‹ Katso kaikki artikkelit

Kumpi ensin asuinkiinteistössä – lukitusuudistus vai remontti?

11. huhtikuuta 2022

Kun asuinkiinteistön remontti tai peruskorjaus on ajankohtainen, pohditaan samassa usein myös lukitusuudistusta. Kumpi olisi parempi toteuttaa kiinteistössä ensin? Urakoitsijoille kun pitää teettää niin paljon avaimia, joita tulee todennäköisesti remontin aikana myös katoamaan.

Fiksummalta voi tuntua teettää ensin remontti. Näin lukituksen voi uudistaa, kun avaimia on kadonnut ja kiinteistön asuinturvallisuus on vaarassa. Modernit lukitusratkaisut kuitenkin toimivat niin remonttien aikana kuin arkikäytössä ilman mittavia uudelleensarjoituskustannuksia, ja vähentävät myös kuluja avainten teettämisessä.

Kannattaisiko siis kuitenkin toteuttaa lukitusuudistus ensin?

 

Avainhallinnasta tulee aina kustannuksia asuinkiinteistössä

Avainten teettämisestä ei remonteissa pääse yli eikä ympäri: urakoitsijoille täytyy taata sujuva pääsy kiinteistöön remontin ajan. Vanhanlaisten, mekaanisten avainten teettämiskustannukset voivat kuitenkin kasvaa suuriksi. Kustannuksia tulee myös avainten katoamisesta ja sitä seuraavasta lukkojen uudelleensarjoituksesta.

Avainten kadottamista yritetään vähentää sillä, että kadottajaa sanktioidaan. Sanktion uhka voi kuitenkin vaikuttaa niin urakoitsijoiden kuin asukkaidenkin halukkuuteen ilmoittaa katoamisesta: pahimmassa tapauksessa isännöitsijä tai taloyhtiö ei saa tietää asiasta lainkaan. Vaikka katoamiset ilmoitettaisiin tunnollisesti, nopea tilanteen korjaaminen on hankalaa ja kallista mekaanisissa lukostoissa.

Mekaanisen avaimen huono puoli on myös avainpatentin vanheneminen ja sen myötä kiinteistön turvattomuus: kun kuka vain voi teettää kopioita avaimista, kukaan ei varmuudella tiedä, kuinka monta yleisavainta taloon on olemassa ja kenellä ne ovat.

 

Tukeeko lukitusjärjestelmä asuinkiinteistön jokapäiväistä käyttöä?

Lukitus on tekninen järjestelmä siinä missä putket tai ilmanvaihtokin, ja se on hyvä pitää ajan tasalla. Remontti on erinomainen koetinkivi toimivuuden testaamiseen: jos mikä tahansa arkinen unohdus tai muutos koetaan hankalaksi toteuttaa, on lukitusratkaisu aikansa elänyt.

Viime vuosina on tehty suuria harppauksia turvatekniikassa ja toimivaan kulkemiseen löytyy erilaisia vaihtoehtoja. Certego on toteuttanut muun muassa ensimmäisiä pilottikohteita, joissa isoissa asuntoyhtiöissä asuntoihin kulkemiseen käytetään mobiililaitteita.

Yhä useammassa asuinkiinteistössä päädytään digitaaliseen lukitukseen, koska kadonneen avaimen saa poistettua käytöstä ilman mittavia kustannuksia. Urakoitsijoiden ja asukkaiden elämää helpottaa tietää, että avaimen sulkemisesta ei aiheudu valtavia kuluja. Tämä madaltaa myös kynnystä ilmoittaa katoamisesta.

 

Digitaaliset lukitusjärjestelmät helpottavat kiinteistön avainhallintaa

Digitaalisissa lukitusjärjestelmissä avainhallinta on myös tarkempaa: avaimet voi määrittää toimimaan vain tiettyinä kellonaikoina, tiettyinä päivinä tai esimerkiksi remontin ajan, ja sulkea käytöstä pois, kun kulkuoikeutta ei enää tarvita. Myös asukkaat itse voivat hyödyntää olemassa olevia avaimiaan kuolettaakseen esimerkiksi perheenjäsenensä kadottaman avaimen.

Modernit kulkemisen järjestelmät helpottavat myös alihankintaketjujen toimintaa esimerkiksi porraskäytävien maalausremonteissa: kun alaoven kulkuoikeuden voi antaa puhelinnumerokohtaisesti, urakoitsijat pääsevät kulkemaan kohteessa oman puhelimensa avulla remontin ajan, eikä avaimia tarvitse hakea tai palauttaa erikseen.

Mobiiliavauksissa haasteeksi voivat kuitenkin muodostua puhelinten ikä ja sovellusten puutteelliset käyttötaidot. Uutta lukitusratkaisua valitessa onkin tärkeää huomioida järjestelmän soveltuvuus kiinteistön käyttäjien tarpeisiin ja käyttötaitoihin niin remonttien kuin normaalin arjenkin aikana.

 

Huomioi kiinteistön lukitusuudistuksessa hankintakulujen lisäksi ylläpito

Digitaalisten lukitusjärjestelmien mahdollistama tarkempi avainhallinta vaatii myös ylläpitotyötä. Kun lukitus uusitaan, projektin hankintahinnan lisäksi uudistuksessa kannattaa huomioida järjestelmän ylläpitokulut. Ylläpitopalvelun tulisi sisältää kaikki asiat, joiden takia järjestelmän hankintaankin on päädytty.

Lukitusjärjestelmän uudistuksessa myös koko avainhallintaratkaisun ylläpitoketju ja eri tahojen roolit voivat muuttua. Vastuunjako ja palvelukuvaus täytyy määritellä tarkasti. Uudistuksen yhteydessä täytyy päättää muun muassa, kuka on järjestelmän pääkäyttäjä ja miten käytännön ohjelmointimuutokset lukostoon tehdään.

Kun hankit lukitusjärjestelmän pääkäytön sekä kattavan huolto- ja ylläpitopalvelun avainhallinnan ammattilaiselta, saat näkemystä taloyhtiölle sopivien käytäntöjen määrittämisestä, sekä järjestelmän lainmukaisen käytön varmistamisesta kaikissa tilanteissa.

 

Asuinturvallisuuden mittari on käytännön mutkattomuus

Uusi järjestelmä siis mahdollistaa paljon enemmän kuin ennen. Pidä isännöitsijänä huoli, että:

  • Avaimen haltijat tietävät, mihin ilmoittaa katoamisesta ja miten uuden avaimen saa käyttöön.
  • Tiedät, kuka katoamistilanteessa on vastuussa toimimaan, mitä hänen kuuluu tehdä ja mitä katoaminen maksaa taloyhtiölle tai asukkaalle.

Kannattaa myös pohtia, tulisiko avainten katoamisista aina sanktioida, vai kenties sisällyttää kulkuoikeuksien muutoksia palvelusopimukseen. Usein avaimet katoavat kiinteistökohteen lähistölle, jolloin löytäjä voi helposti käyttää niitä hyväksi. Kun arjen unohdukset ja sattumukset on helppo korjata, on helpompi pitää huolta myös kiinteistön asuinturvallisuudesta.

 

Tarjoamme oviympäristön kokonaisratkaisut taloyhtiöille ja kiinteistönomistajille. Myyntimme antaa mielellään lisätietoa.

 

Yhteydenotot:

myynti@certego.fi

‹ Katso kaikki artikkelit