‹ Katso kaikki artikkelit CERTEGO-huoltoauto ABLOY-valtuutettu-logolla

Millä hoitaa kulunvalvonta ja työajanhallinta FLEXIM EOL-ajan jälkeen?

1. syyskuuta 2023

FLEXIM 4-6 -järjestelmien käytöstä poistuminen on pakottanut yritykset ympäri Suomen pohtimaan uusien kulunvalvonta- ja työajanhallintajärjestelmien valintaa sekä käyttöönottoa. Mitä siis täytyy huomioida vaihdosta suunnitellessa?

Miksi ei kannata jatkaa poistuvan järjestelmän käyttöä?

On tärkeää ymmärtää, että jo FLEXIM-järjestelmien End of Life (EOL) -aikana niiden käyttöön liittyy riskejä. Vaikka käyttöä voi jatkaa ja tarjoamme vielä käyttötukea valmistajan antamien rajoitusten puitteissa, vanhoja järjestelmiä ei enää ylläpidetä eikä päivitetä.

Tämä tarkoittaa, että vanhat järjestelmät eivät toimi, kun palvelimia tai järjestelmään liittyvää konekantaa, päätelaitteita tai järjestelmiin integroituja sovelluksia päivitetään tai uudistetaan. Tämä voi vaikeuttaa järjestelmän tai sen eri osien käyttöä, tai jopa estää käytön kokonaan. Myös pilvipalveluna hankitut FLEXIM-ratkaisut lakkaavat toimimasta, kun niiden verkkopalvelin aikanaan sammutetaan.

Harva yritys on tehnyt suunnitelmaa sen varalle, että vanhentunut ohjelmisto ei yllättäen olekaan enää käytössä. Liiketoiminnalle voi kuitenkin aiheutua suurta haittaa sekä kustannuksia työaika- tai kulunvalvontajärjestelmän toiminnan yllättävästä päättymisestä.

Suunnittelemattomien keskeytysten ja kustannusten välttämiseksi kaikkien FLEXIM EOL -käyttäjien täytyy vaihtaa uusiin kulunvalvonnan sekä työajanhallinnan järjestelmiin mahdollisimman pian. Uuteen vaihtaminen varmistaa järjestelmän toimivuuden sekä lisää turvallisuutta ja hallittavuutta niin käyttöön kuin päivityksiinkin. 

 

Mihin järjestelmään voin vaihtaa vanhan FLEXIM-työajanhallinnan?

Työajanhallinnan osalta FLEXIM 4-6 -järjestelmät voi vaihtaa joko suosittuun Nepton-työajanhallintaratkaisuun tai uuteen ABLOY FLEXIMiin. Järjestelmävalinnassa kannattaa huomioida muun muassa toimialan TES:in asettamat vaatimukset työajanhallinnalle, sekä mahdolliset tarpeet paikallisen sopimisen ja tietojen ylläpidon suhteen.

Neptonista löytyvät ratkaisut muun muassa työajanseurannan, palkanlaskennan, työvuorosuunnittelun, työsuhdetietojen hallinnan ja raportoinnin tarpeisiin. Neptonissa on valmiit integraatiot yli 40 palkka-, henkilöstöhallinto- sekä toiminnanohjausjärjestelmään ja se taipuu helposti erilaisiin paikallisiin toimintatapoihin ja -ympäristöihin.

» Tutustu Nepton-työajanhallintajärjestelmään

ABLOY FLEXIM -työajanhallintajärjestelmät ottavat huomioon erilaiset työaikamuodot, liukuvan työajan ja työaikapankin. Tietoturvasta on huolehdittu ja integroitavuus helpottaa hallinnointia. FLEXIM Compact vastaa perustarpeisiin ja sopii alle 500 työntekijän yritykselle. FLEXIM Pro taas sopii vaativimpiinkin tarpeisiin jopa 20 000 työntekijän yrityksille.

» Tutustu uusiin ABLOY FLEXIM -ratkaisuihin

 

Varmista vanhojen FLEXIM-päätelaitteiden ja järjestelmätoiminnallisuuksien hyödyntäminen asiantuntijaltamme

ABLOY FLEXIM -työajanhallintaan ja ABLOY OS -kulunvalvontaan vaihtavat voivat osittain hyödyntää vanhoja päätelaitteita, kuten ovilukijoita ja leimauspäätteitä. Jos kulkutapahtumia on paljon ja päätteitä satoja, voi etua tulla jopa 20-30 % hankintahinnasta. Mobiili- tai tietokoneleimauksia hyödyntävissä järjestelmissä merkitys hinnassa ei ole niin suuri.

Huomioitavaa on kuitenkin, että uusi FLEXIM-järjestelmä ei ole täysin vastaava ominaisuuksiltaan kuin vanha. FLEXIMistä toiseen vaihtaminen voi siis vaatia uudelleenmäärittelyjä, jotka pienentävät vanhojen päätelaitteiden säilyttämisestä saatavaa hintaetua.

Vanhan raudan hyödyntämiskelpoisuus täytyy siis aina selvittää tapauskohtaisesti. Asiantuntijamme auttavat myös varmistamaan, että hyväksi havaitsemanne toiminnallisuudet löytyvät myös uudesta työajanhallintajärjestelmästä.

 

certegolainen suunnittelee kulunvalvontaratkaisua pohjapiirroksen avullaKun suunnittelet FLEXIM-kulunvalvontajärjestelmän vaihtoa, on hyvä miettiä tarkasti tulevan järjestelmän käyttötarpeet, käytön laajuus sekä muut mahdolliset ratkaisut, joilla kulkua voi jatkossa hallita.

