Oikeudellinen huomautus

Tämä on CERTEGO-konsernin verkkosivuston yleinen oikeudellinen ilmoitus. Tällä verkkosivustolla CERTEGO tarjoaa verkon kautta välitettävää tietoa. Avaamalla tämän sivuston ja käyttämällä sitä hyväksyt tämän ilmoituksen oikeudellisesti sitovat ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

Pidätämme oikeuden milloin tahansa muuttaa tai lakkauttaa minkä tahansa tämän sivuston osan, yksityisyyden suojaa koskeva ja oikeudellinen ilmoitus mukaan lukien. Tehdyt muutokset tulevat voimaan välittömästi, kun tämän sivuston tai yksityisyyden suojaa koskevan ja oikeudellisen ilmoituksen muutettu osa tai ominaisuus on siirretty verkkosivustolle.

Tekijänoikeus, tavaramerkit ja käyttöehdot

Tämän sivuston sisältö ("Sisältö"), mukaan lukien, mutta siihen rajoittumatta tekstit, grafiikat ja valokuvat, tavaramerkit, brändit, logot ja ohjelmistot, on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä. Sisällön omistusoikeus ei siirry sinulle tai kenellekään muulle tämän sivuston käyttäjälle, vaan säilyy CERTEGOlla tai kolmannella osapuolella, jolla on tällä sivulla julkaistujen aineistojen omistusoikeus.

CERTEGO omistaa liiketoiminnassaan käyttämiensä sekä tällä sivustolla mainittujen tuotteidensa ja palvelujensa nimet, ja nämä nimet on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Sinulla on oikeus lukea, lähettää sähköpostitse, ladata tai tulostaa kopioita Sisällöstä, mutta vain omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Sisällön luvaton käyttö voi rikkoa tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita lakeja. Aina kun lähetät sähköpostitse, lataat tai tulostat kopioita Sisällöstä, sinun täytyy myös sisällyttää niihin kaikki tekijänoikeus- ja muut huomautukset, jotka sisältyvät Sisältöön, mukaan lukien kaikki sivun alareunassa olevat tekijänoikeushuomautukset.

Sisältöä ei saa jäljentää, siirtää, tallentaa hakujärjestelmään, kääntää millekään luonnolliselle tai tietokonekielelle, välittää edelleen missään muodossa tai millään tavalla (elektronisesti, mekaanisesti, valokuvana, äänityksenä tai muuten), myydä tai jakaa eteenpäin ilman CERTEGOn kirjallista lupaa. Sinulla ei ole oikeutta myydä tai muuttaa Sisältöä tai jäljentää, esittää, julkaista, jakaa tai käyttää Sisältöä millään muulla tavalla mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen. Et saa "kehystää" tätä sivustoa tai mitään sen sisällöstä etkä kopioida mitään tämän sivuston osaa palvelimelle. Et myöskään saa esittää tai käyttää mitään CERTEGOn nimeä, logoa tai tavaramerkkiä millään tavalla ilman CERTEGOn ennakkoon antamaa kirjallista lupaa.

Sisällön käyttäminen millä tahansa muulla verkkosivustolla tai missä tahansa muussa verkotetussa tietokoneympäristössä mihinkä tahansa tarkoitukseen on nimenomaisesti kielletty, mutta voit liittää HTML-hyperlinkkejä omalta verkkosivustoltasi tällä sivustolle, ellei näissä käyttöehdoissa muuta edellytetä. Sinulle on täten myönnetty ei-yksinoikeudellinen, rajoitettu ja peruutettavissa oleva lisenssi linkittyä tälle sivustolle. Suostut olemaan esittämättä mitään linkkejä tälle sivustolle niin, että ne voidaan yhdistää mainontaan tai niiden voidaan katsoa tukevan jotakin organisaatiota, tuotetta tai palvelua. Suostut olemaan sijoittamatta linkkejä tälle sivustolle millään verkkosivustolla, jotka aiheellisesti voidaan katsoa säädyttömäksi, kunniaa loukkaavaksi, häiritseväksi, vastenmieliseksi tai vahingolliseksi. CERTEGO pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa peruuttaa koko tämän lisenssin tai oikeutesi käyttää tiettyjä linkkejä. Jos CERTEGO peruuttaa tämän lisenssin, sitoudut poistamaan välittömästi käytöstä kaikki linkkisi tälle sivustolle.

Jos käytät Sisältöä tavalla, joka ei näiden käyttöohjeiden mukaan ole selvästi sallittua, voit rikkoa tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muita lakeja. Siinä tapauksessa CERTEGO peruuttaa automaattisesti oikeutesi käyttää tätä sivustoa, ja  CERTEGOlla on oikeus pyytää sinua välittömästi tuhoamaan kaikki kopiot, jotka olet ottanut Sisällön mistä tahansa osasta. Kaikki oikeudet, joita ei näissä käyttöehdoissa ole nimenomaisesti myönnetty, pidätetään.

