‹ Katso kaikki artikkelit fyysisen turvallisuuden tilannekuva kiinteistössä syntyy erilaisten turvajärjestelmien yhteistyönä Kuva Abloy

Näin luot turvallisuuden tilannekuvaa kriittisestä infrastruktuurista

27. lokakuuta 2023

Nykyinen turvallisuustilanne Suomessa edellyttää aktiivista kriittisen infrastruktuurin turvallisuuden havainnointia. Yksi osa-alueista on fyysinen turvallisuus - miten sen nykytilaa voi arvioida?

Suomen huoltovarmuudelle kriittisiltä toimijoilta edellytetään nykyisessä turvallisuustilanteessa aktiivista tilannekuvan luomista. Kriittisen infrastruktuurin toimijoita pyydetään varautumaan toimintaansa liittyviin riskeihin kohotetulla tasolla.

Huoltovarmuuskeskus on jakanut organisaatioille ohjeistuksia varautumistasonsa nostamiseen erityisesti Itämerellä tapahtuneen kaasuputkivaurion jälkeen. Myös Suojelupoliisi on ohjeistanut kuntia ja yrityksiä arvioimaan kriittisen infransa turvallisuutta sekä tunnistamaan ja raportoimaan poikkeava tai epämääräinen liikehdintä alueillaan.

Yhtenä tarkasteltavana osa-alueena Huoltovarmuuskeskuksen varautumislistalla ovat fyysiseen turvallisuuteen kohdistuvat riskit. Tässä artikkelissa jaamme vinkkimme turvallisuuden tilannekuvan havainnointiin rakenteellisen suojauksen, lukitusratkaisujen, kulunvalvonnan sekä kameravalvonnan näkökulmasta.

Kiinteistön fyysinen turvallisuus koostuu eri kerroksista

Kiinteistön kokonaisturvallisuuden kannalta on tärkeä ymmärtää, ettei yhtä kaikenkattavaa teknistä ratkaisua turvallisuuden hallintaan ole. Fyysinen turvaaminen edellyttää kerroksellisuutta:

  • rakenteellista suojausta, kuten oviautomatiikkaa, savunpoistojärjestelmiä, ajoesteitä, turvakalvoja ja kaltereita sekä muita aukkosuojauksia
  • asianmukaisia lukitusratkaisuja aina erikoiskohteiden riippulukoista kriittisten tilojen lukitukseen
  • kulunvalvontaa varoittamaan tunkeutumisyrityksistä ja jäljittämään kulkutapahtumat
  • sekä kameravalvontaa dokumentoimaan tapahtumia ja hälyttämään poikkeuksista automaattisesti.

Jokaisen näistä kerroksista täytyy toimia oikein myös poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa, esimerkiksi pitkien sähkökatkojen aikana. Laadukkaasti toteutetut turvatekniset järjestelmät ovat aina akkuvarmennettuja, jolloin virtakatkokset eivät aiheuta turvallisuusriskiä.

Huomioi rakenteellisessa suojauksessa kaikki kiinteistön kulkuaukot 

Kun ulkopuolinen yrittää sisälle kiinteistöön, hän ei välttämättä tule sisälle pääovesta tai paljon kuljettuja reittejä pitkin. Muutkin kulkuaukot kuin kuin perinteiset ovet ja oviympäristöt tarvitsevat siis suojausta: kattoluukut, savunpoistokanavat, haalaus- ja huoltoaukot sekä muut kriittisen infrastruktuurin erikoiskohteet.

Suojaustapa valitaan aina kulkuaukon mukaan. Valittavana on niin oviautomatiikkaa, erilaisia lukitusmenetelmiä kuin salpojakin. Myös luukkuihin ja kulkuaukkoihin kiinnitettäviin riippulukkoihin on saatavilla digitaalisia vaihtoehtoja, joissa kulkuoikeuksien poisto on nopeampaa kuin puhtaasti mekaanisissa lukoissa, ja kulkuoikeuksia voi myöntää myös vain lyhytaikaiseen tarpeeseen.

iloqs50Esimerkiksi iLOQ S50 -pääsynhallintaratkaisusta löytyy mobiiliavattavia riippulukkoja. Kuva: iLOQ


Muita rakenteellisen suojauksen menetelmiä ovat muun muassa kalterit ja lasien murtosuojakalvot. Myös mastot, tolpat ja kaivot sekä muut ovettomat kohteet voidaan suojata esimerkiksi mobiilikäytettävillä riippulukoilla. Puomit, ajoesteet ja portit taas torjuvat tai hidastavat autolla tehtäviä murtautumisyrityksiä kohteiden sisäänkäynteihin tai julkisivuihin.

Arvioi erityisesti kriittisten tilojen lukitusratkaisujen ajantasaisuus

Lisäksi tulee arvioida, onko jokaisessa tilassa käytössä asianmukainen lukitusratkaisu sekä varmistua siitä, että organisaatiolla on tarkka tieto siitä, kenellä on kulkuoikeus mihinkin tilaan ja mistä syystä. Avainhallintaa kartoittaessa tulee selvittää avainten lukumäärä, sijainnit ja elinkaareen liittyvät asiat, kuten patenttisuojan voimassaolo, jotta lisäavainten teettämistä pystytään yhä rajoittamaan. 

