Kulkemisen vallankumous – miksi päivittää vanha kulunvalvontajärjestelmä?

Porsche Center Espoossa kulkutunniste kulkee mukana älypuhelimessa.

Maailma on digitalisoitunut vauhdilla viimeisen vuosikymmenen aikana, ja kulunvalvonnan teknologia on kehittynyt vähintäänkin samassa tahdissa. Markkinoille on tullut yhä kehittyneempiä lukijoita ja tunnisteita, mutta asiakkaan kannalta merkittävintä on ollut näiden taustalla toimivien järjestelmien kehitys.

Kulunvalvontajärjestelmät ovat ottaneet valtavan harppauksen eteenpäin, ja uusia ominaisuuksia ja integraatiomahdollisuuksia on tullut paljon. Uudet, kehittyneet järjestelmät ovat alustoja, joilla hallitaan pelkän kulkemisen sijaan koko turvallisuuden kokonaisuutta. Ne tarjoavat entistä korkeamman turvallisuustason, mutta ovat samalla helpompia käyttää ja hallinnoida.

”Kulunhallintateknologian kehitys on ollut päätä huimaavaa. Uusimmat järjestelmät mahdollistavat asioita, joista olisimme voineet vain haaveilla vuosituhannen alussa”, pohtii kehityspäällikkö Timo Lähdesmäki Certegolta.

Lähdesmäki listaa kolme tärkeintä käyttötarkoitusta, jotka vain nykyaikaiset kulunvalvontajärjestelmät mahdollistavat:

1.     Hallinnan jakaminen

”Uudet järjestelmät mahdollistavat järjestelmän hallinnoinnin delegoimisen tilojen todellisille käyttäjille. Esimerkiksi suuren liikekiinteistön isännöitsijä voi jakaa vuokralaisille kyvyn hallita omien tilojensa kulkuoikeuksia. Tämä säästää sekä isännöitsijän että vuokralaisen aikaa ja vaivaa.”

  2.     Väliaikaiset kulkuoikeudet

”Uusimpia, mobiilitunnisteita hyödyntäviä järjestelmiä voi käyttää jakamaan väliaikaisia kulkuoikeuksia kenelle tahansa ilman tarvetta luovuttaa fyysistä tunnistetta. Tämän ominaisuuden hyödyt nousevat arvoonsa esimerkiksi, kun kunnalla on tarve jakaa kuntalaisilleen erilaisten julkisten tilojen käyttöoikeuksia. Tällöin ennalta määritetyn ajan toimiva kulkutunniste lähetetään suoraan tilan käyttäjän puhelimeen.”

  3.     Integroitavuus

”Järjestelmien integroitavuus on kehittynyt valtavasti. Kun yrityksessä aloittaa uusi työntekijä, täytyy tämän tiedot syöttää vain yhteen järjestelmään ja työntekijä saa heti käyttöönsä kaikki tarvittavat kulku- ja käyttöoikeudet. Integrointi on mahdollista suoraan kaikkiin yleisimpiin HR- ja toiminnanohjausjärjestelmiin, ja älykäs integrointi määrittelee ja muuttaa henkilön kulkuoikeuksia työsuhteen, toimipaikan ja kustannuspaikan mukaisesti.”

Järjestelmäratkaisulla mielenrauhaa

Nykyaikaisessa järjestelmässä on mahdollista hallita entistä tehokkaammin koko kulkemisen kokonaisuutta. Tämä näkyy kulkijalle helpompana kulkemisena ja hallinnoijalle entistä helpompana hallintana. Tunnisteiden ja avainten hallinta onnistuu saman järjestelmän kautta ilman tarvetta käydä paikan päällä, sillä avain kulkee aina mukana älypuhelimessa tai -kellossa. 

