Tietosuoja-asetus

CERTEGO on sitoutunut maailmanlaajuisesti toimimaan tietolakien mukaisesti läpi sen useiden divisioonien. EU:n tietosuoja-asetus vaatii meitä täyttämään kohtuullisuuden, läpinäkyvyyden ja osoitusvelvollisuuden periaatteet henkilötietojen käsittelyssä.

CERTEGOlla on keskittynyt, rakenteellinen ja systeeminen lähestymistapa tietosuojaan ja yksityisyyteen. Maailmanlaajuisesti soveltuva CERTEGO-tietosuojaohjelmamme on kehitetty suojelemaan työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme henkilötietojen eheyttä maailmanlaajuisesti. CERTEGOlla on nimettyjä resursseja läpi konsernin, jotka jatkuvasti keskittyvät tietolakien, mukaan lukien tietosuoja-asetus, noudattamiseen.

Me suojaamme henkilötietoja käyttämällä laitteita, jotka toimivat tunnustettujen turvallisuusstandardien mukaisesti. Tilanteissa, joissa yksilön oikeuksiin kohdistuu riski, teemme vaikutustenarvioinnin vakioitujen menetelmiemme mukaisesti.

Tunnustamme, että tietolait kehittyvät jatkuvasti. CERTEGO on sijoittanut merkittäviä resursseja tietosuojaohjelmaan liittyvän tietoisuuden lisäämiseksi ja koulutuksen levittämiseksi. Seuraamme jatkuvasti tietosuojan kehittymistä sen varmistamiseksi, että ohjelmamme, prosessimme ja toimintatapamme ovat asiaankuuluvia ja riittäviä. Olemme sitoutuneet varmistamaan hyvän tiedonhallinnan ja panostamme tiedon luottamuksellisuuteen ja turvallisuuteen pitkäkestoisesti.

Löytääksesi lisätietoja tietosuoja-asetuksesta, katso Euroopan Unionin virallinen tietosuojalausunto