‹ Katso kaikki artikkelit certegolaisia työskentelemässä yhdessä

Vastuullisuus ohjaa toimintaamme - CERTEGO vastuullisuusraportti 2023

24. toukokuuta 2024

Konsernimme vastuullisuusraportti vuodelta 2023 koostaa yhteen tärkeimpiä saavutuksiamme toimintamme vastuullisuuden kehittämisessä. Olemme keskittyneet erityisesti vähentämään ympäristövaikuksiamme sekä noudattamaan hyvää hallintotapaa entistä suunnitelmallisemmin. Raportti käy läpi myös toiminnallemme olennaisimmat kestävän kehityksen tavoitteet.

Lue raportti kokonaisuudessaan tästä

 

Kaksinkertaisen olennaisuuden prosessi auttaa meitä parantamaan vastuullisuuttamme

Vuonna 2022 toteutimme ensimmäisen GRI-säätiön standardien mukaisen olennaisuusanalyysimme, jonka pohjalta asetimme tavoitteet kielteisen vaikutusten vähentämiseksi ja positiivisten vaikutusten lisäämiseksi ympäristölle ja ihmiskunnalle. Loimme suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi vuosiin 2023 ja 2025 mennessä.

Tähänastisen kehityksemme sekä tärkeimpien sidosryhmiemme odotusten pohjalta olemme arvioineet uudelleen toimia, joilla voimme parhaiten parantaa vastuullisuuttamme. Muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen nousi tärkeimpien seitsemän painopisteemme joukkoon:

 1. monimuotoisuus ja osallisuus​
 2. kuljetukset​
 3. turvallisuus, terveys ja hyvinvointi​
 4. IT ja tietoturva​
 5. osaamisen kehittäminen​
 6. kestävä toimitusketju​
 7. kasvihuonekaasupäästöt, scope 3​
 8. pakkaaminen ja jätteidenkäsittely​
 9. energiatehokkuus​
 10. digitalisaatio ja innovaatiot​
 11. kiertotalous

Toteutimme myös ensimmäisen kaksinkertaisen olennaisuuden analyysimme tammikuussa 2024. Analyysin avulla keräämme tärkeää tietoa siitä, mihin meidän täytyy jatkossa keskittyä vähentääksemme toimintamme kielteisiä vaikutuksia ympäristölle, ja toisaalta ymmärtääksemme miten vastuullisuuteen liittyvät toimet vaikuttavat yrityksemme taloudelliseen tilanteeseen.

Haluamme jatkuvasti parantaa toimintamme vastuullisuutta, sillä se kuuluu velvollisuuksiimme työntekijöitämme, asiakkaitamme ja liiketoimintakumppaneitamme kohtaan. Kehitämme muun muassa työntekijöidemme terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä osa-alueita, jotta pysymme alalla haluttuna työnantajana.

Jonas Granath, CERTEGO-konsernin toimitusjohtaja

Kehitämme tasa-arvoa sekä turvallisuutta työpaikallamme

Vuoden 2023 aikana otimme jokaisessa maassa käyttöön syrjimättömyyspolitiikan, jonka mukaan kaikkia työntekijöitä tulee kohdella tasa-arvoisesti ja reilusti. Erilaiset koulutuksemme ja toimintaohjeistuksemme luovat yrityskulttuuria, joka pohjautuu tasa-arvoon, kunnioitukseen ja yhteisymmärrykseen.

Whistleblowing-työkalumme ja Winningtemp-työhyvinvointikyselymme auttavat meitä tunnistamaan liiketoiminnassamme mahdollisesti esiin nousevan huonon kohtelun ja reagoimaan siihen. Kannustamme myös jatkuvaan avoimeen keskusteluun osallisuuden ja monimuotoisuuden edistämiseksi yrityksissämme.

Työturvallisuus on tärkeä osa työhyvinvointiamme sekä työssä viihtyvyyttä ja suoriutumistamme. Siksi panostamme työturvallisuuskoulutuksiin erityisesti uuden työntekijän perehdytyksessä, mutta tarjoamme myös jatkuvasti turvallisuuskoulutusta esihenkilöillemme ja työntekijöillemme.

Vaikka yhden tai useamman päivän poissaoloa vaativien työtapaturmien määrä kasvoi 40 % vuoteen 2022 verrattuna, työtapaturmien aiheuttamien poissaolopäivien määrä väheni 21 %.

 

Työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen tärkeitä työtyytyväisyyden teemoja

Työhyvinvoinnin kehittämisessä otamme jatkossa entistä paremmin huomioon erilaiset mielenterveyttä uhkaavat tekijät. Winningtemp-työkalun avulla tuemme työntekijöitämme pitämään hyvän tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä. Kaikilla konsernimme työntekijöillä on myös pääsy kattaviin työterveyshuollon palveluihin.

Suomessa kannustamme henkilöstöämme myös pyöräilemään ja osallistumme vuosittain Kilometrikisaan. Viime vuonna poljimme henkilöstömme voimin yhteensä 7 656 kilometriä ja säästimme 535 litraa polttoainetta sekä 1 337 kiloa hiilidioksidia.

Osaamisen kehittämisessä olemme erityisesti panostaneet verkko-oppimisalustan käyttöön kaikissa yksiköissämme. Koulutuksista löytyy niin pakollisia esimerkiksi ohjeistuksiin ja tietoturvaan liittyviä kokonaisuuksia sekä vapaaehtoisia verkko-opintoja. 

Yhtenäisten toimintatapojen ja hyvän hallintotavan noudattamiseen tähtäävä CERTEGO Leadership Academy -johtamiskoulutusohjelmamme auttaa meitä oppimaan toisiltamme parhaista käytännöistä ja jakamaan näkemystä pohjoismaisten kollegojemme kanssa. 

On jatkuvasti tärkeämpää kamppailla ilmastonmuutosta vastaan. Siksi olemme sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjämme ja uudistamme huolellisesti arvoketjujamme, jotta vahvistamme vastuullisuuttamme liiketoimintakumppanina.

Jonas Granath, CERTEGO-konsernin toimitusjohtaja

Kasvihuonekaasupäästöjen lähteet toiminnassa tunnistettu ja päästöjen vähentäminen jatkuu

Yhä useammat asiakkaamme ja toimittajamme edellyttävät meiltä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Tärkeimmät päästövähennyskohteemme ovat myymämme tuotteet ja niiden valmistukseen sekä kuljetukseen liittyvät päästöt, yrityksemme autokanta sekä liiketoiminnastamme aiheutuvat päästöt esimerkiksi syntyvien jätteiden ja matkustuksen myötä. 

Tulemme keräämään enemmän tietoa myymiimme tuotteisiin liittyvistä päästöistä läpi niiden toimitusketjun. Parannamme myös jätteenkäsittelyn, työmatkojen sekä työntekijöidemme kodin ja työpaikan välisten matkojen päästöraportointia.

On ilo kuitenkin jo kertoa, että yrityksemme autoista sähköisiä, hybridejä ja biokaasuautoja oli vuoden 2023 lopussa 34,7 %, mikä ylittää YK:n vastuullisuustavoitteissa määritellyn 30 % rajan. Tavoitteemme on, että vuoteen 2025 mennessä 50 % kannastamme on sähköisiä ajoneuvoja.

Lue raportti kokonaisuudessaan tästä

‹ Katso kaikki artikkelit