‹ Katso kaikki artikkelit asukas kulkemassa kotiinsa kerrostalon ulko-ovesta

Integraatiot kiinteistönhallinnan ja asukasturvallisuuden tukena

16. marraskuuta 2023

Kiinteistönhallinnan digitalisoinnilla on suuri merkitys asukasturvallisuuden toteutumiseen sekä kiinteistön arvon ylläpitämiseen. Kun kiinteistönhallinta on sujuvaa, isännöitsijä tai kiinteistömanageri pystyy hallinnoimaan palvelupyyntöjään ja löytää ajantasaisen tiedon pyyntöjensä käsittelyn tilasta helposti.

Olemme olleet kiinteistönhallintaa digitalisoivan Visma Tampuurin yhteistyökumppani pari vuotta ja meillä on ilo tehdä yhteistyötä kymmenissä asiakkuuksissa. Kokemuksemme mukaan kiinteistönhallinta tehostuu Tampuurin avulla erityisesti silloin, kun sen eri toiminnallisuudet on integroitu yhteistyökumppaneiden järjestelmiin.

Miten integraatiot siis parantavat kiinteistönhallinnan sujuvuutta ja millainen vaikutus tällä on niin asukasturvallisuuteen kuin kiinteistön arvoon? 

Kiinteistön palvelupyynnöt näkyvät heti huollosta ja ylläpidosta vastaavalle kumppanille  

Kun kiinteistössä tarvitsee tehdä mitä tahansa turvallisuuden ylläpitoon liittyvää työtä, kuten lukitusmuutoksia, kulkuoikeuksien lisäyksiä ja poistoja, muita avainhallinnan palveluja, tai korjaus- ja huoltotöitä, Tampuuri on oiva apuri työtilausten hallinnointiin.

Sen avulla kaikki tarvittavat työt voi koostaa näkyville yhteen järjestelmään kiinteistönhallinnan palvelupyyntöjen kokonaiskuvaksi: järjestelmässä täytetään ilmoitus palvelupyynnöstä, annetaan lomakkeelle pyydetyt tiedot ja tilaus lähetetään suoraan järjestelmästä esimerkiksi kiinteistön huollosta ja ylläpidosta vastaaville yhteistyökumppaneille.

Jo työtilausten ja palvelupyyntöjen keskittäminen yhteen järjestelmään tekee kiinteistönhallinnasta sujuvampaa, kun tilauksia ei tarvitse hallinnoida erikseen sähköposteissa ja puhelimessa.

Integraatioilla saa kuitenkin luotua lisäarvoa töiden hallittavuuteen ja raportoinnin automatisointiin: niiden avulla kirjatut palvelupyynnöt siirtyvät suoraan näkyville yhteistyökumppaneiden toiminnanohjausjärjestelmiin, joissa työt puolestaan siirtyvät heti yhteistyökumppanin työlistalle. Kun yhteistyökumppani puolestaan tekee tahollaan toimenpiteitä palvelu- tai työpyynnön edistämiseksi, töiden käsittelytiedot siirtyvät suoraan rajapinnan kautta Tampuuriin.

avainluovutustilanne Certegon avainhallintapalvelussaKun CERTEGO hoitaa esimerkiksi avainhallintaan liittyviä tehtäviä, siirtyvät työkirjaukset integraation avulla suoraan asiakkaan Tampuuriin. Samalla tieto työpyynnön edistymisestä päivittyy kiinteistön edustajalle reaaliajassa ja avainhaltijatiedot tallennetaan asiakkaan Tampuuri-järjestelmään.

 

Yhteinen hallinnointi nopeuttaa palvelupyyntöjen toteutumista ja parantaa vasteaikoja

Kun tiedot liikkuvat reaaliajassa eri järjestelmien välillä, kiinteistön isännöitsijä tai manageri välttyy ylimääräiseltä tarkistelulta ja tilanteiden selvittelyltä yhteistyökumppaneiden suuntaan. Näin myös tilattujen töiden laskutus helpottuu ja inhimilliset virheet pystytään minimoimaan työn suorittamiseen liittyvissä kirjauksissa. Samalla yhteistyökumppanin työ helpottuu, kun raportointia ei tarvitse tehdä useaan järjestelmään erikseen – oman organisaation järjestelmäkirjaukset riittävät.

Kun työ helpottuu, palvelupyyntöjen vasteajat nopeutuvat: Tampuurista kiinteistön edustaja näkee, kun työ on kuitattu ja raportoitu, joten laskun voi hyväksyä maksuun saman tien. Kun kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon liittyvät työpyynnöt hoidetaan ja raportoidaan nopeasti, laskutus onnistuu aikataulussa eikä osapuolilla kulu aikaa ylimääräiseen varmisteluun. Tiedolla johtaminen helpottuu ja kiinteistöhallinta on sujuvampaa.

Huomionarvoista on myös, että kun avainyksilö- eli avainhaltijatiedot tallennetaan vain tilaajan järjestelmään, henkilötietoja tarvitsee käsitellä mahdollisimman vähän. Kun tietoja ei tarvitse tallentaa useisiin eri järjestelmiin, niitä voidaan myös ylläpitää keskitetysti ja näin varmistua kulkuoikeuksien ajantasaisuudesta. 

Sujuvampi kiinteistönhallinta tarkoittaa turvallisempaa kiinteistöä ja sujuvampaa asumista

Kaikki tämä kääntyy lopulta parantuneeksi kiinteistöturvallisuudeksi. Ammattimaisesti hoidetut avainten luovutukset ja vastaanotot, sekä nopeasti ratkaistut vikatilanteet isännöitsijän tai vuokranantajan kanssa tuovat turvaa asukkaiden arkeen. Tämä parantaa asukastyytyväisyyttä ja -pysyvyyttä, ja tekee myös erilaista tukea tarvitsevien asukkaiden asumisesta sujuvaa.

Olemme ainoa turva-alan yritys, jonka palvelut on integroitu Tampuuriin. Kun siis tarvitset asuinkiinteistöönne osaavaa lukitus- ja avainhallintapalvelujen toimittajaa, sekä palvelevaa turvajärjestelmien asennus- ja huolto-organisaatiota, ota yhteyttä!

Lisätietoja Tampuuri-yhteistyöstä ja integraatioista CERTEGOlla antaa:  

Tomi Matson 
Asiakkuuspäällikkö 
puh. +3584578817411 
sposti tomi.matson@certego.fi 

Ota yhteyttä Tomiin sähköpostitse

‹ Katso kaikki artikkelit