.

Mihin järjestelmään voin vaihtaa vanhan FLEXIM-kulunvalvonnan?

Kulunvalvontatarpeisiin sopivan järjestelmän valinta riippuu muun muassa siitä, kuinka paljon kulunvalvontaa ja työajanhallintaa haluaa integroida, millaisia lukijoita haluaa jatkossa käyttää, ja mitä ominaisuuksia järjestelmältä toivoo

Siinä missä vanha FLEXIM hallinnoi sekä työaika- että kulunvalvontatietoja yhdessä, nykyään näitä tietoja hallinnoidaan yleensä eri järjestelmissä. Nykyaikaiset kulunvalvontajärjestelmät voivat kuitenkin hyödyntää kulkuoikeuksien hallinnointiin tietoja paljon useammista lähteistä. Oikeuksien ylläpitoa voi myös automatisoida haluamillaan kriteereillä.

Esimerkiksi tietoja työsuhteen voimassaolosta ja työntekijän rooleista hallinnoidaan yrityksissä usein Active Directoryn (AD) kautta. Kun AD on integroitu kulunvalvontaan, henkilön työsuhteeseen tai rooleihin tehtävät muutokset päivittyvät tarvittaessa myös kulkuoikeuksiin. Kulkuoikeus voidaan asettaa päättymään automaattisesti myös, jos esimerkiksi hygieniapassi ei ole enää pätevyyksienhallinnassa voimassa.

Järjestelmävaihtoehtoja on useita. Niistä Lenel S2 OnGuard on suosittu hyvin korkean turvatason kohteissa. Siitä löytyy valmiita integrointeja valvontakameroiden hyödyntämiseen, jotta kulunvalvontaa voi ohjata esimerkiksi biometrisen tunnistuksen tai rekisterinumerotunnistuksen avulla. Myös työntekijöiden roolit on helppo tuoda järjestelmään ja kulunhallintaa hoitaa AD:n tietojen pohjalta.

» Tutustu Lenel S2 OnGuard -kulunvalvontaan

ABLOY OS tarjoaa vastaavanlaisia ominaisuuksia, mutta paljon suppeammin. Järjestelmä tukee laajasti erilaisia lukijoita ja tunnisteita, ja on helppo integroida rajapintojen kautta myös kolmansien osapuolten järjestelmiin.

» Tutustu ABLOY OS:ään

SALTOn KS ja Space -järjestelmien etuna ovat nopeat käyttäjätietomuutokset. SALTO sopii erityisesti kohteisiin, joissa vaihtuvuutta on paljon ja monen eritasoisen pääkäyttäjän täytyy pystyä ylläpitämään käyttäjien tietoja.

» Tutustu pilvipohjaiseen SALTO KS:ään

» Tutustu on-premise-ratkaisuna toteutettavaan SALTO Spaceen

Muut mahdolliset kulunvalvontavaihtoehdot Schneider Electric EcoStruxure Security Expert, dormakaba exos 9300 ja Hedsam X ovat perinteisiä järjestelmiä. Jos kulunvalvonnan tarpeet ovat yksinkertaiset, näihinkin järjestelmiin kannattaa tutustua.

 

Onko kovakulunvalvonta yhä kiinteistössä tarpeen?

Järjestelmäuudistusta pohtivan on hyvä myös harkita, tarvitaanko kiinteistössä yhä kovakulunvalvontaa. Jos ei, ratkaisuksi voi riittää vaihtaa lukitusjärjestelmää, mikä on pidemmän päälle kustannustehokkaampaa kuin kovakulunvalvonnan ylläpito tarpeettomana. 

Digitaalinen lukitus riittää esimerkiksi silloin, kun reaaliaikainen kulunhallinta ei ole välttämätöntä. Tällöin ratkaisuiksi sopivat esimerkiksi SALTO Space -kulunhallinta tai avaimeton iLOQ S50 -lukitus - sopivimman ratkaisun valinta riippuu kohteessa tällä hetkellä käytettävästä lukitusteknologiasta.

 

Suunnittelemme järjestelmävaihdoksen ja rakennamme sopivat ratkaisut kanssanne - ota yhteyttä

Useimmiten vanhoissa ratkaisuissa käytetyt kaapelit sopivat uusienkin kulunvalvonta- ja työajanhallintaratkaisujen asennuksiin, joten uudistuksessa selviää pelkällä päätelaitevaihdoksella. Jos kyseessä on kuitenkin hyvin vanha tai esimerkiksi hyvin kuluttava ympäristö, voi kaapeleidenkin uusiminen olla tarpeen.

Olemme kuulemamme mukaan edelleen Suomen osaavin ABLOY FLEXIM ja OS -palvelutalo, mutta tunnemme erinomaisesti myös muiden kulunvalvonta- ja työajanhallintajärjestelmien edut. Mittava kokemuksemme muun muassa kriittisen infran toimintaympäristöistä ja korkean turvallisuuden kohteista sekä valtakunnallinen palvelukyvykkyytemme tekevät meistä oivallisen kumppanin kaiken kokoisiin uudistusprojekteihin.

Autamme valitsemaan sopivat järjestelmät ja rakentamaan ratkaisun yhdessä kanssanne aina elinkaaren suunnittelusta ylläpitoon - ota yhteyttä!

Ota yhteyttä - siirry myynnin yhteystietoihin

‹ Katso kaikki artikkelit