Sponsorointihakemus

nuoret halaavat tapahtumassa Kuva Rachel Coyne Unsplash

CERTEGOlle sponsoroinnin lähtökohta on turvata erityisesti lasten ja nuorten liikuntaa ja vapaa-aikaa sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Sponsorointiohjelmaan haku tapahtuu kerran vuodessa maaliskuussa. Arvioimme vastaanottamamme hakemukset ja sponsorointisumman peilaten sponsoroinnin kohdetta tavoitteisiimme. Ilmoitamme valinnoista hakijoille henkilökohtaisesti.

Vuoden 2024 sponsorointiin voi lähettää hakemuksen 31.3.2024 saakka.

Ota nämä asiat huomioon:

Sponsoroitava kohde voi olla esimerkiksi:

  • Urheilu- tai muu lasten tai nuorten harrasteseuratoiminta, jolla on selkeä tarve rahalliselle tuelle toimintansa ylläpitämiseksi.
  • Yksittäinen lapsi tai nuori, jolla on selkeä tarve rahalliselle tuelle, esimerkiksi joukkueurheilumaksuihin tai urheiluvälineiden hankintaan, harrastusvälineisiin, lukiokirjoihin tai muuhun opiskeluun.

Sponsoroitavan kohteen tulee:

  • Olla CERTEGOn arvojen mukainen ja vahvistaa positiivisesti CERTEGOn brändiä.
  • Sitoutua tuomaan vastavuoroisesti positiivisella tavalla yhteistyötä esille esim. urheiluvaatetuksessa ja sosiaalisen median kanavissa.
  • Sitoutua esittelemään itsensä ja toimintaansa videon tai artikkelin muodossa CERTEGOn viestintäkanavissa yhteistyön alkaessa sekä kertoa kuulumisistaan vähintään kaksi kertaa yhteistyön aikana.

Emme sponsoroi:

  • Yksittäisiä tilaisuuksia tai julkaisuja
  • Poliittisia tai uskonnollisia organisaatioita

Seuraamme vastavuoroisesti sponsoroitaviamme tiiviisti eri kanavissa, kannustaen ja jakaen sopivaa sisältöä CERTEGOn viestintäkanavissa. Olemme ilolla mukana yhteistyössä!