Vastuullinen hallintotapa ja luotettava kumppani

Me haluamme olla luotettava kumppani kaikille sidosryhmillemme. Siksi korkeiden eettisten standardien ylläpitäminen ja yhteisten arvojemme vaaliminen ovat tärkeässä roolissa kaikessa toiminnassamme. 

Olemme luoneet yhdessä CERTEGOn Tapa toimia -periaatteet, jotka ohjaavat toimintaamme ja joihin jokainen CERTEGOlainen on sitoutunut. Lisäksi noudatamme työpaikallamme eettisiä toimintaohjeita, joissa olemme määritelleet muun muassa lakien ja säännösten noudattamisen.

Ylittämällä asiakkaidemme odotukset, rakennamme luottamusta. Kannamme vastuumme tuotteidemme ja palvelujemme laadusta sekä siitä, että ne täyttävät asiakkaan vaatimukset. Kaikki saamamme reklamaatiot käsitellään asianmukaisesti ja laatimamme mallin mukaisesti. Myös kaikilla työntekijöillämme on vastuu CERTEGOn palvelun laadusta, sen jatkuvasta parantamisesta ja aktiivisesta osaamisen kehittämisestä.

Meille on myös tärkeää puuttua ajoissa mahdolliseen epäeettiseen toimintaan ja väärinkäytöksiin. Käytössämme on sähköinen whistleblowing-kanava, jonne työntekijämme voivat ilmoittaa anonyymisti väärinkäytösepäilystä.

Varmistamme arvoketjumme vastuullisuuden

CERTEGOn vastuu ulottuu omien työntekijöiden lisäksi myös arvoketjun muihin sidosryhmiin. Johdamme liiketoimintaamme kestävästi koko arvoketjun läpi, ja meillä on täysi läpinäkyvyys merkittävimpien alihankkijoidemme vastuullisuuteen. Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista eettisiin ohjeistuksiimme.

People laughing_800x450

CERTEGOn vastuullisen hallintotavan tavoitteet 2023


  • 75% työntekijöistämme on käynyt koulutuksen eettisistä ohjeistamme, tietoturvasta ja
    vastuullisuudesta


  • 100% uusista tai uusituista liikekumppanisopimuksista sisältää allekirjoitetut eettiset ohjeet

  • ISO 27001-, ISO 27002- ja NIST-sertifioinnit alkavat* 

    *ISO 27001/ISO 2700/NIST ovat kansainvälisen tietoturvallisuuden hallinnan sertifikaatteja.

Sertifioitua turvaa ja ammattitaitoa

CERTEGOlla on ISO-sertifioitu laatu-, ympäristö- ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä. Toimintamme ja prosessiemme laatu ja niiden kehittäminen on meille tärkeää. Säännöllisillä auditoinneilla varmistamme järjestelmiemme toimivuuden ja osoitamme niiden hyödyllisyyden. Lisäksi täytämme tilaajavastuulain vaatimukset.

CERTEGOlle on myönnetty ISO 9001-sertikaatti, joka osoittaa, että teemme jatkuvaa työtä laadun parantamiseksi. Lisäksi ISO 14001 -sertifikaatti kertoo sitoutumisestamme ympäristövaikutusten vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. ISO 45001 -standardin tavoitteena on parantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta.

CERTEGO Oy:n voimassa olevat sertifikaatit ja pätevyydet
hyva-hallintotapa