ABLOY OS – yksi järjestelmä turvallisuuden kokonaishallintaan

ABLOY OS -käyttöjärjestelmän avulla voidaan hallita kriittisen infrastruktuurin, kiinteistöjen lukituksen, turvallisuuden ja liikkumisen kokonaisuutta. CERTEGOlla on maailmanlaajuisesti ABLOY OS:n paras asiantuntemus sekä vahvin osaaminen järjestelmän hyödyntämisestä asiakasyritysten erilaisiin tarpeisiin.

ABLOY OS hallitsee turvallisuuden ja sujuvan liikkumisen kokonaisuuden

ABLOY OS -käyttöjärjestelmän kautta voidaan hallinnoida avaimia, lukkoja, kulkemista, kiinteistöjä, turvallisuuskriittisiä kohteita ja niihin liittyviä järjestelmiä turvallisesti, vaivattomasti ja reaaliaikaisesti yhdestä käyttöliittymästä. Tulevaisuuden tarpeita ja kehittyviä teknologioita silmällä pitäen kehitetty OS-järjestelmä tukee laajasti erilaisia lukija- ja tunnistinteknologioita ja mahdollistaa API-rajapintojensa avulla monipuoliset integraatiot myös kolmansien osapuolten järjestelmiin kuten HR-järjestelmiin, rikosilmoittimiin ja paloturvajärjestelmiin sekä KONE access system:iin.
 
ABLOY OS -järjestelmän roolipohjainen rakenne, muunneltavuus ja intuitiivinen käyttöliittymä helpottavat sen ylläpitoa. Sen kattavat raportointiominaisuudet ja poikkeamahälytykset tehostavat turvallisuuden hallintaa, suunnittelua ja yrityksen toimintaa.
 
Keskeisiä asiakassegmenttejä ovat julkisen sektorin kohteet, kuten kaupungit, terveydenhuolto, koulut ja yliopistot sekä  yksityisen sektorin kohteet toimistoista kauppakeskuksiin ja teollisuuden ympäristöihin.

ABLOY OS kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen

Helppo, joustava ja visualisoitu – nämä ovat korkeatasoisten turvallisuusratkaisujen tunnusmerkkejä tänä päivänä. Ei riitä, että laajalle levittäytyneet turvallisuuskriittiset kohteet, kuten veden- ja energian jakelu, on suojattu hyvin. Suojauksen tilasta tulee myös luoda reaaliaikainen kuva.
 
Avainten ja kulkuoikeuksien ylläpito on ABLOY OS -käyttöliittymän kautta sujuvaa ja huoletonta. PROTEC2 CLIQ on lukitusratkaisu, jossa yhdistyvät niin mekaaninen kuin elektroninen suoja ja se voidaan integroida saumattomasti osaksi ABLOY OS -alustaa. Tällöin yhdestä karttapohjaisesta käyttöliittymästä saa vaivattomasti hallittua avaimia, lukkoja ja kulkuoikeuksia. Lisäksi käyttöliittymän kautta saa toimintaa ohjaavia raportteja, joita voi hyödyntää esimerkiksi kriisi- ja poikkeamatilanteissa sekä liiketoiminnan kehittämisessä ja optimoinnissa.
 

Safea on nyt osa ABLOY OS -käyttöjärjestelmää

ABLOY OS -käyttöjärjestelmä on kehitetty Safean pohjalta, jonka tuotekehityksestä vastasi aiemmin Flexim Security. CERTEGOlla on luonnollisesti ABLOY OS -turvallisuusjärjestelmän paras osaaminen ja ymmärrys. Asiakkaalle ABLOY OS näyttäytyy edelleen Safeana, jonka käyttöliittymä on nykyaikaistunut ja integraatiorajapinnat monipuolistuneet.
 
ABLOY OS on monipuolinen kulunvalvontajärjestelmä isoille organisaatioille ja kiinteistöille sekä laajoille kiinteistömassoille. Se mukautuu täysin käyttäjän tarpeisiin. Asiakaskohtainen keskitetty virtuaalipalvelin (SaaS, ASP) ja hajautetut Safea-ohjauspäätteet muodostavat verkon, jonka kautta voidaan hallita useiden kiinteistöjen ja organisaatioiden kulunvalvontaa reaaliaikaisesti. 

Edistykselliset teknologiaratkaisut

ABLOY OS -käyttöjärjestelmän älykkäät ominaisuudet nostavat kiinteistöjen käyttöarvoa ja lisäävät niiden tuottavuutta.
 
  • Älykkäät ominaisuudet helpottavat kiinteistöjen kulku- ja käyttöympäristöjen hallintaa sekä työajanseurantaa
  • Integroitavissa monipuolisesti muihin järjestelmiin
  • Dynaaminen ja roolipohjainen käyttäjähallinta
  • Voidaan käyttää kaikilta työasemilta
  • Graafinen käyttöliittymä helpottaa pääkäyttäjän työtä - kaikki kohteet löytyvät kartalta
  • Käytössä aina viimeisin ohjelmaversio sekä sovellukset
  • Tukee nykyaikaista lukijateknologiaa, kuten HID Mobiili Access, joka helpottaa kulkemista ja kulkulupien hallintaa, suoraan älypuhelimeen
  • Pätevyyksien avulla tietyt tilat tai laitteet voidaan rajata vain tiettyjen henkilöiden käytettäviksi
  • Järjestelmä soveltuu kiinteistönomistajien ja turvallisuushenkilöstön ainoaksi käyttöliittymäksi kiinteistön kokonaisturvallisuuden hallitsemiseen
ABLOY OS -esite 2019
Pdf
Lataa
download

CERTEGO rakentamassa Sairaala Novan turvallisuutta

Keski-Suomen Sairaala Nova on Suomen ensimmäinen 2000-luvulla rakennettava täysin uusi keskussairaala. Sairaala Nova valmistuu syksyllä 2020 Jyväskylän Kukkulanmäkeen ja kaikki toiminnot alkavat sairaalassa marraskuussa.

Lue lisää

Lahden ammattikorkeakoulu on hallittu tilapalapeli

Lahden ammattikorkeakoulun, LAMK:n, lahtelaiseen tehdaskiinteistöön saneerattu uusi kampus avattiin opiskelijoille syyskuun alussa 2018. Eräs Euroopan edelläkävijäkampus on ollut visiona viitoittamassa projektia.

Lue lisää

CERTEGO Kauppakeskus Ratinan lukitus- ja turvajärjestelmätoimittaja

Tampereen nykyaikaisin kauppakeskus on sitä myös turvallisuuden ja ihmisten sujuvan kulkemisen näkökulmista. Asiakkaiden, vuokralaisten ja kiinteistön tilojen turvallisuus ovat kauppakeskuksen toiminnan perusedellytyksiä ja osa brändiä. 

Lue lisää