Safea on nyt osa ABLOY OS -käyttöjärjestelmää

ABLOY OS -käyttöjärjestelmän avulla voidaan hallita kriittisen infrastruktuurin, kiinteistöjen lukituksen, turvallisuuden ja liikkumisen kokonaisuutta. CERTEGOlla on maailmanlaajuisesti ABLOY OS:n ja Safea Accessin paras asiantuntemus sekä vahvin osaaminen järjestelmän hyödyntämisestä asiakasyritysten erilaisiin tarpeisiin.

ABLOY OS tarjoaa skaalautuvan turvallisuusratkaisun kiinteistöihin

ABLOY OS -käyttöjärjestelmän kautta voidaan hallinnoida avaimia, lukkoja, kulkemista, kiinteistöjä, turvallisuuskriittisiä kohteita ja niihin liittyviä järjestelmiä turvallisesti, vaivattomasti ja reaaliaikaisesti yhdestä käyttöliittymästä. ABLOY OS mahdollistaa skaalautuvien kulunvalvonta- ja turvallisuusratkaisujen toteuttamisen sekä integraatiot myös kolmansien osapuolten järjestelmiin kuten HR-järjestelmiin, kameravalvontajärjestelmiin, rekisterikilpien tunnistukseen, rikosilmoittimiin, paloturvajärjestelmiin sekä oviohjaukseen.

ABLOY OS -järjestelmän roolipohjainen rakenne, muunneltavuus ja intuitiivinen käyttöliittymä helpottavat sen ylläpitoa. Sen kattavat raportointiominaisuudet ja poikkeamahälytykset tehostavat turvallisuuden hallintaa, suunnittelua ja yrityksen toimintaa.

Keskeisiä asiakassegmenttejä ovat julkisen sektorin kohteet, kuten kaupungit, terveydenhuolto, koulut ja yliopistot sekä  yksityisen sektorin kohteet toimistoista kauppakeskuksiin ja teollisuuden ympäristöihin.

ABLOY OS kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen

Helppo, joustava ja visualisoitu – nämä ovat korkeatasoisten turvallisuusratkaisujen tunnusmerkkejä tänä päivänä. Ei riitä, että laajalle levittäytyneet turvallisuuskriittiset kohteet, kuten veden- ja energian jakelu, on suojattu hyvin. Suojauksen tilasta tulee myös luoda reaaliaikainen kuva.

Avainten ja kulkuoikeuksien ylläpito on ABLOY OS -käyttöliittymän kautta sujuvaa ja huoletonta. PROTEC2 CLIQ on ratkaisu, jossa yhdistyvät niin mekaaninen kuin elektroninen suoja ja nyt se on mahdollista integroida osaksi ABLOY OS -alustaa. Tällöin yhdestä karttapohjaisesta käyttöliittymästä saa vaivattomasti hallittua avaimia, lukkoja ja kulkuoikeuksia. Lisäksi käyttöliittymän kautta saa toimintaa ohjaavia raportteja, joita voi hyödyntää esimerkiksi kriisi- ja poikkeamatilanteissa sekä liiketoiminnan kehittämisessä ja optimoinnissa.

Safea on nyt osa ABLOY OS -käyttöjärjestelmää

ABLOY OS -käyttöjärjestelmä on kehitetty Safean pohjalta, jonka tuotekehityksestä vastasi aiemmin Flexim Security. ABLOY OS -järjestelmän kulunvalvontapuoli kulkee jatkossa nimellä Safea Access. CERTEGOlla on luonnollisesti uuden turvallisuusjärjestelmän paras osaaminen ja ymmärrys. Asiakkaalle ABLOY OS näyttäytyy edelleen Safeana, jonka käyttöliittymä on nykyaikaistunut ja integraatiorajapinnat monipuolistuneet.

Safea Access on monipuolinen kulunvalvontajärjestelmä isoille organisaatioille ja kiinteistöille sekä laajoille kiinteistömassoille. Se mukautuu täysin käyttäjän tarpeisiin. Asiakaskohtainen keskitetty virtuaalipalvelin (SaaS, ASP) ja hajautetut Safea-ohjauspäätteet muodostavat verkon, jonka kautta voidaan hallita useiden kiinteistöjen ja organisaatioiden kulunvalvontaa reaaliaikaisesti. 

Edistykselliset teknologiaratkaisut

ABLOY OS -käyttöjärjestelmän älykkäät ominaisuudet nostavat kiinteistöjen käyttöarvoa ja lisäävät niiden tuottavuutta.

  • Älykkäät ominaisuudet helpottavat kiinteistöjen kulku- ja käyttöympäristöjen hallintaa sekä työajanseurantaa
  • Integroitavissa monipuolisesti muihin järjestelmiin
  • Dynaaminen ja roolipohjainen käyttäjähallinta
  • Voidaan käyttää kaikilta työasemilta
  • Graafinen käyttöliittymä helpottaa pääkäyttäjän työtä - kaikki kohteet kartalla
  • Käytössä aina viimeisin ohjelmaversio sekä sovellukset
  • Mobiili Access (HID) helpottaa kulkemista ja kulkulupien hallintaa, suoraan älypuhelimeen
  • Järjestelmä soveltuu kiinteistönomistajien ja turvallisuushenkilöstön ainoaksi käyttöliittymäksi kiinteistön kokonaisturvallisuuden hallitsemista varten.