‹ Katso kaikki artikkelit Ihmisiä toimistomaisemassa

Ota huomioon ainakin nämä toimitilaturvallisuushankkeessa

13. joulukuuta 2022

Olemme toteuttaneet vuosien saatossa lukuisia toimitilaturvallisuushankkeita. Jokainen case on omanlaisensa, mutta tietyt ohjenuorat pätevät kaikkiin yhtälailla. Olemme listanneet kolme keskeistä asiaa, jotka kannattaa huomioida kun toimitilaturvallisuuden kehittäminen on ajankohtaista.

 1. Yrityksen / julkisyhteisön ydinliiketoiminnan ja toimialan erityispiirteiden ymmärrys on ensiarvoisen tärkeää laadukkaan toimitilaturvallisuushankkeen toteuttamiseksi. Liiketoiminnan tulee olla sitoutunut turvallisuuden kehittämiseen ja ymmärtää sen merkitys.
 2. Toimitilaturvallisuuteen liittyvien toimintatapojen ohjeistus, niiden jalkautus sekä toiminnan ja ohjeistuksen seuranta on usein haastavaa, mutta on tärkeässä roolissa siinä, miten toimitilaturvallisuus organisaatiossa viimein toteutuu. Tässä kohtaa ei voi liikaa korostaa viestinnän ja toistojen määrää.
 3. Turvallisuusteknisten järjestelmien elinkaaren hallinta nousee lähes aina esille toimitilaturvallisuushankkeiden yhteydessä.

  Organisaatiolla tulee olla ymmärrys turvallisuusteknisten järjestelmien elinkaarikustannuksista, niiden jakautumisesta ja painottumisesta elinkaaren eri vaiheisiin.

  Hankkeiden yhteydessä tehdään turvateknisten järjestelmien elinkaarikustannussuunnitelma, joka antaa tietoa teknisten järjestelmien elinkaarikustannusten jakautumisesta. Elinkaarisuunnitelman avulla toimitilaturvallisuuden suunnittelu ja seuranta helpottuu sekä paranee ja se mahdollistaa tehokkaan tiedolla johtamisen.

Miten toimitilaturvallisuushankkeen lopputulos hyödyttää organisaatiota?

Laadukkaasti toteutetulla toimitilaturvallisuushankkeella saat

1) Ajantasaisen tiedon oman yrityksen tai organisaation toimitilaturvallisuuden nykytilanteesta

2) Selkeän kuvan nykyisten turvallisuusteknisten järjestelmien tilasta ja toiminnasta sekä tiedon tukevatko nykyiset järjestelmät tavoiteltua toimitilaturvallisuuden tasoa

3) Suunnitelman toimitilaturvallisuuden kehittämisestä tavoitellun toimitilaturvallisuustason saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi

4) Tiedon nykyisten turvallisuusteknisten järjestelmien elinkaaren tilasta sekä suunnitelman elinkaaren hallinnasta.


Toimitilaturvallisuuden kartoituksen toteuttaminen itse, huomio nämä!

 • Toimitilojen turvallisuusluokitteluvaatimusten ymmärtäminen
 • Teknisten turvallisuusjärjestelmäratkaisujen ymmärtäminen
 • Turvallisuustoimintojen parhaiden käytäntöjen ymmärtäminen
 • Turvallisuuden elinkaarihallinnan ymmärtäminen

Certegon turvallisuusasiantuntija konsultoi toimitilaturvallisuushankkeissa myös mielellään! Kysy lisää >>

‹ Katso kaikki artikkelit