Vastuuvapauslauseke

CERTEGO EI ANNA MITÄÄN TAKUITA TULOKSISTA, JOITA VOIDAAN SAADA TÄMÄN SIVUSTON TAI SIINÄ OLEVAN TAI SEN TARJOAMAN SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI SIIHEN LUOTTAMISESTA. SEN VUOKSI KÄYTÄT TÄTÄ SIVUSTOA OMALLA VASTUULLASI.

CERTEGO TARJOAA TÄMÄN SIVUSTON JA SEN SISÄLLÖN JA PALVELUT "SELLAISENA KUIN NE OVAT" ILMAN MINKÄÄNLAISIA, ILMAISTUJA, HILJAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA. ASSA ABLOY SANOUTUU TÄTEN LAIN SALLIMASSA TÄYDESSÄ LAAJUUDESSA NIMENOMAISESTI JA ERITYISESTI IRTI KAIKISTA ILMAISTUISTA TAI HILJAISISTA, LAKISÄÄTEISISTÄ TAI MUISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA KAIKISTA MAHDOLLISISTA TAKUISTA KOSKIEN OMISTUSOIKEUTTA, KAUPALLISTA SOPIVUUTTA, KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA JA SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. ASSA ABLOY EI MYÖNNÄ MITÄÄ TAKUITA SIITÄ, ETTÄ TÄLLÄ SIVUSTOLLA TARJOTTAVAT TAI SITÄ KÄYTÄMÄLLÄ SAATAVAT SISÄLTÖ, PALVELUT, OHJELMISTO, TEKSTI, GRAFIIKKA, LINKIT TAI KOMMUNIKAATIO OVAT OIKEITA, LUOTETTAVIA, TÄYDELLISIÄ, JATKUVIA TAI AJANTASAISIA. SINUN VELVOLLISUUTESI ON RYHTYÄ KAIKKIIN TARVITTAVIIN VAROTOIMIIN VARMISTAAKSESI, ETTÄ MIKÄ TAHANSA SISÄLTÖ, JONKA VOIT SAADA TÄLTÄ SIVUSTOLTA, EI SISÄLLÄ TIETOKONEVIRUKSIA TAI MITÄÄN MUUTA MAHDOLLISESTI HAITALLISTA TIETOKONEKOODIA.

CERTEGO tai yksikään CERTEGOon sidoksissa oleva henkilö tai yritys ei ole vahingonkorvausvastuussa mistään vahingosta, joka on seurausta siitä, että olet käyttänyt tai et ole voinut käyttää tämän verkkosivuston tarjoamaa tai sillä olevaa sisältöä, palvelua tai aineistoa ("tämä suoja"). Tämä suoja käsittää kaikki vaatimukset riippumatta siitä, perustuvatko ne takuuseen, sopimukseen, loukkaukseen, ankaraan vastuuseen tai muuhun oikeusteoriaan, ja riippumatta siitä, onko CERTEGOa informoitu sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta tai ei. Tämä suoja kattaa kaikki menetykset, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta suorat, epäsuorat, erityiset ja ennakoimattomat, seurannaisvahingot, rangaistusluonteiset vahingonkorvaukset, henkilövahingosta tai tahattomasta kuolemantuottamuksesta johtuvat vahingonkorvaukset, saamatta jääneen voiton sekä menetystä tiedosta tai liiketoiminnan keskeytyksestä johtuvat vahingot.

Linkit muille sivustoille; mainokset

Tämä sivusto voi sisältää linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoille. Näiden linkkien tarkoitus on yksinomaan auttaa sinua eikä CERTEGO takaa mitään sellaisten kolmannen osapuolen sivustojen sisältämää tai tarjoamaa sisältöä. Tämä sivusto ei ole vastuussa kolmannen osapuolen linkitettyjen verkkosivustojen sisällöstä; me emme tarkista, määrää tai valvo minkään kolmannen osapuolen verkkosivuston aineistoa emmekä takaa sellaisten kolmannen osapuolen verkkosivustojen sisältöä, oikeellisuutta tai laillisuutta.

Jos päätät käyttää kolmannen osapuolen linkitettyjä verkkosivustoja tältä verkkosivustolta, teet sen omalla vastuullasi. Kolmannen osapuolen verkkosivustojen käyttöäsi koskevat kyseisten kolmannen osapuolen verkkosivustojen käyttöehdot ja niiden yksityisyydensuojakäytännöt.

Jos tälle sivustolle päätetään liittää kolmannen osapuolen mainoksia, ne voivat sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Ellei muuta erityisesti mainita, tämä verkkosivusto ei tue mitään tuotetta tai takaa mitään kyseisellä sivustolla olevaan tai sen kautta linkitettyyn mainokseen sisältyvän aineiston sisältöä, oikeellisuutta tai laillisuutta.