Erityisesti hätätilanteita varten on hyvä olla mahdollisuus myös nopeaan kulkuoikeuksien päivittämiseen, jota tukevat digitaaliset ja etähallittavat kulunhallintaratkaisut. Jos avain- ja tunnistehallinta on ulkoistettu, täytyy kyvykkyys nopeaan regointiin varmistaa yhteistyökumppanin kanssa ja käytännöistä sopia etukäteen.

Kiinteistöjen sähköpääkeskukset, teletilat ja muut laitetilat täytyy olla suojattu Viestintäviraston suositusten mukaisella tavalla, esimerkiksi käyttämällä KTL1E-lukitusjärjestelmää. Tällä pidetään huolta viestintäsalaisuuden ja tietoturvan toteutumisesta ja mahdollistetaan kriittisten toimijoiden sujuva pääsy tiloihin. 

Suunnittele kulunvalvontaratkaisut tukemaan erilaisia poikkeus- ja hätätilanteita

Kulunvalvontaratkaisun suunnittelussa täytyy huomioida, että se toimii oikein erilaisissa poikkeustilanteissa. Sähkökatkon varalta ratkaisulle täytyy löytyä akkuvarmennus, ja hyvästä järjestelmästä löytyy myös hätätilavalmius. Näin esimerkiksi ennalta määrätyt henkilöt voivat hätätilanteessa sulkea tai avata tiettyjä ovia tai rakennuksen osia ja estää luvattomien pääsyn sisään rakennukseen.

salto-space-mobiilikulkeminen-aikarajoitteisilla-kulkuoikeuksilla-kuva-salto-systemsKulunvalvontajärjestelmän hätätilavalmiuden suunnittelu auttaa kehittämään myös koko organisaation hätätilavalmiutta. Kuva: SALTO Systems


Modernit kulunvalvontaratkaisut tukevat myös tapahtumien jäljitettävyyttä ja kulkuoikeuksien käytön tai käyttöaikojen yksityiskohtaista dokumentointia. Näin pystytään selvittämään jälkikäteen muun muassa, kuka on käynyt kulkuoikeuksillaan missäkin tilassa ja kuinka kauan hän on siellä viipynyt, mikä helpottaa tapahtumien kulun selvitystä.

Kameravalvonta auttaa reagoimaan vaaratilanteisiin nopeammin

Tilojen ja alueiden valvontaa voi merkittävästi parantaa kameravalvonnalla, joka tarvittaessa ennakoi vaaratilanteet ja hälyttää automaattisesti ennen kuin pahin ehtii tapahtua. Esimerkiksi tunkeutumisyritykset voidaan havaita jo, kun henkilö ylittää raja-aitaa ja hälytys antaa automaattisesti jo ennen kuin hän yrittää sisään ovesta tai ikkunasta.

Nykyaikaiset valvontaratkaisut keräävät myös paljon analytiikkatietoa, jota voi hyödyntää niin kohteen valvonnan kuin liiketoiminnankin kehittämiseen. Esimerkiksi ajankohtaista viestintää voi keskittää usein kuljetuille reiteille kiinteistössä, tai esimerkiksi sisäänkäyntien edustoilta voidaan tunnistaa kielletty toiminta kuten tupakointi tai oven aukenemisen estävät esineet.

bosch-video-management-system-intelligent-insights-kuva-boschKameravalvonnan analytiikka auttaa esimerkiksi hälytysten automatisoinnissa ja kohteiden sijainnin seurannassa. Kuva: Bosch

 

Fyysinen turvallisuus muodostuu myös prosessien ja toimintatapojen kautta

Yhtä tärkeitä kuin onnistuneet suojausmenetelmät ovat näihin liittyvät prosessit, toimintatavat ja ohjeistukset. Järjestelmiä täytyy ylläpitää huolellisesti ja niiden käytössä sekä suunnittelussa täytyy huomioida eri tasoiset käyttäjät. Kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmien ylläpitoa sekä pääkäyttötehtäviä voi halutessaan ulkoistaa ammattilaisille, jos oman organisaation resurssit eivät tähän riitä.

Turvallinen toimintaympäristö on myös aktiivisesti itseään havainnoiva, jotta poikkeamat voidaan tunnistaa ja niihin reagoida mahdollisimman pian niiden edellyttämällä vakavuudella. Jokaisen kiinteistössä työskentelevän sekä siinä asioivan kuuluu tietää, kuinka epävarmoissa tilanteissa tai hädän hetkellä toimitaan, joten heitä täytyy ohjeistaa ja rohkaista turvalliseen toimintaan.

Säännöllinen kouluttautuminen on tärkeä osa turvallisuutta

Palveluntarjoajana meidän on tärkeää ylläpitää osaamistamme edustamistamme järjestelmistä. Siksi valmistajien sertifioimat asiantuntijamme käyvät säännöllisesti koulutuksia edustamiemme järjestelmien oikeaoppisesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme myös asiakkaillemme tarpeisiin räätälöityjä koulutuspalveluita sekä käyttötukea järjestelmien koko elinkaarelle.

Meillä on mittavaa osaamista kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta erilaisilla turvallisuusjärjestelmillä. Avustamme järjestelmien määritys- ja suunnittelutyössä, jotta toimintanne jatkuu keskeytyksettä myös poikkeustilanteissa. Etäpäivystyksemme on avoinna kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä.

Ota yhteyttä - luodaan yhdessä fyysisen turvallisuuden tilannekuvaa organisaatiollenne!

Ota yhteyttä

‹ Katso kaikki artikkelit