Turvallinen työympäristö

Haluamme tarjota terveen ja turvallisen työympäristön, joka tukee työntekijöidemme kokonaisvaltaista hyvinvointia. Teemme jatkuvasti töitä turvallisuuden eteen, ja tavoittelemme tapaturmatonta työyhteisöä. 

Pyrimme ehkäisemään työtapaturmia, terveyshaittoja, sairauksia ja vammoja jo ennalta. Käytössämme on työterveystoimintasuunnitelma, selkeä raportointi turvallisuuteen, varhaisen tuen malli sekä päihdeohjelma, joilla haluamme varmistaa henkilökunnan terveyden ja turvallisuuden. Myös jokaisen työntekijän vastuulla on huolehtia työssään sekä omasta että muiden työtekijöiden turvallisuudesta.

Toimintamme noudattaa tietosuojalle ja tietoturvalle asetettuja lakeja, asetuksia ja muita säädöksiä. Olemme sitoutuneet kehittämään tietoturvaamme ja olemme laatineet työntekijöillemme tarkat ohjeet tietoturvan ylläpitämiseksi.

Girl_smiling_800x450

CERTEGOn sosiaalisen vastuullisuuden tavoitteet 2023


  • Työntekijöiden tyytyväisyys (eNPS) 20  
  • Työtapaturmat (LTIFR) < 5,0 
  • Henkilöstön vaihtuvuus (vapaaehtoinen) < 15 %
  • Sairauspoissaolot < 4 % 
  • Sukupuolijakauma: Kaikista CERTEGOn työntekijöistä > 20 % naisia ja CERTEGOn johtajista > 27 % naisia

Hyvinvoiva CERTEGOlainen

Edistämme aktiivisesti kaikessa toiminnassamme monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia. Haluamme, että työntekijämme tuntevat, että heitä arvostetaan, ja että he voivat olla ylpeästi CERTEGOlaisia. CERTEGOlla on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle ja syrjinnälle.

Olemme myös laatineet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, ja seuraamme sen toteutumista. Lisäksi meillä on selkeät toimintamallit mahdollista häirintää ja epäasiallista kohtelua varten.

Koulutamme ja kehitämme henkilöstöämme jatkuvasti, jotta jokainen työntekijä voisi saavuttaa työssään parhaan potentiaalinsa. Järjestämme henkilöstöllemme säännöllisesti kehityskeskusteluja. Lisäksi tarjoamme monipuolisesti tukea ja erilaisia hyvinvoinnin työkaluja. Käytössämme on esimerkiksi lounas-, liikunta-, kulttuuri- ja pyöräetu sekä kattavat työterveyspalvelut. Panostamme myös uusien työntekijöiden perehdyttämiseen perehdytysohjelmamme mukaisesti.

Mittaamme työntekijöidemme hyvinvointia ja sitoutumista säännöllisesti henkilöstökyselyillä. Hyödynnämme niiden tuloksia toimintamme kehittämisessä.

vastuullisuus-ihmiset