Nykyaikainen mobiilikulkeminen on otettu käyttöön muun muassa Helsingin jäähallissa, jossa pelaajat kulkevat tiloissa Suunnon älykelloon liitetyn kulkutunnisteen avulla. Oviin asennettiin uusimmat HID Signo -lukijat ja Abloyn oviautomatiikkaa. Taustalla toimii ABLOY ENTRY -kulunvalvontajärjestelmä. Koodit ja lätkät tulevat tarpeettomiksi, sillä kulkutunniste kulkee aina kädessä. Kulkeminen on täysin kosketusvapaata, joten myös hygieniataso pysyy parempana.

Nykyaikaiset järjestelmät mahdollistavat myös paikallisista palvelimista luopumisen. Tämän ansiosta järjestelmän käyttö on varmempaa ja se sietää paremmin vikatilanteita. Henkilötietojen suoja on otettu uusissa järjestelmissä huomioon GDPR:n mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötunnusten yksilöitävien tietojen tietosuoja on varmistettu ja tiedonsiirto tunnisteiden ja lukijoiden välillä on aina salattu.

Turvajärjestelmän uudistus saattaa usein olla perusteltua myös järjestelmäteknisistä syistä. Jokainen järjestelmä on aikansa tuote, ja paikoitellen osat ovat saattaneet tulla tiensä päähän. Vanha kulunvalvonnan rauta voi paikoin olla vanhentunutta, eikä uusia osia tai korvaavia laitteita välttämättä ole saatavilla. Tässä tapauksessa uusi järjestelmä on erittäin aiheellinen.

Entistä tehokkaampaa tiedolla johtamista

Kenties huomionarvoisin etu järjestelmän vaihdossa on kuitenkin uuden järjestelmän keräämän, jäsentelemän ja raportoiman tiedon mahdollistama entistä tehokkaampi päätöksenteko. Uudet järjestelmät mahdollistavat yhä suuremman tietomäärän järjestelmällisen käsittelyn ja raportoinnin, jonka seurauksena päätöksenteko tarkentuu ja helpottuu. Parempaan tietoon perustuvat päätökset puolestaan näkyvät pitkällä tähtäimellä ennen kaikkea kustannustehokkuutena.

”Uudet järjestelmät tuottavat yhä moninaisempaa, järjestelmällisempää ja ajantasaisempaa tietoa älykkään ja tehokkaan päätöksenteon tueksi. Järjestelmät pystyvät lisäksi yhä pätevämmin ennakoimaan tulevaisuuden ongelmatilanteita, mikä mahdollistaa ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Paremman tiedon avulla pystymme siis tekemään nopeampia ja tarkempia päätöksiä kuin ennen. Onnistuminen kuitenkin vaatii, että meillä on lisäksi käytössämme teknologiaa, joka kykenee analysoimaan ja käsittelemään kerättyä tietoa, sekä ammattitaitoisia ihmisiä tekemään lopulliset päätökset teknologian tuottaman tiedon pohjalta”, avaa Certegon turvallisuus- ja asiakkuusjohtaja Reijo Tiilikainen.

 

Lisätiedot:

myynti@certego.fi | Paikallisen myynnin tiedot löydät täältä>>

Käsittelemme nykyaikaisia kulunvalvontajärjestelmiä kattavasti tulevissa webinaareissamme

21.04. Miksi päivittää vanha kulunvalvontajärjestelmä / lukija-/tunnisteteknologia? 

05.05 Älykästä ja turvallista kulunvalvontaa dormakabalta

12.05. Kokonaisvaltaista turvallisuuden hallintaa ja näkemyksellistä johtamista – LenelS2 OnGuard

19.05. iLOQ-pääsynhallinnan monet mahdollisuudet

26.05. Vidamin – älykästä ajoneuvoliikenteen ohjausta

02.06. Alati kehittyvä Abloy OS

09.06. EcoStructure Security Expert – uuden sukupolven kulunvalvontajärjestelmä

 

Ilmoittaudu webinaareihin täältä.
Webinaarit ovat maksuttomia. Tervetuloa linjoille!