt pääsy tuotekehityksen tiloihin voidaan vaivattomasti rajata vain niille, jotka sitä todella tarvitsevat.

Muutos on suuri aiempaan tilanteeseen, jossa kaikista kulkuoikeuksista oli yrityksessä lähes mahdotonta pysyä kartalla. Tämä liittyy myös työturvallisuuteen, joka on Ponsselle ykkösprioriteetti. Kun esimerkiksi kesätyöntekijöillä ja ulkopuolisilla urakoitsijoilla ei lähtökohtaisesti tarvitse olla kulkuoikeuksia oman työskentelyalueen ulkopuolelle, vähenevät myös työtapaturmat. Ennen järjestelmän päivitystä rikosten, tietovuotojen ja vakavien tapaturmien riskit kasvoivat koko ajan.

”Koen, että suhtautuminen turvallisuuteen on Ponssella jämäköitynyt, ja tämä liittyy osittain järjestelmäpäivitykseen. Toimiva järjestelmä mahdollistaa paremman asennoitumisen, sillä jos järjestelmä koetaan liian vaikeaksi, saatetaan asiat tehdä helposti oikoen. Tämä uusi toimintatapa on toiminut todella hyvin, eivätkä työntekijät ole esittäneet kritiikkiä liian ahtaista kulkuoikeuksista”, selventää Oksman.

Ponssella pyritään nyt siihen, että turvallisuus perustuu yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin. Tämä tarkoittaa sujuvia prosesseja sekä ennen kaikkea tapaturmien ja muiden vahinkojen puuttumista. Kun turvallisuus ja kulunvalvonta on hoidettu hyvin, ne eivät astu päivittäisen tekemisen tielle. Seurauksena ovat tehokkaampi toiminta ja paremmat lopputuotteet. CERTEGO ja Abloy hoitavat turvallisuuden, jotta Ponsse voi keskittyä tekemään maailman parhaita metsäkoneita.

 

Lisätiedot:

Jarkko Mellanen
myyntipäällikkö

jarkko.mellanen(a)certego.fi
p. +358 400 731 016