‹ Katso kaikki artikkelit pääkäytön asiantuntijat keskustelevat yhdessä Kuva Certego

Hyvin suunniteltu pääkäyttö parantaa kiinteistön turvallisuutta

3. maaliskuuta 2023

Miten kiinteistössänne hoidetaan lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmien pääkäyttöä? Ostatteko tätä palveluna vai hoidatteko tehtäviä itse? Tärkeintä on, että pääkäyttö tukee kiinteistön turvallisuutta - seuraavassa muutama näkökulma pohdittavaksi, kun harkitset pääkäyttötehtävien ulkoistusta.

Lukituksen ja kulunvalvonnan järjestelmien pääkäyttöä hoitavat monenlaiset tahot: pääkäyttäjänä voi toimia järjestelmään ja sen toimintaan vihkiytynyt turva-alan ammattilainen, tai oman toimensa ohella oikeuksien päivittämisestä huolehtiva henkilö. Pääkäytöllisiä tehtäviä hoidetaan joko organisaation sisällä tai niitä ostetaan ulkoistettuna palveluna.

Pääkäyttäjän tärkein tehtävä on ymmärtää, millaista järjestelmää hän ylläpitää. Jos esimerkiksi järjestelmä tai kulkuoikeudet eivät ole ajantasaisia, tai työssä tapahtuu inhimillinen virhe, täytyy pääkäyttäjän tunnistaa tästä aiheutuvat konkreettiset turvallisuusriskit.

Miten pääkäyttöä siis kannattaa hoitaa, jotta se on mahdollisimman turvallista?

 

Pääkäyttöä hoitavan tahon täytyy ymmärtää työnsä vastuut ja seuraukset

Järjestelmässä tehtyjen muutosten vaikutus yrityksen ja kiinteistön turvallisuuteen kannattaa huomioida ja opastaa pääkäyttäjien koulutuksissa. Tavoitteena on, että jokainen järjestelmän parissa toimiva ymmärtää noudattaa ohjeistuksia ja tietää varmasti, miten oma toiminta vaikuttaa organisaation ja kiinteistön kokonaisturvallisuuteen.

Toiminnassa pitää lisäksi huomioida järjestelmien kehittyminen sekä lainsäädännön toiminnalle asettamat vaatimukset, joissa tapahtuvia muutoksia on seurattava aktiivisesti.

Pääkäytön ulkoistaminen siihen sertifioiduille ja koulutetuille ammattilaisille on aina turvallinen valinta: jatkuva kouluttautuminen on olennainen osa pääkäyttöä ammatikseen tekevien ihmisten työtä.

Osaava pääkäyttäjäorganisaatio myös huolehtii siitä, että lukituksen ja kulunvalvonnan järjestelmät ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä ja tukevat organisaation päivittäistä toimintaa.

» Opastamme tehokkaaseen pääkäyttöön - tutustu koulutuspalveluumme

 

Hyvä kulunvalvonta tukee organisaation toimintatapoja

Pääkäytön opastaminen on kuitenkin vain osa kokonaisuutta. Jo järjestelmien valinnassa ja käyttöönotossa tulee miettiä, miten järjestelmät sopivat kiinteistöön ja siinä harjoitettavaan liiketoimintaan. Lisäksi käyttö tulee suunnitella niin, että se tukee organisaation omia toimintatapoja mahdollisimman hyvin.

Hyvin hoidettu pääkäyttö tekee kiinteistön käyttäjien arjesta mutkatonta ja ennen kaikkea turvallista.

Jotta kulkeminen saadaan palvelemaan organisaation tarpeita, täytyy ensiksi tunnistaa ja kuvata kulunvalvontaan liittyvät prosessit sekä niihin liittyvät järjestelmät.

Seuraava askel on määritellä järjestelmien toiminta niin, että ne tukevat yrityksen prosesseja ja toimintatapoja sekä täyttävät lakisääteiset velvoitteensa. Kun kokonaisuus suunnitellaan organisaation toiminnan ehdoilla, järjestelmät ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä ja tuottavat mahdollisimman paljon arvoa organisaatiolle.

Tätä teemme asiakkaillemme päivittäin: autamme tunnistamaan prosessit ja luomaan järkevät toimintatavat turvajärjestelmien ympärille. Olipa kyseessä uusi projekti tai vanhan järjestelmän päivitys, haluamme tunnistaa käyttöympäristön ja muokata järjestelmän niin, että siitä saa parhaan mahdollisen hyödyn irti päivittäisessä käytössä.

» Autamme pääkäytöllisissä tehtävissä joustavasti - tutustu pääkäyttöpalveluumme

 

Kun kulunvalvonnan prosessit ovat kunnossa, pääkäyttö on sujuvaa

Kun ymmärtää, kuinka kulunvalvonta vaikuttaa kiinteistön kokonaisturvallisuuteen, voi keskittyä parantamaan päivittäistekemistä: pääkäyttöä ja järjestelmien hallinnointia.

On turvallisempaa ulkoistaa, kun tietää mitä, minkä verran ja miksi haluaa ulkoistaa. Parhaimmillaan ulkoistaminen vapauttaa resursseja ydinliiketoimintaan, tehostaa pääkäyttöä ja parantaa samalla kokonaisturvallisuutta.

CERTEGOn pääkäyttöpalvelut tukevat toimintaanne ja auttavat pitämään turvallisuudesta huolta. Meiltä löytyy tietotaito järjestelmien tehokkaaseen ja lainmukaiseen käyttöön. Pidämme säännöllisesti myös katsantoja jo tehtyyn: ovatko toimintatavat tai prosessit muuttuneet, ja miten mahdolliset muutokset täytyy viedä osaksi järjestelmien käyttöä.

Kun etsit osaavaa pääkäytön kumppania, tutustu pääkäyttöpalveluihimme tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

» Tutustu pääkäyttöpalveluihimme

Ota yhteyttä - siirry myynnin yhteystietoihin

‹ Katso kaikki artikkelit