Syksyn alkaessa Kohonen palasi koulun penkille, mutta jatkoi töitä CERTEGOlla opiskelujen ohella. Valmistuttuaan tuotantotalouden insinööriksi Kohoselle tarjottiin vakituista työsopimusta, jonka hän otti empimättä vastaan.

Kohosella on ollut monta eri työnimikettä CERTEGO-urallaan, jotka ovat kaikki liittyneet varastointiin ja logistiikkaan. Tällä hetkellä Kohonen toimii varastopäällikkönä. Varastopäällikön työkuvaan kuuluu vastuu keskusvaraston pyörittämisestä ja varastonhoitajien esimiehenä toimiminen. Kohonen vastaa myös valtakunnallisesti CERTEGOn inventaarioista eli käsittelee muiden yksiköiden inventointidataa Excelin ja toiminnanohjausjärjestelmän avulla.

Työssä Kohosta motivoi eniten mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Oman mielipiteen voi huoletta sanoa ääneen ja sitä myös kuunnellaan. Lisäksi materiaalihallinnon tiimin vaihtuvuus on ollut vähäistä, mikä helpottaa yhteistyötä, sillä tiimiläiset tuntevat toistensta vahvuudet. Haastavat työtehtävät ovat Kohoselle tärkeitä työssään, sillä niistä oppii paljon, vaikka joutuisikin oman mukavuusalueen ulkopuolelle.