Kuvassa oik. Hannu Visuri, kesk. Mikko Murto ja vas. Jyrki Väisänen

CERTEGO mukana ELY-keskuksen RekryKoulutuksessa

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset eli ELY-keskukset kehittävät ja tukevat alueillaan kestävää hyvinvointia muun muassa RekryKoulutusten muodossa. CERTEGOlla on ollut ilo päästä omalta osaltaan mukaan tarjoamaan ohjattua työssäoppimista ja työharjoittelua kolmelle ammatinvaihtoa suunnittelevalle henkilölle.

RekryKoulutuksessa Taitotalo vastaa opintosisällöistä, jotka antavat hyvän pohjan tulevalle harjoittelujaksolle. Opinnot ovat käynnistyneet 25.5. ja kesäkuun lopulla opiskelijat pääsevät työssäoppimaan Certegon eri toimintoihin yhdeksän viikon harjoittelujakson aikana.

Meille yhteistyö ELY-keskuksen RekryKoulutuksen ja Taitotalon kanssa on tärkeää. Näemme tämän oivallisena ja vastuullisena tapana rekrytoida uusia osaajia alalle, jossa on jatkuva pula työntekijöistä. Samalla pystymme tukemaan alanvaihtajia saavuttamaan omia uratavoitteitaan,” kertoo HR-asiantuntija Emma Myllykangas CERTEGOsta.

Mikko Murto, Hannu Visuri ja Jyrki Väisänen ovat aloittaneet harjoittelujaksonsa CERTEGOssa 29.6. Harjoittelujakson aikana he pääsevät näkemään läheltä huollon, projektoinnin, palvelukeskuksen ja varaston toimintaa.

”Toivomme, että harjoittelujakson päättyessä voimme jatkaa heidän kanssaan oppisopimuskoulutukseen ja tukea heitä matkallaan kohti lukitus- ja turvallisuusasentajan uraa. Näemme tämän yhtenä tärkeänä osana vastuullisena työnantajana toimimista,” jatkaa Myllykangas.

Uusille urille

Kaikkia kolmea työssäoppijaa yhdistää kiinnostus turvatekniikkaa ja alaa kohtaan. Jokaisella on oma tarinansa kerrottavanaan ja siinä sopiva avoin kohta uudelle luvulle.

Mikko Murto on opiskellut Teknillisessä korkeakoulussa sähköfysiikkaa ja toiminut pitkään elektroniikkateollisuuden tuotantotehtävissä. 

”Kun sain TE-toimistosta tiedon turvalaite-asentajaksi tähtäävästä työvoimakurssista, kiinnostuin heti, koska mielikuvani oli, että ala on tekninen, vahvasti kehittyvä ja kasvava. Arvelin myös, että aikaisemmasta koulusta ja kokemuksesta olisi hyötyä,” kertoo Mikko.

Hannu Visuri on puolestaan ollut miltei koko työruransa ajan jollakin tavalla tekemisissä liikenteen kanssa. Lukitusala on kiinnostanut häntä jo pidemmän aikaa, mutta tietä alalle pääsemiseksi ei ollut aiemmin löytynyt.

”Heti kun tällainen mahdollisuus aukesi tartuin tilaisuuteen. Hieman pintapuolisen teoriaraapaisun jälkeen odotan innolla pääseväni oikeasti tekemään töitä, oppimaan lisää ja näkemään mitä lukitus- ja turvallisuusasentajan työt ovat käytännössä," kuvailee Hannu.

Porukan kolmas jäsen Jyrki Väisänen on niin ikää etsimässä työelämälleen uutta suuntaa. Hänellä on ansioluettelossaan sähkötekniikan DI-tutkinto ja mittava yli 20 vuotinen ura tietoliikennetekniikan tuotekehitystehtävistä eräässä suuressa telealan konsernissa. Työelämän muuttaessa muotoaan, täydellinen uranvaihto kyti kuitenkin mielessä.

”Aiempi työni oli muuttunut jatkuvasti yhä enemmän pelkäksi toimistopöydän ääressä istumiseksi. Huomasin odottavani ja haluavani työltä sopivaa sekoitusta aivojumppaa ja käsin tekemistä tekniikan parissa. Kun TE-sivuilla tuli vastaan turvalaiteasentajan koulutus tuumin, että tässä voisi olla sopiva jatkuvasti kehittyvä tekninen ala, jolla on kysyntää," summaa Jyrki.

Toivotamme Mikolle, Hannulle ja Jyrkille mielenkiintoisia päiviä uuden alan äärellä ja uusien urien löytymistä Certegosta. Kesän aikana pääset seuraamaan heidän harjoittelumatkaansa CERTEGOn Facebookin ja Instagramin kautta.