Sponsorointihakemus

certego-Espa_sponsorointihakemus

CERTEGOlle sponsoroinnin lähtökohtana on tehdä konkreettisia tekoja turvataksemme erityisesti lasten ja nuorten harrastetoimintaa ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Sponsorointiohjelmaan haku tapahtuu kerran vuodessa helmikuussa. Arvioimme vastaanottamamme hakemukset ja sponsorointisumman peilaten sponsoroinnin kohdetta tavoitteisiimme. Ilmoitamme valinnoista hakijoille henkilökohtaisesti.

Vuoden 2022 hakuaika on päättynyt. Vuoden 2023 sponsorointihakuaikaa on 28.2.2023 asti.

Ota nämä asiat huomioon:

Sponsoroitava kohde voi olla esimerkiksi:

  • Urheilu- tai muu lasten / nuorten harrasteseuratoiminta, jolla on selkeä tarve rahalliselle tuelle toimintansa ylläpitämiseksi.
  • Yksittäinen lapsi / nuori, jolla on selkeä tarve rahalliselle tuelle, esimerkiksi joukkueurheilumaksuihin tai urheiluvälineiden hankintaan, lukiokirjoihin tai muuhun opiskeluun.

Sponsoroitavan kohteen tulee:

  • Olla CERTEGOn arvojen mukainen ja vahvistaa positiivisesti CERTEGOn brändiä.
  • Sitoutua tuomaan vastavuoroisesti positiivisella tavalla yhteistyötä esille esim. urheiluvaatetuksessa ja sosiaalisen median kanavissa.
  • Sitoutua esittelemään itsensä ja toimintaansa videon tai artikkelin muodossa CERTEGOn viestintäkanavissa yhteistyön alkaessa sekä kertoa kuulumisistaan vähintään kaksi kertaa yhteistyön aikana.

Emme sponsoroi:

  • Yksittäisiä tilaisuuksia tai julkaisuja
  • Poliittisia tai uskonnollisia organisaatioita

Seuraamme vastavuoroisesti sponsoroitaviamme tiiviisti eri kanavissa, kannustaen ja jakaen sopivaa sisältöä CERTEGOn viestintäkanavissa. Olemme ilolla mukana yhteistyössä!