Case Medifon: Lääketukkurin korkean turvallisuustason ratkaisut

Medifon-referenssi-2019_03

Suomen Apteekkariliiton omistama Medifon Oy on elänyt viime vuodet voimakkaan kasvun aikaa. Kasvun myötä myös turvallisuusratkaisut päivitettiin vastaamaan yrityksen nykyisiä turvallisuustarpeita.

Oy Medifon Ab on vuonna 1981 perustettu apteekkien perustarvikkeiden ja yleisten kauppatavaroiden tukkukauppa ja jakelija. Se on Suomen Apteekkariliiton omistama yritys, joka jakelee yli 200 eri yrityksen tuotteita apteekkeihin. Medifon on viimeisten vuosien aikana kasvattanut markkinaosuuttaan ja tunnettuuttaan. Toiminnan kasvun myötä yritys on joutunut muuttamaan neljän vuoden sisällä kaksi kertaa uusiin, suurempiin tiloihin.

Kasvun myötä käynnistyi myös yhteistyö CERTEGOn ja Medifonin välillä vuonna 2018, kun Medifonilla oli tarve hankkia uusiin tiloihinsa kulunvalvonnan sekä työajanhallinnan järjestelmät. Lisäksi lääkkeiden varastoinnin edellyttämät korkean turvallisuusluokan rikosilmoitin- ja kameravalvontajärjestelmät tuli päivittää. Medifonin logistiikkapäällikkö Jyrki Ristisen ja CERTEGOn ratkaisumyyjän yhteistyöllä täsmentyi kohteen tarpeisiin kokonaisvaltaisesti istuva turvallisuusratkaisu, ABLOY OS. Kameravalvontajärjestelmä toteutettiin nykyaikaisena pilvitallennuspalveluna CERTEGOn palvelinsalissa. Samalla työajanhallinta sekä kulunvalvontajärjestelmä päätettiin toteuttaa kustannustehokkaana ASP-palveluna.

CERTEGO teki kattavan asennusdokumentaation Medifonin turvajärjestelmistä asennusten yhteydessä, jonka avulla turvajärjestelmien huolto- ja kunnossapitohistoria on tulevaisuudessa helposti ylläpidettävissä. Dokumentaation ajantasaisuudesta vastaa CERTEGO yhdessä asiakkaan kanssa.

Näin laajoista turvallisuusratkaisuista puhuttaessa järjestelmien säännöllinen huolto- ja ylläpito on välttämätöntä. Toteutamme vuosittain järjestelmien ennakkohuollon, jonka avulla varmistamme järjestelmien moitteettoman toiminnan pitkälle tulevaisuuteen.