‹ Katso kaikki artikkelit Certegon asiantuntija tekee muistiinpanoja toimistossa Kuva Certego

Näin valitset toimitilaan turvaluokituksen mukaiset turvajärjestelmät

31. toukokuuta 2023

Turvallisessa toimitilassa työympäristö on häiriötön, ja organisaatiolle tärkeät tiedot sekä materiaalit ovat suojassa. Toimitilaturvallisuutta kannattaa tarkastella säännöllisesti ammattilaisen kanssa: sopivatko käytössä olevat turvallisuusjärjestelmät yhä tarpeisiin ja kuinka hyvin ne tukevat kiinteistöltä vaaditun turvallisuustason toteutumista?

Kun kartoitamme kiinteistön rakenteellisen turvallisuuden nykytilaa, kiinnittyy huomiomme liiketoiminnan turvallisuusluokituksen vaatimuksiin. Esimerkiksi teollisuuden asiakkuuksissamme, jatkuvuuskriittisillä toimialoilla ja julkisen sektorin asiakasympäristöissämme on hyvin erilaiset tarpeet, joihin turvajärjestelmien toiminnalla täytyy vastata.

Millaisia asioita toimitilan turvajärjestelmävalinnoissa on hyvä ottaa huomioon ja miten uudet teknologiat auttavat parantamaan turvallisuutta?

 

Näitä osa-alueita havainnoimme toimitilan turvallisuuskartoituksessa

Toimitilaturvallisuuden kartoituksessa on tärkeää tunnistaa liiketoiminnan sekä toimitilan tarpeet ja hakea kustannustehokkaat ratkaisut:

  • turvalliseen ja helppoon päivittäiseen kulkemiseen
  • poikkeustilanteiden tunnistamiseen ja niihin reagointiin
  • sekä turvallisuuspoikkeamien ennaltaehkäisyyn.

Käytännössä kartoituksessa havainnoidaan seuraavien turvallisuusjärjestelmien ajantasaisuutta sekä käyttötarpeita:

 

Onko lukitusjärjestelmä ajantasainen ja onko toimitilassa tarvetta kulunvalvonnalle?

Oli toimitilassa käytössä mikä tahansa lukitusratkaisu, siinä täytyy vähintäänkin olla voimassa patenttisuoja: jos suoja on rauennut, ei organisaatiolla ole varmaa tietoa teetettyjen avainten lukumäärästä ja haltijoista, mikä heikentää toimitilojen turvallisuutta.

Ennen kaikkea ajantasainen lukitusjärjestelmä vastaa kohteen turvallisuusluokituksen vaatimuksiin. Esimerkiksi nopeaa kulkuoikeuden poistoa vaativissa toimitiloissa mekaaninen lukitusratkaisu ei riitä, vaan lukitus täytyy päivittää elektromekaaniseksi tai kokonaan sähköiseksi.

Moderneissa lukitusjärjestelmissä kulkeminen hoituu joko avainten, kulkulätkien tai mobiililaitteiden avulla. Nykyaikaista lukitusta käyttävä organisaatio saa samalla ratkaisun myös kulunvalvontaan: jokainen avaintapahtuma, sekä tieto oven avaajasta ja avausajankohdasta tallentuu järjestelmään.

Kulunvalvonta on tarpeellinen yleensä isommissa kohteissa tai organisaatioissa, mutta sen käyttäminen voi vaikuttaa suotuisasti myös vakuutusehtoihin.

» Tutustu lukitusjärjestelmiin

» Tutustu erilaisiin kulunvalvontaratkaisuihin

 

Onko toimitiloissa ajantasainen rikosilmoitinlaitteisto tai onko sellainen tarpeen ottaa käyttöön?

Perinteisesti hälytys- ja rikosilmoitinjärjestelmät ilmoittavat, jos kiinteistössä havaitaan murto. Ilmoituksen voi lähettää esimerkiksi valvomoon tai tiettyyn puhelinnumeroon.

Nykyaikaisimpia järjestelmiä voi käyttää myös esimerkiksi tulipalon, varkauksien tai lasirikkojen havaitsemiseen, ja parhaimmillaan ne toimivat yhdessä kulunvalvonta- sekä kameravalvontajärjestelmien kanssa.

Kun rikosilmoitinjärjestelmän käytöstä tiedottaa esimerkiksi ikkunatarroilla, voi näin ennaltaehkäistä murtautumisia. Hälytys- ja rikosilmoitinjärjestelmiä asennetaan yleensä vain isompiin ja vaativimpiin kohteisiin, mutta järjestelmien käyttäminen voi vaikuttaa myönteisesti myös vakuutusehtoihin.

» Tutustu rikosilmoitinjärjestelmiin

 

Onko toimitiloissa tarpeen suorittaa kameravalvontaa ja onko valvonnasta viestitty riittävästi?

Kameravalvonnassa tyypillisinä valvottavina kohteina ovat kiinteistöjen aulatilat, sisäänkäynnit, IT-tilat sekä lastaus- ja paikoitusalueet. Valvonnan tarpeesta riippuen kerättyä videomateriaalia voi joko tallentaa myöhempää analysointia varten tai hyödyntää vain reaaliaikaiseen seurantaan.

Videovalvontaa voi liittää myös kulunvalvonnan ratkaisuun, jotta tapahtumat videolla ja kulunhallinnassa on helpompi yhdistää toisiinsa.

Samoin kuin rikosilmoitinjärjestelmistä tiedottaminen, myös kameravalvonnasta viestiminen esimerkiksi kylteillä ja tarroilla kiinteistön ulkopuolella auttaa ennaltaehkäisemään turvallisuuspoikkeamien syntymistä.

» Tutustu kameravalvontajärjestelmiin

 

Asiantuntijanäkemystä toimitilojen turvallisuusluokituksen mukaiseen suojaukseen

Asiantuntijamme auttavat valitsemaan sopivimmat turvajärjestelmät, suunnittelemaan kustannustehokkaimmat kokonaisratkaisut sekä kouluttamaan pääkäyttäjänne kaikista turvallisuuskriittisimpienkin kohteiden turvaamiseen.

Pidämme huolta laitesijoitusten, lohkokaavioiden sekä järjestelmien käytön dokumentoinnista ja tiedon turvallisesta tallennuksesta. Asiantuntijoiltamme saat myös turvateknisten järjestelmien elinkaarikustannussuunnitelman, jonka avulla toimitilaturvallisuuden suunnittelu ja seuranta helpottuvat, sekä tiedolla johtaminen paranee.

Jos järjestelmäinvestoinnit mietityttävät, kauttamme voi hankkia myös kokonaisratkaisun kuukausihintaisena palveluna. Näin organisaationne pääsee hyötymään ratkaisusta ammattilaisen valvonnassa sekä opastuksessa, ja me pidämme huolta järjestelmän mahdollisimman kustannustehokkaasta käytöstä läpi sen elinkaaren.

Kartoitetaan toimitilanne turvallisuuden nykytila - ota yhteyttä!

Ota yhteyttä - siirry myynnin yhteystietoihin

‹ Katso kaikki artikkelit